Ärkeängeln Metatron via Orakel Sara, 6 oktober, 2023

 
No photo description available.
 
Jag är ärkeängeln Metatron, och Jag kommer med bud till Er samman med alla ärkeänglar och änglaskarorna tillsammans. Vi vill nu öppna Era hjärtan och sinnen för sanningen om total Frihet 🌟💛🧚‍♀️💜🙏💜🧚‍♀️💛🌟
Just nu är det många händelser och skeenden på Jorden som kan få Er att tro att Ni inte har full frihet i Era liv. Detta vill Vi med stor kraft förmedla är fullständigt fel.
Ni har full frihet i Era liv, att välja inifrån Era hjärtan, så länge Ni inte skadar någon annan. Detta är en Gudomlig sanning, och en rätt som Ni är Ni födda fria med som individer. Ni har alltså full rätt över Era egna liv, men inte över andras.
Genom att den Gudomliga kärleken som Universell Skapelsekraft är den största rådande kraften i hela Universum, är Ni alla helt fria.
Beslut som fattas, riktlinjer som skapas och verksamheter som bedrivs utan kärleken som skapelsegrund och ledstjärna, är alla dömda att falla samman. Så är den Högsta Kärlekens Gudomliga ljus beskaffat.
Vi nedstiger därför till Er nu, för att överräcka en stor gyllene ledstjärna, med Frihet som kraftfull ljusportal till Er.
Vet frihet, lev frihet och andas frihet. Och låt den allenarådande Högsta Kärleken i Era hjärtan vara Ert rättesnöre igenom allt som Ni gör i Era liv. För utan kärlek kan Ni inte bygga hållbara samhällsformer.
Kärlek kan vara både mjuk, rakt, tuff, mild och oändligt kraftfull. Och får Ni inte den genom det yttre. får Ni se till att ge den till Er själva. Och Ni får den även alltid ifrån oss. Bara håll den medvetna tanken så strömmar kärleken in i Er från oss.
På Jorden sker just nu en intensiv spiral av olika kedjeutlösta händelser – som alla hänger samman trots att de kan verka lösryckta – där Frihet kontra rädsla och makt ständigt möts.
Vi kommer därför med Frihet. Som är den – som när Ni ger Er den själva – ger Er fullständig makt över Era liv. Genom Era hjärtans högre val förankrar Ni friheten i Era liv. Och Ni är av oss aldrig vägledda till någonting annat.
Genom de förhållningssätt Ni själva väljer, till allt det som skulle kunna inkräkta på Er frihet, väljer Ni själva riktningen för Era liv.
Frihet och stolthet går hand i hand. Ofrihet och offer går hand i hand. Vilken väg Ni själva väljer – ja det är upp till Er.
En del av Er är födda in i olika former av ofrihet. Till Er vill Vi överlämna ett helt hav av Frihets-stjärnor. Ni behöver mer än andra få deras styrka, kraft och kärlek. Era karman är speciella, och Vi ger Er all hjälp som Vi förmår, varje dag, i varje andetag.
Vet att ju fler Ni är som väljer Frihet i Era liv, ju mer sprids Friheten. Och den sprider sig, så att alla andra former av ofria existenser krackelerar och så småningom dör ut.
Så Vi kommer till Er nu med Frihet som kraftfull ledstjärna och lysande signal för Era livsval. Och för att ge Er kraft att stå i den livsform som Ni själva väljer ifrån Era hjärtans högre val.
Olika försök att få Er att ändra uppfattning till motsatsen är ingenting annat än kollektiva eller enskilda individers oförlösta rädslor, som de manifesterar ut i det fysiska på olika sätt.
Om en ledare eller en grupp tar kärleksfullt förankrade beslut, är Ni fullt kapabla att känna skillnaden på dessa och rädslobaserat agerande. Det finns en undertryckthet av känslor i rädslobaserade beslut. Det finns en mängd frågor som cirkulerar under utan och som trycks ner med stor möda och omsorg, både genom ageranden eller total tystnad.
Kärleksfullt förankrade beslut saknar dessa undertryckta känslor. De är sig själva fullkomliga, och det finns ingenting som inte kan debatteras fritt eller talas om då det gäller denna typ av beslut. Och Ni är själva fullt kapabla att känna skillnaden på dessa.
Det är dock inte alltid så att kärleksfullt förankrade beslut tas utan rädslor. Men skillnaden är att här kan man ändå tala om rädslorna som finns. Däri ligger den väsens-stora skillnaden, och det är den skillnaden som särskiljer frihet från ofrihet.
Så låt Er översköljas och fyllas av den starka kraften i sanningen av Frihet som Vi öppnar för Er nu.
Det finns ingenting annat än Frihet som Ni ska låta fylla Era liv med.
Metatron med alla ärkeänglarna och änglaskarorna genom Orakel Sara 🌟💛🧚‍♀️💜🙏💜🧚‍♀️💛

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *