Ärkeängel Metatron via Sharon Davis, 8 januari, 2020

Ärkeängel Metatron

via Sharon Davis

den 8 januari, 2020

Energin i Australien och ”Eventet”

Hälsningar till alla! Detta är Metatron.

Många av er har reagerat positivt på Mikaels senaste meddelande. Men för vissa av er väckte det frågor. Jag ska försöka behandla ett av de bekymmer som uttrycktes.

En fråga som togs upp gällande Australiens utbredda destruktiva bränder handlade så att säga om ”eventet”. Frågan var: ”Skulle inte energin i Australien vara högre utan att bränderna behövde förstöra ens hem, vilket i sin tur skulle kunna bidra till att kollektivet skulle uppnå den kritiska massan för att trigga igång eventet??”

Låt mig till att börja med säga att fastän det ofta inte verkar vara så, så är en persons energi i själva verket högre när man befinner sig under extrem stress. Överväg detta. Under sorg blir människor i hög grad fokuserade på sin förlust. Man riktar sig fullständigt in på en enda sak. Och vad är meditation? Det är en ständigt pågående fokusering på en enda tanke, ett objekt, en person osv. Jag säger inte att bränderna i Australien blev manifesterade för detta syfte. Men en biprodukt av detta är att människor över hela världen i allt högre grad har blivit fokuserade i en riktning – att stötta Australien med att stoppa bränderna. Detta har lett till en mycket starkare hjärtbaserad enighet som med all säkerhet höjer energin hos många överallt på er planet.

Nu skulle jag vilja ta upp er frågas centrala fokus. Till att börja med, tänk på detta. Vad är i själva verket Eventet, som ni kallar det? Många människor har refererat till den naturliga processen i att utvecklas till upplevelsen av ett högre medvetande såsom en grupphändelse. På vissa sätt stämmer detta. Utifrån vårt perspektiv förekommer nu en fokusering i er dröm på att höja det upplevda ljuset på er planet i ett försök att höja medvetandet hos mänskligheten. Men att utveckla ett högre medvetande är alltid en individuell upplevelse av tillväxt, inte som en grupp.

Jag säger nu till er alla – var och en av er upplever en projektion i ert subtila sinne. Om ni placerar 30 personer tillsammans i ett rum, sedan separerar dem och intervjuar var och en, så skulle alla ha en något annorlunda beskrivning av rummet och vad som hände där. Så fastän det kan finnas vissa likheter i upplevelsen hos olika grupper av människor, så projicerar varje individ i varenda vaken stund sin upplevelse utåt.

Rent ut sagt, så kommer er högre själ, fastän den kan tro att den har bildat sin fysiska form på Jorden, i slutändan att ”vakna upp” och inse att den har drömt. Var och en av er drömmer en mycket verklig dröm om att ni har en fysisk kropp, att ni vistas på Jorden, att ni har ett hem och javisst, till och med att det brinner i Australien.

Så för att fortsätta, så är era koncept gällande ”Eventet” helt enkelt projektioner från ert mycket subtila högre sinne. Detta är inte er medvetna sinne, omedvetna sinne eller er hjärna. Detta är i stället en mycket subtil drömliknande upplevelse som har skapats utifrån er högre själ, till det subtila uttrycket för sig själv, vilket ni är. När varje själ vaknar upp från sin projicerade dröm, så inser man att man aldrig har förflyttat sig i sitt medvetande. Men man har absorberat en mycket stor mängd nya insikter och upplevelser genom denna dröm.

Så många artiklar och till och med böcker har skrivits om ”Eventet”. Om ni genljuder med denna information, utmärkt. Då är detta vad er högre själ är intresserad av att få ta lärdom av och att i sin dröm få uppleva. Vissa av er kan till och med få uppleva att en stor grupp människor tillsammans utvecklar en högre medvetandenivå för att detta är vad er själ var intresserad av att få lära sig.

Ytterst eftersträvar emellertid varje själ det högsta medvetandetillståndet som är en förening med Källan. När man har absorberat en stor mängd erfarenhet, både emotionellt och mentalt, genom att ha dessa drömlika liv, så upplever man till slut den fullständiga föreningen med sin älskade Källa och upplöses till detta rena medvetande inom vilket ens hela upplevelse ständigt innebär Enhet.

Ni i egenskap av människor är redan förenade med er högre själ eftersom ni helt enkelt är ett uttryck för den. Ni kan fokusera på era begränsningar och mänskligheten med allt det kämpande som naturligt ingår i denna upplevelse. Eller så kan ni lära er att ständigt fokusera på upplevelsen av förenande med den synnerligen höga varelse som ni är. Ni kan fokusera på detaljerna i er dröm medan ni glömmer vilka ni i sanning är, eller så kan ni erbjuda er service med hela ert hjärta i denna dröm, men fokusera er längtan och er uppmärksamhet på att uppleva er egen sanna natur.

Det är ert val hur ni vill uppleva detta liv. Vissa upplevelser kommer att vägledas av er högre själ för att besvara vissa frågor som uppstod inom den och ledde till att denna dröm blev manifesterad. Men en stor del av er upplevelse kommer helt enkelt att manifesteras av ert eget högre subtila sinne.

Ni förstår, hela skapelsen är lager på lager av högre medvetande på olika nivåer av ’täthet’. Ni avgör ert inre tillstånd och framtida upplevelser genom den plats där ni placerar er medvetna fokus. Ifall ni vill lägga fokus på en stor grupp människor som uppstiger till en annan dimension, hej och hå – så kan ni manifestera denna upplevelse för er själv. Men vänligen kom ihåg att detta är er subtila projektion. Ni projicerar er upplevelse av verkligheten utåt via ert högre subtila sinne. Och fastän den kan förefalla vara mycket verklig för er, så kanske den inte alls gäller för någon annan, för man har gett uttryck för sin högre själ på grund av en helt annan lärdom eller för att besvara en helt annorlunda frågeställning.

Om ni verkligen vill uppleva en mycket högre medvetandenivå, släpp då era koncept. Glöm ”Eventet”. Det är en del av er lärdom att få uppleva det, det kommer ni ändå att få göra. Ifall det i stället blir en del av er lärdom att få uppleva en stor besvikelse för att det inte äger rum runtomkring er, så är det er lärdom. Ingendera upplevelsen är högre än den andra. Den är helt enkelt en del av er i egenskap av en högre själs subtila dröm som projiceras på en subtil skärm och som sedan upplevs som er verklighet.

Där ni bor i egenskap av en storslagen själ, så har ni ingen boning. Det förekommer inga bränder, inga hemska stormar, ingen allvarlig torka och inga jordbävningar, inga människor eller djur dör. Dessa är alla en del av er subtila, projicerade dröm för att ni ska ta lärdom. Och vad ni som en själ vill lära er handlar om kärlek och bristen på kärlek, medkänsla i motsats till att hålla tillbaka, samt girighet, hängivenhet versus narcissism, eller upplevelsen av ljuset inombords under olika omständigheter. De lärdomar som ni i egenskap av en storslagen själ utforskar är alltid lärdomar baserade på hjärtat och ljuset. För det är genom upplevelsen av den högsta kärleken och ljuset som en förening äger rum mellan er i egenskap av er högsta själ och Källan.

Kom ihåg att ifall ni bor i närheten av vad som förefaller vara en förödande händelse, erbjud för all del hjälp på alla sätt som ni kan. Detta är en viktig del av att lära sig medkänsla. Och medan ni erbjuder er kärleksfulla hjälp, håll ständigt er uppmärksamhet fokuserad på det gudomliga och högsta ljuset. Detta är var varenda av er härstammar ifrån. Det kan aldrig förstöras. Det kan aldrig tas ifrån er, oberoende av hur förödande den upplevda förlusten i er värld kan vara. Bli uppslukad av er kärlek för detta högsta, älskade Ljus. Detta absorberande i Kärlek kommer att bära er genom allt som ert högre subtila sinne kanske manifesterar för er att få uppleva.

Ljuset inom er är ett uttryck för Källan. Fastän det tidvis kan förefalla klarare eller andra gånger mer dämpat, så förändras eller vacklar det rent ut sagt aldrig. Då ni absorberas i er fokus på det, så kommer er upplevelse av det att öka, tillta och växa. Om ni förblir fullständigt fokuserade på detta ljus – så kommer ni slutligen att sammansmälta med dess glans. Detta är i sanning den högsta planen för var och en av er.

Ni manifesterar alla er specifika verklighet. Varför inte manifestera den mest utsökta, gnistrande, strålande och extatiska upplevelse som ni kan?

Denna upplevelse av att sammansmälta med det gudomliga är inte beroende av yttre omständigheter. I själva verket kan svåra yttre omständigheter tvinga er till all vända er djupare inåt till källan för välbefinnande och kärlek.

Vänd dig inombords.

Upprätta din kärleksfulla fokus på din egen inre gudomlighet.

Se allt som sker runtomkring dig som ett uttryck för gudomligt medvetande.

Bli mycket öppen för den högsta kärleken och upplevelsen av dess Ljus.

Smält samman med ditt högsta, uttryckligen renaste medvetande.

Du är inte en person som betraktar eller upplever en outgrundlig brand. Du är branden som betraktar sig själv. Du är varenda varelse som upplever händelser i din dröm. Och du är det Högsta Medvetandet.

Vakna upp till den du i sanning är.

Jag sänder var och en av er stor, stor Kärlek. Vi omger er med vårt stöd och vår medkänsla.

Metatron

Kanaliserat genom Sharon Davis

 

https://angelics-speak.com/2020/01/07/archangel-metatron-the-energy-of-australia-and-the-event/

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...