Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 9 november 2019

Det Arkturiska Rådet den 9 november 2019

 

DIN BEREDSKAP FÖR MER CHAKRA UPPGRADERINGAR

DET 9D ARKTURISKA RÅDET

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi håller på att utvärdera effekterna av de senaste uppgraderingarna av chakra som ni har fått. Vi vill se om det är möjligt för några av er att gå ännu längre med dessa chakra uppgraderingar, så vi måste utvärdera hur bra ni hanterar dem. Vi måste bedöma era uppstigningssymtom och övervaka era tankar och känslor. Vi måste utvärdera era energifält och den vibration ni arbetar med för att bestämma er beredskap för mer. Det här är något vi gör hela tiden.

Nu är frågan för er: ’Vad kan ni göra för att assimilera er, för att anpassa er till uppgraderingarna som ni redan har fått?’ Det enkla svaret är att ni behöver mer vila. Ni behöver mer avkopplingstid och ni behöver vara hydratiserade, jordade och närvarande i ögonblicket. Det mer komplicerade svaret är att ni måste vara uppmärksamma på vad som händer inuti er. Ni måste märka om ni har en känsla, en impuls, en intuition och ni måste följa den. Ni måste också känna till några av de gåvor och förmågor som dessa chakra uppgraderingar har gjort tillgängliga för er, och ni måste utforska era förbindelser till varelser med högre frekvens och utomjordiska.

Det är mycket, men ni är redo för det. Ni har hanterat uppgraderingar, aktiveringar, nedladdningar och DNA-manipulationer. Ni kan också hantera detta och ni kan förbereda er för mer, för ni behövs. Detta är en tid då mänskligheten verkligen behöver de av er som erhåller det, de av er som leder med kärlek, medkänsla och tjänande. Mänskligheten behöver de av er som är tillräckligt öppna för att se och känna vad andra fortfarande är blinda för och inte kan upptäcka.

Detta är en tid då ni kan göra så många framsteg inom er själva och fortsätta med detta jättesprång framåt som mänskligheten har varit en del av. Ni kan göra detta och vi kan hjälpa till. Och vi vet att ni alla letar efter sätt att få vara mer till tjänst. Vi vet att ni vill hjälpa till och vi vet också att det bästa sättet för er att vara till tjänst för andra är att först sakta ner så att ni kan motta gåvor, det som är nödvändigt för utvecklingen av det mänskliga medvetandet. Ni har visat att ni är redo för oss och nu behöver vi bara se bekräftelsen för hur ni går framåt med de senaste uppgraderingarna av chakra.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

 

Du gillar kanske också...