Merlin via Natalie Glasson, 3 februari 2023

 

Merlin via Natalie Glasson

3 februari 2023

Tidskapslar För Uppvaknande

Hälsningar, jag sträcker ut min kärlek och mina välsignelser till var och en som är närvarande. Det är en ära, det är en stor ära för mig att jag kan komma fram och dela visdom och vägledning för att stötta er egen andliga utveckling. Jag, Lord Merlin, arbetar nära Uppstigningsenergier och skiften. Jag arbetar också nära Elementalerna, Moder Jord och Naturandarna. Mitt uppdrag är att sammanfläta dessa vibrationer och dimensioner för att säkra att andliga Uppstigningsenergier verkligen integreras med Naturriket, Elementalerna, Moder Jord och allt som är den jordliga verkligheten. Detta innebär också att Uppstigningsenergierna integreras med er egen varelse.

Idag vill jag föra fram en förståelse som dyker upp som strålar av energi, ljus och visdom, som kontinuerligt utsträcker sig från Skaparen. Dessa skapar faser av Uppstigning, tider av fokus, ämnen att fokusera på, så det betyder att om ni flödar med Uppstigningsenergierna är det nästan som om ni deltar i en andlig skola. Ämnesmaterialet bara flödar in i er verklighet och medvetenhet. När ni går med flödet i Uppstigningsprocessen, går det så mycket lättare, naturligare, och ni får mycket stöd. Ni behöver inte bekymra er för vad ni borde fokusera på, eller vad som är mest fördelaktigt för er att fokusera på. Ni bara låter er ta emot det som vägleder, och ser blomningen, uppvaknandet och skiftet ske lätt och naturligt.

Då vi erkänner energierna som kommer fram i denna tid, är de fokuserade på kraft och det finns ett område i Uppstigningsskiftet som är fokuserat på att erhålla visdom och kunskap från antingen tidigare eller samtidiga livstider. När man arbetar med samtidiga eller tidigare livstider, är det ofta så att man upptäcker områden som kräver healing eller måste släppas. Blockeringen eller begränsningen, spänningen eller vad som nu är lagrat i det utrymmet kan frisläppas, övervinnas och ni kan kliva framåt i er Uppstigning. Emellertid, med den energi som kommer fram i denna tid handlar allt om att fokusera på tidigare och samtidiga livstider och ta emot de största gåvorna från dessa.

Det finns en underbar meditation som många åstadkommer på de inre planen. Jag vill beskriva den för er och sedan kommer ni förhoppningsvis att förstå syftet med denna fas av Uppstigningen och också meditationen.

Många går in i utrymmet, helgedomen och ashram av själen inom dem. De sitter i det utrymmet, och de låter sig omges av sin själsenergi och sitt skapar-uttryck. När de åstadkommer detta, föreställer de sig att de befinner sig i en mycket vacker trädgård. Man kan säga själens trädgård. Framför dem finns gräs, och ur detta gräs kommer kristall-juveler upp. Ni kan se deras punkter sticka upp ur jorden. Dessa kristaller kommer att gradvis komma fram, speciellt när ni fokuserar på dem. Ni kan åstadkomma detta i meditation och ni kan fästa er uppmärksamhet på en kristall eller juvel och inbjuda den att komma fram ur jorden i er själs ashram. Låt er själva plocka upp den och hålla i den. För att bekräfta att detta är en juvel/kristall  som håller energi från en tidigare eller samtidig livstid. Detta är något ni väntat på att erkänna. Det kan vara en förmåga, ett verktyg, en förståelse eller en källa för inspiration ni väntat på att få, eftersom det är något som kommer att påverka er verklighet. Låt er sitta med denna juvel och låt dess energi smälta in i er varelse. Föreställ er att den är som en isbit, då ni håller i den smälter den till flytande ljus som flödar in i era handflator, era armar och hela er varelse. Meditera sedan i färgen av ljuset, känslan, eller bara erkänn dess närvaro vilket låter den integreras i er varelse.

Detta är tidskapslar från tidigare eller samtidiga livstider, och er själ kommer att tillförsäkra att ni får de som just nu är de lämpligaste. Dessa tidskapslar handlar inte om healing av tidigare eller samtidiga livstider eller om att släppa något. De uppmuntrar er att acceptera, absorbera sanningen och er kraft. Vad upptäcker ni som uppmuntrar er att vara i er kraft?

Det kan finnas många eller bara en juvel att upptäcka i er själs trädgård. Ta tid till att utforska och absorbera det som är nödvändigt. Om ni inte kan förstå medvetet, eller med ert sinne, vad som finns i dessa tidskapslar, så är det ok, ni kan bara absorbera och acceptera. Ni kan de kommande dagarna eller veckorna lägga märke till något nytt, en ny energi eller inspiration. Ni kan känna er dragna mot en ny aktivitet. Detta kan vara att ni väcker upp er tidskapsel. Och som vi sagt, allt handlar om att ni är i er kraft. Allt ni tar emot är heligt och kommer att stötta er att få tillgång till er egen gudomliga kraft.

Jag, Lord Merlin, vägleder er till att utföra denna övning, då många utför den på de inre planen. För att summera, är det som att gå in i er själ. Att föreställa er den som en trädgård, att kalla fram tidskapslarna för uppvaknande som kommer att stötta er i bemäktigandet av er kraft. Låt er själva erkänna alla juveler i trädgården. Plocka upp dem, håll i dem, fokusera på dem, absorbera dem likt en isbit, de kommer att smälta in i era händer.

Låt er själva förkroppsliga dessa vibrationer. Jag önskar er glädje och djupare uppvaknande då ni upptäcker tidskapslarna från era tidigare eller samtidiga livstider.

Jag tackar er,

Jag är Lord Merlin

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *