Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 4 oktober 2019

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 4 oktober 2019

The Most Recent Channeling from The Sacred School of OmNa by Natalie Glasson

Ärkeängel Metatron

Ångestens Drag av Ärkeängel Metatron

Kanaliserat genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Stora vågor av kärlek sträcker sig från min varelse till din essens och sanning, jag är Ärkeängel Metatron. Jag vill bjuda in dig i detta ögonblick för att erkänna din essens och sanning. Att göra det är att erkänna utrymmet från vilket allt du är expanderar ifrån. Du behöver inte förstå medvetet vad din essens och sanning är för att inse att det finns en källa av förundran, oändlighet, kärlek, frid och så mycket mer i dig vilket verkligen är befriande. Din kraft är aktiverad och pulserar genom hela din varelse, detta skapar en stark kraft av Skaparens energi som inspirerar och stärker dig. När du är i anslutning till och skapar ur utrymmet av sanning och din essens inom dig, så tillåter du dig själv att bli och uppleva alla möjligheter och tillfällen som finns tillgängliga för dig. Livet blir mer tillfredsställande och upplysande, med ett kraftfullt styrande flöde av energi som verkar styra dig försiktigt till att uppleva djup blomning. Detta gudomliga flöde av din sanning och essens gör det möjligt för alla dina andliga förmågor, intelligens, intuition, fysisk hälsa, inre glädje, uppfyllelse och allt du är att uppleva med din högsta och mest utvecklade kapacitet. Det driver hela din varelse till att vara ditt gudomliga heliga jag. Föreställ dig själv som befriad, fri från begränsningar, blockeringar och bemyndigad av Skaparens sanning. Du behöver inte ens veta hur det här skulle vara, utan helt enkelt erkänna det för ett ögonblick.

Vad är Ångest?

Det är med uttrycket av din essens och din inre sanning i åtanke, som jag vill närma mig ämnet ångest för att föra in ljuset i Änglariket i ångestens rymd. Ångest kan beskrivas som känslor, tankar och handlingar av oro, nervositet, oro, farhågor, rädslor och plågor. Ångest upplevs vanligtvis i ditt nuvarande liv eller kan vara en oro för din framtid. Det kan vara på grund av ett visst utfall som är på väg eller på grund av ett osäkert resultat. Din ångest kan kännas som om det är en produkt av att du bryr dig om andra eller att du inte tycker om aspekter av dig själv. Ångest kan uppträda i alla olika områden av ditt liv och alla olika former, ibland känns det så normalt att det inte känns som ångest, istället känns det som en aspekt av din personlighet. Din ångest kan skapa drama i ditt liv som du gillar och ger energi åt även om du kanske inte erkänner detta, eller så kan det vara en tung börda som hindrar dig vid varje steg. Du kanske eller kanske inte upplever svår ångest, och ändå kan ångesten gripa tag i dig på ett eller annat sätt.

När du tänker på ångest, allvarlig eller inte, blir det som ett klibbigt lim som hindrar uttrycket och kreativiteten för sanningen och essensen i din varelse. Ångest liknar en kraft som drar dig bort från den fantastiska gudomliga varelse du är.

Du kanske redan inser inom vilka områden av dina känslor, tankar och handlingar du upplever ångest, hur som helst, jag, Ärkeängel Metatron, inbjuder dig att vara medveten under de kommande dagarna när ångesten drar.

Påverkan av Ångest

På Jorden är varje själ i fysisk form ett kraftverk för skapelsen. Varje person sänder inte bara ut energi från sin varelse, de drar också energi in till Jorden, omgivningen och deras medvetande från Skaparens Universum. Således är du och alla på Jorden i en ständig upplevelse av flödet av energi, skapande och manifestation. Du drar saker till dig själv och driver bort saker från dig själv hela tiden. Du har möjlighet att skapa all energi du önskar och entusiasmera dina erfarenheter med all energi du väljer. Varför väljer du därför att skapa ångest och ge bränsle till upplevelser med ångest? Varför väljer du att uppleva ångest istället för kärlek, frid eller tillfredsställelse?

Du kan tro att du inte väljer att uppleva ångest eller någon annan negativ eller smärtsam upplevelse. Om du kan erkänna att på någon nivå av de tankar du väljer eller de känslor du väljer att hålla fast vid, du bestämmer dig för att skapa energi eller skapa ångest inom din varelse och ditt liv, då kommer du att börja befria dig själv. I själva verket, när du tar ansvar för hur du tänker, känner och agerar, tillåter du Skaparens gudomliga flöde att flöda genom dig. Detta kan vara svårt om du inte vill erkänna och acceptera den roll du spelar i ditt dagliga liv.

Det är viktigt att fråga djupt inom din varelse, ”Varför dras jag till att tänka, känna eller agera från en plats av ångest?” Detta kan uppnås under meditation eller tyst tid. Du behöver inte få ett svar eftersom den enkla kontemplationen kommer att fungera som en läkning och släpper alla tendenser du har till ångest. Vissa svar du kan få kan vara kopplade till brist på självförtroende, behovet av att andra tar hand om dig, en rädsla för att inte vara mäktig, en rädsla för det okända eller att livet är osäkert. En rädsla för andra eller dömande, en rädsla för andras eller din egen säkerhet, tron att oroa sig är att bry sig eller till och med en känsla av isolering eller avvisande från Skaparen. Det finns många skäl till varför du känner en dragning till att agera, tänka och känna dig orolig, det är viktigt att inse att din upptäckt är besläktad med ett sår som gör det möjligt att skapa ångest och måste läka.

Mänsklighetens Dragning till Ångest

På grund av att många själar på jorden tänker, känner och agerar från ett ångestutrymme, finns ångestens energi inom mänsklighetens medvetande. Mänskligheten drar från en källa av energi och visdom, ångest finns här för alla att accepteras och förkroppsligas, om de väljer så. Naturligtvis finns inom mänsklighetens medvetenhet många andra energier, förmågor och skapelser tillgängliga att ladda ned. När mänskligheten når uppstigningsskiftet och accepterar högre vibrationer av sanning och erkänner essensen som finns i dem, så skiftar mänsklighetens medvetenhet om eller källa från vilken alla drar, till högre vibrationer. Om en större majoritet av människor väljer att erkänna och läka sina sår som är kopplade till ångest eller skapande av ångest, så skulle ångesten läkas och frigöras från mänsklighetens medvetande. Därför skulle kommande generationer inte känna till eller ens kunna få tillgång till upplevelser av eller förkroppsligande av ångest.

Vi kan inse att ångestens energi i mänsklighetens medvetenhet är som en magnet som fungerar som ett drag för mänskligheten mot ångest. Ofta kan ångest kännas beroendeframkallande, det beror på att sinnet är vant vid drama och närvaron av ångest. Det beror också på denna dragning till ångestens energi i mänsklighetens medvetenhet som kan liknas vid en energikälla som alla drar ifrån.

Om vi skulle bjuda in dig till att läka och upplösa närvaron av ångest i mänsklighetens medvetande skulle detta ha mycket liten effekt. För att motverka dragningen mot att agera, tänka, känna och skapa ångest finns det först ett behov av att motverka ångestens dragning inom din varelse. När fler och fler människor uppnår detta, kommer desto mer oro att upplösas inom mänsklighetens medvetenhet.

Det är viktigt att inse att ångest inte nödvändigtvis är en dålig energi, den har sin plats och sitt syfte i din varelse, den kan fungera som ett skydd eller en varning. Men människor upplever ångest eftersom den griper tag, kväver och sänker dem i ett utrymme där de inte längre kan känna igen det gudomliga. Det är orons övermakt som kräver att bli läkt. Därför ska du inte döma dig själv för någon ångest som kan uppstå i dig, istället erkänna den som en utmaning att läka och lösa ångestens energi i mänsklighetens medvetenhet. När du känner igen ångesten i dig själv och väljer att antingen fokusera på något mer kärleksfullt eller erkänner såret eller orsaken till ångesten, så skapar du en kraftfull förändring och läkning i din varelse. Du har allt du behöver inom dig för att göra de förändringar som är nödvändiga.

Jag kommer tillbaka nästa vecka för att erbjuda verktyg till att läka ångesten inombords,

Oändlig kärlek,

Ärkeängel Metatron

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...