Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 21 maj 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 21 maj 2021

 

Jag är Judas och jag har kommit idag för att jag har några spörsmål som jag vill diskutera med er. Det första spörsmålet som jag nu vill ta upp med er handlar om huruvida ni uppfattar den situation som nu råder i världen. Det finns flera uppfattningar i den frågan. En är att ljuset tränger ner på Jorden och tvingar mörkret upp till ytan. En annan handlar om maktfullkomlighet, en tredje om överbefolkning och till sist handlar det om klimatpåverkan. Var och en drar i sin tråd och finner sin sanning i den tråden.Men är det hela sanningen eller finns det mer som man kan lägga till så att det bättre överensstämmer med de andra. Kanhända finns det fler sanningar som inte har upptäckts än. En som drar i alla trådarna upptäcker olika saker och får en helt annan bild om vad som pågår i världen. Därmed är det inte sagt att det inte är bra att gå till bottom med det ena eller det andra. Alla styrkor behövs i en tid av kris och alla goda avsikter drar ett strå till en värld av mer ljus och kärlek.  Det är den styrkan som ni nu behöver finna inom er för att stå raka och trygga när det haglar ute. Det är viktigt att veta hur ni ska förhålla er till allt det som händer i världen. Det kan vara svårt att stå ensam i en flock men ibland kan det vara nödvändigt om flocken är fylld av rädsla. Sök dig då till en annan flock som passar dig bättre även om det då bara skulle vara några få individer.

Hör klockorna som ljuder i rymden, de kallar på dig, de kallar på din själ att göra sin entre på Jorden. Låt egot med all sin rädsla och sin beskyddande attityd stiga åt sidan ett slag och lyssna i stället in din själ. Det kanske inte blir lika tryggt och invant men det kommer att ge dig mer kärlek och uppfylla de önskningar som du bär inom dig. Ta steget till din själ nu, kära Jordbor, och följ den ljuva rösten i ert inre. Det är hög tid nu, det är det er värld väntar och ropar på. Ni behöver bli en fullkomlig och kärleksfull mänsklighet som hjälper Jorden att ta det slutgiltiga steget upp i en högre och ljusare vibration. Kan det då också vara en väckelse på Jorden? Det är klart att det kan, det kan vara mycket, och det ligger i era händer att föra det till en destination av en högre vibration. Frågan lyder då: Hur ska ni göra det utan ledning av er själ? Egot vill ha kvar det gamla, det invanda och det trygga. Själen vill se nya höjder, mer kärlek och glädje i livet. Det här kanske  kan ge er en ökad förståelse över varför vi upprepar att ni ska gå inom och lyssnar in den röst, som viskar till er att kanske gå åt ett helt annat håll än vad du själv någonsin funderat på. Det krävs mod, ja, men det krävs mod att leva på Jorden idag, och ni är trots det här. Det finns en mening med det och det tror jag ni förstår. Ni valde att vara på Jorden idag, antingen för att ni ville utvecklas lite snabbare och bidra med det ni kan bidra med av ljus och kärlek, eller också för att ni på ett större plan ville bidra med mänsklighetens och Jordens överlevnad. Oavsett vilken intention ni hade så är ni alla behövda och välsignade. Ni följs hela tiden av en skara av änglar och ledsagare. Kärleksljus strös över era huvuden och tecken kan visa sig både här och där i hopp om att ni ska se och följa dess ledtrådar.

Var uppmärksamma nu, kära Jordbor, det är en otroligt viktig tid som ni befinner er i, så lyssna, se, lyssna, och se vad det är som händer omkring er precis här och nu. Det kan vara något som du gömt eller glömt, en påminnelse om något som du tänkt att göra, eller så kan det vara något nytt, något som ger dig fjärilar i magen men ändå känner dig dragen till. Ta de stegen, börja med små steg om du vill men börja helst nu .. det kan förändra ditt liv. Det kan också förändra dina nära och käras liv till det bättre. Ett steg kan påverka mycket så jag bjuder er att ta ett steg idag. Ni är alltid omringade av änglar och ledsagare, ni är aldrig ensamma.

Med dessa ord lämnar jag er nu i stor kärlek och tacksamhet.

Judas

Du gillar kanske också...