Ärkeängeln Mikael via Natalie Glasson, 13 januari, 2023

Närvaro: Nästa Invigning av
Ärkeängeln Mikael
Kanaliserad genom Natalie Glasson – 13 januari 2023
Jag utsträcker min kärlek och mina hälsningar till alla varelser på jorden. Det är en rik välsignelse att vara i förbindelse med er, att i ditt väsen observera en essens, en sanning och vetskap. Denna energi betecknar närvaron, det är din närvaro, det är Skaparens närvarande i ditt väsen. Denna energi av närvaro, Skaparen som finns i ditt väsen är aktiv, i handling och rörelse. Det är din gåva som du kan ge till andra.
Du har en inre närvaro som är allvetande, som är gudomlig och helig. När du utstrålar denna inre närvaro överöser du andra i välsignelser och gåvor. Det är som det mest helande, det mest upplyftande, det mest sanningsenliga uttrycket för ditt väsen. När du delar denna energi, sanningsenligt och öppet, kommer andra att svara dig genom att dela sin egen inre närvaro, och detta går bortom egot, sinnets pratlande, känslornas sår eller den känslomässiga kroppen.
Detta är sanningen, det är sättet du designades för att existera, sättet du är designad för att få kontakt med andra, det är ett vackert uttryck av dig själv som är oerhört tillfredsställande för dig och för alla varelser. Inte bara är syftet med din närvaro att strålas utåt för att ansluta till alla andra varelser och aspekter av Skaparen, det är för dig att använda denna närvaro, att vara närvarande med andra varelser.
Många varelser talar om att vara närvarande. Sättet jag, ärkeängeln Mikael talar om att vara närvarande, är att du existerar med andra varelser som utstrålar din närvaro. Ja, du är närvarande med den varelsen, hela din varelse är i kommunikation med den andra själen, den andra personen eller energin. Du är lyhörd, du delar energi, du ger energi, du tar emot energi. Du är ständigt medveten om vad som sker inom ditt väsen, de reaktioner som uppstår och de handlingar som du känner dig inspirerad att skapa.
När du tillåter dig själv att vara närvarande med en annan varelse, eller att vara i närvaro av din essens, medan du befinner dig i en annan varelse, är detta oerhört kraftfullt. Det är en oerhört kraftfull initiering eftersom du förbinder dig med dig själv på en djupare nivå. Du förbinder dig med andra på en djupare nivå, och i sanning är detta vad alla själar längtar efter på jorden.
Det finns många uttryck som ensamhet, lidande och smärta, dessa kan läkas. De kan på många sätt rättas till eller balanseras. I närvaro med en annan varelse och ännu mer när du är i närvaro med dig själv. Det är så mycket mer än att bara vara närvarande, bara observera sig själv och andra. Du observerar dig själv och andra från din inre närvaro, om du uppskattar din inre gudomlighet, ditt inre uttryck för Skaparen.
Att få behärskning på detta sätt gör att du kan se dig själv och hela verkligheten omkring dig på ett helt annat sätt. Illusionerna, utmaningarna, aspekterna, det som verkar blockera dig löses upp och det som återstår är sanningen. Det är övervägande klarhet, en klarhet hos mig själv och andra. Denna process kommer att tillåta dig att bli mer känslig för dig själv och mer känslig för andra runt dig. Det är därför en större kanal av Skaparens ljus.
När du är i din närvaro är du i din makt, du är kopplad till din inre sanning. Om det finns utmanande situationer i din verklighet, något som förvirrar dig, finns det ett behov av att vara i din närvaro med dig själv, situationen och alla andra inblandade i den situationen. Från detta utrymme av närvaro och utstrålning utåt kommer din inre närvaro, klarheten, och upplysningen att gry.
Frågan är hur du förbinder dig med din inre närvaro och hur skiljer den sig från ditt gudomliga jag, ditt högre jag och själen? När du ansluter till din inre närvaro, ansluter du dig till aspekten av dig själv som är närvarande med Skaparen, närvarande med Skaparens hela universum, närvarande med varje uppstigningsskifte och närvarande med varje ljusvarelse.
Du har en medvetenhet om allt som är Skaparen och det är från den medvetenheten om allt som är Skaparen som du upplevde vibrationen av din närvaro. Det är inte en tankeform, det är inte ens en varelse, det är vibrationen av din närvaro och din närvaro är din naturliga fantastiska förmåga att vara medveten om och i samband med alla aspekter av Skaparen på alla nivåer och dimensioner av Skaparens universum och över hela världen. Du kan likna och eller märka detta till enhet.
Förstå att när du ansluter till din inre närvaro, ansluter du till enhet och detta är sant. Det är ett enkelt sätt att förstå din inre närvaro. Om du föreställer dig din inre närvaro som kopplad till allt och medveten om allt, expanderar ditt sinne, ditt medvetande automatiskt, och du går in i det tillståndet av enorm expansion och för det till din verklighet genom att ansluta till dig själv. Att vara medveten om sig själv och vara medveten om en annan varelse, låta sig själv slappna av i sin inre närvaro där det finns något att utforska och känna.
Det kan vara utmanande att lokalisera och förstå med sinnet, men om du har för avsikt att ansluta till din inre närvaro, den aspekten av dig själv som är medveten om alla aspekter av Skaparen, kan det vara som att du  observerar och ansluter till alla aspekter av Skaparen. Du går sedan in i ett utrymme av enorm befrielse, medvetenhet om sanning och det är genom upplevelsen av det, även om det bara är för ett ögonblick, som du kommer att finna dig själv mer kapabel att vara närvarande med dig själv och andra.
Magin kommer du att känna igen i din inre närvaro och när du är villig att vara i rummet för din inre närvaro i vissa tider i din verklighet och med vissa människor, då är det som magin uppstår. Att ansluta till er närvaro är viktigt nu när vi kliver in i vår kraft på grund av de nuvarande uppstigningsskiftena. Riktningen eller vägen för att kliva in i din kraft och närvaro gör att du kan njuta av livet och din andliga tillväxt. Det kommer att kännas som en fristad, en fristad som du kan ge till dig själv och som du kan ge till andra varelser.
Detta är vad jag, ärkeängeln Mikael, vill dela med mig av. Det kan ta tid att integreras i din medvetande och att experimentera för att uppnå. Det är dock något som du kan  uppnå.
Jag, ärkeängeln Mikael, vill stödja dig i att uppnå det. Föreställ dig det nästan som en lek som du kan njuta av. Du är mer benägen att lyckas om du inte sätter för mycket press på dig själv.
I kärlek och sanning alltid,
Jag är ärkeängeln Mikael, tack.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *