The Galactic Logos Melchior via Natalie Glasson, 22 september. 2023

 Hälsningar älskade ljusvarelser, jag är den Galaktiska Logos Melchior, vilket betyder att jag övervakar Skaparens Universum vid en vibration som kallas den galaktiska nivån. Jag delar dessa galaktiska vågor av frekvenser med solnivån, planetnivån och jorden.

Idag vill jag tala om det okända och att känna sig in i det okända. Det renaste sättet att uppnå detta är att uppmana Skaparen att omge dig. Be om Skaparens renaste vibration att omfamna dig och flöda genom hela din varelse.

Tillåt dig själv att andas djupt. Föreställ dig att dina andetag nästan är som fingrar och att dessa fingrar rör sig utåt varje gång du andas ut, och de känner sig in i Skaparens okända energier.

Varje gång du andas in är det nästan som att dessa fingrar känner sig in i de okända vibrationerna/energierna i din varelse.

Jag, Melchior, inbjuder dig att öva på detta. Ja, du ansluter till Skaparen och ja, du ansluter till dig själv, men du har en avsikt att ansluta till de okända energierna av Skaparen och dig själv.

Det är viktigt att inse att när vi börjar ansluta till det okända, kan det finnas två reaktioner som inträffar inom ditt väsen. Det första kan vara rädsla. Du kanske känner att du, när du förbinder dig med det okända, förbinder dig med mörkret eller de förmörkade energierna i ditt väsen. En annan reaktion är spänning, ett äventyr – att ansluta till en energi som du aldrig har kopplat till tidigare – som att utforska en ny värld. Det är lämpligt att känna igen vilken reaktion du mest upplever när du förbinder dig med det okända, även de okända energierna från Skaparen och dig själv. Med denna förståelse känner du igen de avtryck som du redan sätter på det okända. Du skapar din upplevelse och din automatiska reaktion på det okända.

Det är viktigt att tillåta dig själv att erkänna hur du reagerar på det okända, att acceptera att det har kommit fram från andra upplevelser – kanske i denna livstid eller andra livstider. Om du är villig skulle jag, Melchior, bjuda in dig till att be Skaparens okända energier och de okända energierna inom din varelse att frambringa helande. Tillåt dig själv att andas in i dessa energier. Låt dem flöda genom hela din varelse och observera effekten som de skapar.

Det är också viktigt att inse att Skaparens okända energier och ditt eget väsens okända energier bara är okända för ditt sinne, så det är bara ditt sinne som inte känner till dessa aspekter av dig själv och Skaparen, därför är dessa energier oerhört bekanta för dig. De är lika bekanta som din kropp, som din varelse. De är en del av dig – de är vem du är – och det är säkert för dig att ansluta till Skaparens okända energier och till din egen varelse eftersom de är bekanta. De är en del av din varelse.

 Det är också säkert och lämpligt att ditt sinne inte vet allt eftersom du har en inre vetskap, inom ditt väsen, och denna inre vetskap förstår allt, även om den inte kan sätta det i ord, visioner eller förståelse för dig.

Jag, Melchior, är här för att stödja dig. Jag tackar dig.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *