Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 14 januari 2022

 

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson

14 januari 2022

Dimension av Ensamhet

Hälsningar och kärlek, jag, Ärkeängel Metatron, sträcker ut mig i ert varande.

Låt oss njuta av det högvibrationella ljus som flödar över Jorden nu. Låt oss fira er badande i orört ljus, låt oss hedra det uppvaknande som pågår i era celler nu, visdom som aktiveras för att föra insikter och upplysning till er medvetenhet och er verklighet. Detta är i sanning en tid för firande. Det är också en tid för att lyssna. Lyssna på aktiveringarna av visdom som pågår i cellerna i er kropp, födda ur er själ och högre aspekter, såväl som Skaparen, för er att nu använda i er verklighet. Sålunda accelererande er uppstigning och medförande salighet, frid och allt annat ni vill skapa till er verklighet. Det är en tid för firande, av att erkänna ljuset inom er varelse. Erkännande att det finns ett vackert blomstrande inom er nu, och att ägna tid åt att lyssna till detta blomstrande, de budskap det måste dela med er.

När ni går vidare med denna ljusaktivering kanske ni upptäcker att ni dyker in i en dimension inom ert varande, en aspekt och föreställning, ett mönster som alltid funnits närvarande inom er och kan kvarstå i evighet. Sättet på vilket ni uppfattar det kommer att förändras och därför kommer detta mönster, denna föreställning eller dimension inom er, att helas och transformeras. Många människor upplever just nu enorm ensamhet, en känsla av att vara ensamma. Det manifesterar sig på så många sätt. Ni kan vara fysiskt ensamma, ni kanske känner att andra inte förstår er, ni kanske tycker att era upplevelser och situationer kämpar mot er, eller ni vill ha mer stöd i er verklighet. Det är för närvarande viktigt att erkänna alla känslor eller tankar på ensamhet, för det är er dörr mot enorm transformation på andlig nivå.

En av de största blockeringar som förhindrar er förbindelse med Skaparen är en känsla, tanke, perspektiv eller verklighet av ensamhet. Vi brukar kalla det ensamhetens dimension, för det är inte så mycket en del av ert varande, det är som ett utrymme inom er tillägnat ensamhet, som ni antingen kan heala och transformera, eller tillåta fylla upp hela er kropp och verklighet. Således skapar ni från den dimensionen av ensamhet. Dimensionen av ensamhet är den huvudsakliga blockering som förhindrar er förbindelse med Skaparen, upplevelsen av total enhet och integration med Skaparen. Men, denna dimension av ensamhet är en illusion. Det är ett sår, det kan vara många sår hopsamlade, och medan det kan vara något ni vill kasta ut, så är det en portal till enorm transformation och andligt uppvaknande. Ni behöver gå genom dimensionen av ensamhet, den kan manifestera inom er, och den manifesterar utanför er. Det kommer en stund när ni måste konfrontera den.

Skaparen erbjuder er en stund att frivilligt inträda i dimensionen av ensamhet, utforska den, uppleva den och därför helas och släppa den. Ni kan vänta på att den ska manifestera i er verklighet och sedan uppleva den på en fysisk nivå, jag ska dock säga att det är lättare att uppleva den i er varelse än i en fysisk verklighet. Det kan vara mycket mer smärtsamt att uppleva den projiceringen av ensamhet från inom er varelse till er fysiska verklighet. Jag vet att många upplever detta nu i sin fysiska verklighet och jag sänder massor av kärlek, respekt och healing till dem som upplever någon form av ensamhet i sin fysiska verklighet.

Det finns otaliga dimensioner av energi inom ert varande, som mönster, föreställningar eller nivåer av energi. Ni kan tänka på en nivå av energi som är motsatsen till ensamhet, det kan vara förbindelse, acceptans, kärlek.

Jag, Ärkeängel Metatron, inbjuder er att ansluta till denna dimension som är motsatsen till ensamhet. Bara be inom er varelse att bli ansluten till denna dimension och låt er andas djupt då energierna och kvaliteterna i denna dimension fyller hela er varelse.

Njut av känslan att vara ansluten och älskad, acceptera den och allt annat ni upplever.

Med all denna vackra energi inom ert varande inbjuder jag er att föreställa er att ni andas ut djupt och bara driver in i dimensionen av ensamhet inom ert varande. Det kan ta tid att göra övergången, eller så känner ni den på en gång och andas in detta utrymme av ensamhet. Låt rädslan bara flöda bort, det finns inget att rädas i dimensionen av ensamhet. Det kan finnas smärtsamma eller sårande känslor, men det finns inget att rädas, inget som kan skada er fysiskt eller energetiskt. Denna dimension är bara er frånkoppling från Skaparen och från allt annat, era tankar, era sår, det är er dimension av ensamhet. Jag, Ärkeängel Metatron, inbjuder er att träda in i detta utrymme. Kom ihåg att ni bär på den helt motsatta energin också.

I dimensionen av ensamhet, inbjuder jag er att fråga denna dimension,

Vilket är det ursprungliga såret som måste helas?

Bara andas in utrymmet för dimensionen av ensamhet och se vad som kommer upp i er medvetenhet. Det kan vara denna livstid, det kan vara samtidiga livstider som energin kommer ifrån. Ni kanske förstår detta ursprungliga sår, eller kanske inte, ni kan få ett meddelande om vad som krävs för att bli helad, eller inte. Vad som än kommer upp i er medvetenhet, acceptera det och hedra det.

När ni känner er redo för en dusch, föreställ er att den motsatta energin till dimensionen av ensamhet flödar över och genom som en dusch. Som om ni tar en dusch av positivitet och låter den energin smälta in i dimensionen av ensamhet. Ni suddar inte bort dimensionen av ensamhet, inte heller blir ni av med den. Ni höjer dess vibration, vilket kan ta tid, det kan krävas flera försök eftersom det kan finnas många meddelanden och förståelser som ni ska erkänna. Ni kommer att veta när processen är fullgjord, för ni kommer att känna enhet, en förening, en djupare förbindelse till Skaparen.

Jag, Ärkeängel Metatron, lämnar detta hos er att utforska och experimentera med. Det ni kommer att upptäcka är att då ni går genom dimensionen av ensamhet, kommer ni att inträda i dimensionen av enhet, och det kommer att transformera er varelse och er verklighet, såväl som era manifestationer.

Jag, Ärkeängel Metatron, går alltid vid er sida, precis som Ängla-teamet.

Jag tackar er.

Ärkeängel Metatron

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...