Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 8 november 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 

8 november 2019

 

HUR MÄNSKLIGHETEN GÖR STORA FRAMSTEG ∞ 9D:s ARKTURISKA RÅD, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket nöjda med de framsteg som vi ser mänskligheten göra dagligen. Vi vet att ni gör framsteg och att ni gradvis stiger upp, men det kan vara mycket svårt för oss att övertyga er om att ni faktiskt utvecklas och expanderar, blir mer av de ni verkligen är. Det kan vara svårt för er att mäta era egna framsteg, så därför ger vi er dessa uppdateringar, för att berätta om vad ni har fått åtkomst till, vilka aktiveringar ni har fått och vilka uppgraderingar ni tagit emot. Ändå märker vi att ni tvivlar på er själva.

Att vara hårda mot er själva, inspirerar er inte till att göra något bättre eller att bli bättre. Det håller er bara i en lägre vibration, men det är vad ni fått lära er från det ni var små. Och sedan blir ni hårda mot er själva, för att ni tror att ni kan bli motiverade genom att rycka upp er och prestera bättre i livet, eller i uppstigningen. Den arbetsmoralen har gått från generation till generation, för att säkerställa artens och familjens överlevnad, men i den moderna världen där ni alla lever nu, är det inte riktigt nödvändigt. Merparten av er behöver inte oroa sig för överlevnaden. Trots det så är ni fortfarande hårda mot er själva och era framsteg, som att piska er själva skulle få er någonstans.

Vi vill att ni ska förstå, att bara bry sig om andra är tillräckligt. Det är andlig tillväxt. Att bry sig om varandra, innebär att ni har utvecklats bortom det egoistiska behovet av överlevnad till varje pris, och det är ett viktigt steg i er utveckling, eftersom ni tar er bortom att se er själva ur en egoistisk synvinkel. Ni går in i era högre självs perspektiv.

Som era högre själv, letar ni inte i några skrymslen. Ni försöker inte bli bättre på något. Som era högre själv, vet ni att expansionen av er medvetenhet är det bästa för resan tillbaka till Källan, och det har inget med vad ni gör att göra. Det har allt att göra med att vara. Vi vill att ni alla ge er mer beröm, för de sätt era hjärtan når ut till någon som lider, och vi vill se er vara mindre hårda mot er själva, för att ni inte kan kliva in och fixa problemet. Problem kommer alltid att vara en del av er resa, eftersom lösningen alltid involverar en expansion av medvetenheten.

Ibland finns görandet involverat. Om det brinner, släcker ni elden. Men i de flesta situationer kan ni luta er tillbaka, koppla av, känna den expansion ni får från situationen och utvecklas. Ni vill uppleva uppstigningen som en serie av små segrar, även om de flesta talar om jättevågor av energi, som svingar er upp till ett högre dimensionellt plan. Fira era små segrar. Fira det faktum att ni bryr er tillräckligt mycket om andra, för att vilja göra mer.

Var glada att ni har intentionen att vara till tjänst, eftersom det är en indikation på er tillväxt, och vi säger att det finns tillräckligt många av er, som bryr sig. Det finns tillräckligt många av er som skickar kärlek och medkänsla från era hjärtan, för att kunna känna er tillfredsställda av var mänskligheten befinner sig just nu, men det finns också en epidemi av uppväckta individer, som inte känner sig så nöjda med det de åstadkommit, eller av hur mycket de har gjort för att hjälpa till. När ni får den känslan, släpp den bara, slappna av, öppna er och ta emot högre frekvenser av energi. Förankra sedan dessa energier i Jorden, och vet att ni precis i den stunden har åstadkommit något. Ni har hjälpt. Ni har höjt medvetandet hos er mänskliga ras, och det är en stor prestation.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt kontakten med er.”

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...