Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 21 maj 2021

 

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson

den 21 maj 2021

”Sanningen om Kaos”

Hälsningar och kärlek, jag är Ärkeängel Metatron, det är en ära att få vara med er idag. Låt oss vara närvarande med vibrationen av sanning, den sanning som strömmar från Skaparen. Låt oss vara närvarande med vibrationen av kaos, ett kaos som till och med kan skapas med Skaparens vibration. När vi närvarar med sanning och med kaos, låter vi oss själva existera på en plats för balans där vi är jordade, centrerade, balanserade, där vi förmår ta emot, acceptera, uppmärksamma, veta och förstå. Vi förmår existera utan att reagera, vi förmår uttrycka utifrån frid, utifrån ett centrum av lugn inombords. Vi kan även uppmärksamma exakt vad som pågår på alla eller flera nivåer av verkligheten. När vi är närvarande med sanning och med kaos, träder vi in på en plats för acceptans, vi känner till vår inre sanning och vår inre visdom.

Varje varelse som existerar på Jorden är skapad utifrån Skaparens frekvens, ljus och sanning, varje varelse på de inre planen likaså. Du är en varelse från Skaparen, du är ett uttryck för Skaparen, du låter Skaparen flöda genom din varelse. I viss utsträckning är detta inget val, det är en naturlig vana hos ditt väsen och din kropp. När du existerar på Jorden så existerar du i en verklighet som du kan skapa, du kan skapa vadsomhelst och allting om du vill. Du har förmågan att skapa, att manifestera genom dina tankar, genom dina emotioner och dina avsikter. Energin som flödar från Skaparen genom din varelse stöttar och driver fram manifesterande.

Varelserna på Jorden har ett val, de kan välja ifall de vill acceptera lägre vibrationer av energi. De accepterar ändå Skaparens höga vibrationer, men de kommer att uppmärksamma och fokusera på lägre vibrationer. Vi kan betrakta lägre vibrationer som negativa emotioner eller tankar, kanske till och med emotioner såsom ilska eller frustration. Fast det är komplicerat att verkligen beskriva vad de lägre vibrationerna skulle kunna vara, för allting är en aspekt av Skaparen. Det är viktigt att komma ihåg att också en lägre vibration bara är ett annat stadium av utveckling. Varje person har ett val, om de vill acceptera en lägre vibraton och fokusera på den, så kan de såklart göra det, om de önskar ge uttryck för en högre vibration, så är det deras val. När ni uttrycker, tar emot och fokuserar på en negativ eller lägre vibration, så blir manifestationen ofta kaos, förvirring, ilska, frustration. Känslan av att ni inte får som ni vill, saker och ting sker inte på rätt sätt, det uppstår kaos och så vidare. Kaos kan manifesteras på flera sätt och varje person som har existerat på Jorden har upplevt något slags kaos, om det så är inombords eller utanför. När ni låter er själv ta kontakt med en negativ vibration eller en lägre vibration, så jobbar era chakran inte med sin förhöjda potential och de tenderar att sända energin utåt, därför blir ni mycket utarmade och detta i sin tur stödjer skapandet av kaos, såväl som energin som ges ut. På grund av fokuserande utåt, så blir Skaparens sanning ignorerad och er intuition till en del och den tillåts inte flöda. Flödet av det gudomliga genom er varelse förhindras. Om ni ständigt fokuserar på negativa vibrationer, lägre vibrationer och uttrycker dessa via era emotioner och ert sinne, så blir ni utarmade och behöver få till er energi någonstans ifrån. Jag påminner er om att detta tillstånd av varande är ett val.

Ifall er energi ständigt fokuserar utåt, så kanske ni dras till människor som har en högre vibration eller en positiv kärleksfull vibration, för att få ta emot energi från världen utanför. Dessa människor uttrycker Skaparens naturliga flöde genom sina väsen. Den person som är av en övervägande lägre vibration eller har sådana kopplingar, dras till en andlig varelse för att kunna ta in energi i sin varelse för att upprätthålla sig själv, sin vibration, frekvens, sina emotioner, sitt sinne och sin kropp. Det är lätt att lägga märke till att någon som tar kontakt med negativa eller lägre vibrationer inte tillåter Skaparens flöde, fokuserar utåt, ställer sig i linje med samt skapar kaos och blir därmed utarmad inombords. De ger bränsle till och använder de högre vibrationerna och energiflödena för att ge bränsle till ytterligare kaos.

Det är viktigt att ni, i egenskap av en andlig varelse, inombords uppmärksammar att ni kan träda in i dessa cykler vid någon tidpunkt under dagen och det här är naturligt. Det är en naturlig och normal del av er existens. Det finns andra varelser på Jorden, de som ni kanske känner till, de som ni inte känner, vilka ständigt existerar på denna plats och det är dessa varelser som skapar kaos i världen. Det är inte deras fel och det förekommer inget dömande, för vi uppmärksammar att allting utgör en uppstigningsprocess. Därför kan vi uppmärksamma att kaoset i världen skapas på det här sättet och vi kan också uppmärksamma att varje person på Jorden har bidragit till kaoset i världen, vid en eller annan tidpunkt. Återigen så förekommer inget dömande, vi strävar bara efter att förstå och skapa transformationer och skiften.

