Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 8 november 2019

 

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 8 november 2019

 

Kanaliserad Genom Natalie Glasson  – Original Källa: Sacred School of OmNa

Jag är en gåva till mig själv och i världen,

JAG ÄR en kanal för mig själv och i världen,

Som mig själv ÄR JAG allt som är skaparen the Creator,

Allt som är Skaparen flyter genom mig,

JAG ÄR en gåva, en kanal och Skaparens flöde,

Jag inbjuder alla aspekter av mina celler och min energi att höra mig nu,

Denna bekräftelse riktas in till djupet av mitt väsen för att vakna, snarare än till världen runt omkring mig för att alla ska se och höra,

JAG ÄR som JAG ÄR, en reflektion och ett uttryck för Skaparen och alla som uttrycker Skaparen.

Vänligen acceptera min invokation och uppvakningsbekräftelse, utformad för att fokusera dina energier djupt i din varelse, så att du kan söka din sanning och skönheten inom dig. Jag, Ärkeängel Metatron, vill påminna dig om den skönhet som finns inom din varelse. Såväl som skönheten som sträcker sig genom din varelse till Skaparen. Skönheten i dig är Skaparens oändliga, glödande storslagenhet. Något som är ofattbart, men du lever och andas det varje dag, ofta utan att ens inse det.

 

JAG ÄR en GÅVA

Kan du föreställa dig att du redan är allt du söker; du är redan den storslagenhet som är Skaparen, du är redan ansluten till och ett uttryck för Skaparen? Om du är villig att erkänna detta är du redo att känna dig själv bortom din personlighet, din fysiska kropp, dina omständigheter och till och med bortom Skaparens energi som du tror du finns inom dig. Genom att göra detta är du redo att söka Skaparens skönhet inom dig, så att den kan blomstra och utvecklas med lätthet och perfektion. Att fokusera djupt inom din varelse innebär att du till viss del släpper din vidhäftning till allt du känner dig själv att vara som en fysisk varelse som lever på Jorden, istället börjar du identifiera dig själv på ett nytt sätt, vilket är unikt för dig. Du erkänner dig själv som ett uttryck för Skaparen, som en gåva till dig själv och världen. Utmaningen är att erkänna dig själv som en gåva och unikt värdefull från ett utrymme av kärlek och sanning inom dig, snarare än från egot. När ditt ego är involverat blir din förståelse av enhet skev; du tror att du är den enda, snarare än en del av ett större pussel där alla är en gåva. Att erkänna dig själv som en gåva är att erkänna Skaparens närvaro inom dig, detta är en aspekt av din behärskning och ditt inre uppvaknande. Det uppmuntrar dig att växla mellan enhetsenergin och egot, att bringa båda att förenas och tjäna deras lämpliga roller. Under den här lektionen om mästerskap kan du finna dig själv förlorad i illusionen att vara Skaparens gåva till mänskligheten, sedan det extrema i att uppleva ödmjukheten att uttrycka Skaparen som en essens genom dig. När du når ett tillstånd av balans inom dig kommer din kunskap om dig själv som gåva verkligen att blomstra, och din förståelse av detta kommer att vara mer än allt jag, Ärkeängel Metatron, kan beskriva för dig. Genom att använda min invokation och bekräftelse, och upprepa den försiktigt, kan du börja söka och utforska inom dig och låta dig studera djupare än någonsin tidigare.

 

JAG ÄR en Kanal Channel

Om du är villig att utforska den storslagna naturen av din varelse, närvaron av Skaparen inom dig och din oändliga koppling till allt som är Skaparen, kommer du naturligtvis att erkänna dig själv som en kanal. Att kanalisera är att vara ett uttryck för Skaparen, uttrycka Skaparen genom allt du är som en essens i Skaparen som lever en fysisk, emotionell och mental existens på Jorden. Att kanalisera är att distribuera vad som behövs vid den mest lämpliga och gudomliga tidpunkten. Detta skiljer sig från att kanalisera när ditt sinne känner att det är lämpligt eller när du känner att andra måste uppleva din sanning eftersom de måste göra förändringar i sina liv. Att kanalisera är att låta Skaparens väsen strömma genom dig, medan du förblir i din kraft.

Det har sagts av många att vissa själar kommer till Jorden som gåvor till mänskligheten och kanaliserar Skaparen, och är avsedda att förändra Jorden och livet för många. Många människor väntar på att dessa speciella ska dyka upp för att göra de förändringar som behövs i världen och få den läkning som är nödvändig. Jag, Ärkeängel Metatron, vill dela med dig att du är den gåvan, kanalen och den speciella själen som Jorden och mänskligheten har väntat på för att förändras och läkas. Kan du föreställa dig detta, kan du ansluta till det här, känns detta det minsta verkligt? Jag, Ärkeängel Metatron, vill också säga att dina grannar, nära och kära, de i andra länder och alla över hela världen också är gåvor, kanaler och speciella själar, närvarande för att läka och omvandla världen. Även de som verkar skapa kaos i världen just nu. Kan du föreställa dig och ansluta till detta? Kan du erkänna att du är alla?

Ni är alla gåvor, kanaler och speciella själar som är redo att arbeta i förening som guidade för att uppnå mer än man kan tänka sig i världen.

Du är en kanal för världen; för att bistå och hjälpa till att läka och omvandla världen. Detta gäller för alla, även om du känner att du inte vet hur du kanaliserar och inte har några gåvor att dela. Om du tror att du inte kan kanalisera och inte ha några gåvor att dela, är det nu dags att söka inom dig. När du en gång inser att du är en gåva, en essens och uttryck för Skaparen, kommer allt annat att utveckla sig. Det finns helt enkelt ett behov av att ansluta dig till Skaparens närvaro inom dig. På så sätt kommer du att få kontakt med din sanning. Tro och rädsla att inte vara tillräckligt bra, inte ha färdigheter eller förmågor, inte veta var du ska börja och så vidare, kommer att försvinna när sanningen kommer fram.

Du är en kanal för världen, det unika sättet på vilket du tar fram Skaparen kommer att läka och förvandla dig själv och många själar på Jorden. Detta är inte en verklighet endast för de få utvalda, det är din verklighet. Jag, Ärkeängel Metatron, inbjuder dig att fundera över kanaliseringens ord och begrepp. Släpp allt du tror att kanalisering ska vara och fråga inom dig vad kanalisering är för dig, i din verklighet. Genom denna upptäckt kommer du att bekräfta för dig själv din naturliga existens som en andlig varelse och en fysisk varelse på Jorden. Genom invokationen och bekräftelsen som jag delade med dig i början av min kommunikation, vill jag uppmuntra dig att erkänna dig själv på nytt och att förverkliga dig själv i ett nytt ljus inom din verklighet. Du är en kanal för världen, vad vill Skaparen uttrycka genom dig? Vad blommar och dyker upp inom dig för att bli överlämnat till världen? Alla frågor som jag, Ärkeängel Metatron, ställer till dig och du söker, finns alla inom dig. Det finns helt enkelt ett behov av att först erkänna dig själv som en gåva på det renaste och mest ödmjuka sättet. På så sätt kommer du att väcka Skaparens sanning inom dig, förstå syftet med Skaparen när den flyter genom din varelse, ansluter till dig och så många själar på Jorden.

Varför är det Viktigt Nu att Söka Inom?

Din egen inre kraft är på många sätt så ömtålig, det kan verka som om den så lätt tas från dig eller tas bort. Att hålla fast vid din kraft i en värld med så många åsikter, regler och dömanden kan vara utmanande. Att avvisa din kraft kan också lätt upplevas på grund av sår, smärta och lidande. Ändå känner du bara dig själv och är dig själv när du tillåter dig att existera i centrum av din kraft. Nu är det dags att göra det. När du är i din kraft är du en gåva, en kanal och en transformerande person för dig själv och alla. Du ger andra möjlighet att vara detsamma, du förenar närvaron av Skaparen inom dig, omkring dig och inom alla varelser. Det är dags att hävda din kraft och göra anspråk på allt du söker. På så sätt kommer du att hjälpa till med uppstigning, läkning och omvandling av alla.

Din ständiga kärleksfulla följeslagare,

Ärkeängel Metatron

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...