Som en andlig varelse som har kontakt med högre vibrationer, fokuserar ert sinne på kärlek, frid och glädje, låter och uppmuntrar er själv att vara Skaparens flöde, att vara ett uttryck för Skaparen, så kanske ni är medvetna om att andra försöker absorbera er energi. Detta är inget att oroa er för, på grund av att er energicykel och ert flöde är konstant. Ni har Skaparens överflödande kärleksenergi att ge ut till alla, ni kan aldrig tömmas på energi, för det finns alltid mer Skapar-energi som strömmar genom er varelse.

Om ni märker att ni har blivit tömd på energi, kanske efter att ha vistats tillsammans med en annan person, i en annan situation eller när ni tänkte på en omständighet; inse då helt enkelt att personen, situationen eller omständigheten har valt att ta kontakt med den lägre vibrationen och att ni har åtagit er detta, ni har ställt er i linje med denna lägre vibration. Det finns inget behov av att koppla bort sig, justera er bara på nytt såsom ett uttryck för Skaparen, med Skaparens ljus, flöde och gudomlighet, därför kommer allting att raderas och ni laddas upp på nytt. När ni känner er uttömda, så är det viktigt att uppmärksamma det här, det är också viktigt att inse att ni har ett överflöd av energi att ge till samtliga varelser. När ni sänder ut energi till en person, en situation eller en omständighet som ni tror är kopplad till en lägre vibration, så sänder ni den med syftet att öka det gudomliga flödet samt det gudomliga uttrycket genom denna person, situation eller omständighet. Snarare än att sända energi för att de ska transformeras eller healas, så sänder ni energin för att på nytt väcka upp deras hågkomst om det gudomliga flödet, Skaparens gudomliga uttryck, för att i och med att ni fokuserar på Skaparens gudomliga uttryck, så är er sanna existens ett val och det är något som ni väljer eller inte väljer i vartenda ögonblick av er verklighet. Sänd alltid energi till Skaparens flöde, inom en person eller en situation, detta justerar dem på nytt till en högre vibration och sålunda skiftar och transformeras deras tankar och deras emotioner och gör det möjligt för Skaparen att träda fram och sålunda kan de i detta ögonblick upphöra med att skapa kaos. I och med energiflödet får de energi och laddas upp. De kan inombords ta emot en energi, en vibration och en inspiration för att göra förändringarna för sig själva och de tar ansvar för sin verklighet och sin existens och de väljer att komma ihåg att de utgör ett uttryck och ett gudomligt flöde för Skaparen. Det här är ett sätt att transformera en annan varelse och framkalla healing.

När vi ser på världen, verkligheten, Jorden och använder oss av denna teknik, så är det ett sätt att transformera situationer av kaos i världen. Ni sänder energi för att öppna upp, för att väcka upp Skaparens gudomliga flöde och gudomliga uttryck i situationer, länder, vadsomhelst, varhelst det förekommer kaos på Jorden. När ni åstadkommer detta, så uppmärksammar ni att ni är en stråle av sanning. Ni uppmärksammar inte bara sanningen om kaos. Ni uppmärksammar kaoset som blott en justering, en skapelse från en justering och att ni inte behöver bli involverade i kaoset. Snarare, så får ni kontakt med Skaparens flöde för er själva, eller för andra. Kaoset börjar gradvis och enkelt att lösas upp; ju mer andra varelser fokuserar på sin sanning och Skaparens gudomliga flöde, desto mer glider kaoset helt enkelt undan, löses upp, blir till ingenting. Detta är den healing som behövs på Jorden, för kaos förekommer inom många varelser. Det kan finnas kaos inom er varelse som ni ignorerar eller kanske ni är medvetna om och det finns kaos inuti Jorden, i den värld som håller på att skapas. Jag, Ärkeängel Metatron, ville helt enkelt få fram detta enkla meddelande så att ni kan få en större förståelse om hur ni kan vara till service.

I egenskap av en ljusstråle på Jorden, så utgör du energiflödet. Du är den som ger energi, du är den som skapar intentionen, riktar Skaparens energi och ljus. Nu är det dags för dig att vara en ledare för Skaparens energi för dig själv och för alla. Jag hoppas att mina ord har inspirerat dig och att de har inspirerat dig till att uppmärksamma hur kraftfull du är, samt hur du kan göra övergångar på denna Jord för att du har flödet, du har fått energi och du har Skaparens gudomliga flöde, såväl som intuitionen, vägledningen, förmågan att se, förnimma och uppmärksamma Skaparens närvaro och hur du ska framkalla Skaparen.

Min kärlek är ständigt med er, jag tackar er.

Jag är Ärkeängel Metatron.

 

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...