Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 7:e oktober

___1010293
Lord Melchizedek (kanaliserat meddelande
Miraklen från Era Mångfacetterade Själv, av Lord Melchizedek
Kanaliserad genom Natalie Glasson 7:e oktober 2016. Originalkälla: Sacred School of Omna

Varje aspekt ni har inom er i er varelse och kropp här på Jorden, innehåller en energi som är helt otrolig. En energi som är intelligent, klok, djupt kärleksfull, kreativ och utvecklas ständigt i varje givet ögonblick, bortom allt ni ens kan tänka er. Denna energi kan skapa och manifestera bortom era vildaste drömmar, och kan dessutom avsiktligt omvandla sådant den vill. Mänskligheten kommer alltid att försöka tolka och begripa sig på energin inom sina varelser och kroppar, och vill tro att det är möjligt, men denna typ av energi tvingar oss nästan att inse, att den är oförståelig. Ofta händer det när vi tar ett steg tillbaka, och helt enkelt accepterar våra magnifika energikroppar, som förståelsen verkligen börjar komma i dagen. Endast genom acceptansen, kan vi vakna upp med ögon rensade från illusionen, och förverkliga miraklen från våra mångfacetterade själv och inre energi.

Skönhet är er natur, och energin inom er är både komplex och enkel samtidigt. Detta får oss att ställa frågan, om allt som manifesteras på jorden eller i de inre planen, är två former av uttryck för energi. Kan en manifestation vara enkel och komplicerad, vacker och obehaglig, glad och ledsen eller djupt andlig och mycket intellektuell? Kan två till synes motsatta energier, vara i harmoni inom samma manifestation? När vi börjar inse att Skaparen eller energin inom oss inte är linjär som tiden, men heller inte singular, blir innebörden att det bara kan vara ett uttryck åt gången, av känslor, tankar eller vibrationer, och då börjar vi gå bortom illusionen med ett större tillstånd av sanning.

Allt runt omkring er, inom er och alla former av skapelser eller manifestationer, består av ett stort antal energier och möjligheter med potential att bli något. Det innebär att vi inte kan identifiera en sak eller individ, bara på ett sätt, att göra det är att ignorera den mångfacetterade karaktären av hela skapelsen. När ni ignorerar den mångfacetterade karaktären av allt, inklusive er själva, förstår ni, känner ni och upptäcker att allt har en specifik roll, plats eller ett ändamål, samtidigt som ni själva blir inneslutna i osynliga lådor som begränsar er förståelse, expansion och sanna natur. Erkännandet av er egen mångfacetterade karaktär, och alla former av manifestation, innebär att ni inser hur många möjligheter det finns, med energierna och skapelserna som kan åstadkommas från aspekten av Skaparen. Mer förståelse av att Skaparen finns inom allt. Till synes skulle detta koncept kunna verka som om ni aldrig skulle kunna definiera, beskriva eller rubricera någonting, att det skulle vara att hänge sig åt illusionen med att allt är singularis snarare än mångfacetterat. När vi tror att alla aspekter och skapelser av Skaparen är av singular form, öppnar vi inte upp oss till effekten, sanningen och den gudomliga intelligensen från Skaparen, och till sanningen i vårt eget väsen. I stället förblir vi desamma och ser bara Skaparen från ett perspektiv, och lägger detta perspektiv på allt vi upplever.

Det är lätt att inse att er själ, essensen som finns inom er varelse och kropp, består av många aspekter från Skaparen. Ni kanske också kan inse att olika energifrekvenser, egenskaper, förmågor och uttryck, skapar det uttrycket för er själ, som ni för närvarande är medvetna om. Men er själ är en manifestation av varje aspekt och uttryck från Skaparen, vilka kan bestå av en miljon, miljarder eller biljoner olika energivibrationer, som skapar en helhet snarare än en enda manifestation.
Föreställ er för ett ögonblick, de oändligt möjliga manifestationerna, uttryck och erfarenheter, som finns för er när ni finns på Jorden som en mångfasetterad varelse. Ni kanske inser att ni har en enda identitet, och ofta känner ovilja för att förändra eller en känsla av att det inte finns någon annan del av er själva, att identifiera sig med. Detta kan manifestera en känsla av förvirring, och en medvetenhet om ett djup som är okänt för er, och att ni inte känner igen det, och att det inte går att definiera. Det är viktigt att sedan dyka rakt in i de okända och odefinierade energierna hos er själva och Skaparen inom er, och tillåta er själva att observera, från ett utrymme av djupt rotad kärlek inom er.

Med kärleken som stöd under er observation av ert mångfacetterade själv, kommer ni att börja få glimtar av energier, vibrationer, egenskaper, manifestationer, möjligheter, i sanning, alla aspekter av er själva och Skaparen. Varje glimt kommer inte att vara eller bli en enda identitet, utan snarare en aspekt som leder er till ytterligare kontakt med Skaparen och er själva, på ett nytt sätt med ett nytt perspektiv på helhet, fulländning och expansion, långt bortom vad ni kan föreställa er. En glimt är helt enkelt en insikt, en pusselbit eller en del av en karta, som väntar på att upptäckas, så att ni kan förstå skönheten av er varelse och Skaparen.

Förståelsen eller uppfattningen ni för närvarande har om er själva, verkligheten och Skaparen, skapas och även begränsas, av er nivå i viljan att erkänna er själva och Skaparen, som mångfacetterade, gränslösa och expansiva, med många möjligheter för skapande och upptäckter. Desto mer ni minskar och ignorerar denna sanning, desto mer separation och singulära energier med singulära möjligheter och begränsningar. Men, det händer ofta i detta perspektiv att man börjar tro att man förstår allt, och får tillgång till upplysning, fast det inte är fallet. Det är bara när ni stiger ner i djupet av det okända, med kärlek i ert hjärta som ni förstår sanningen om Skaparen. Ni börjar inse att upplysning är att inte veta, förstå och begripa allt. Istället innebär det att vara fokuserad på att observera ert mångfacetterade själv inom er, och se när glimtar av sanning utvecklas.

Sanningen är något som föds från Skaparen med förmågan att vara expansiv, gränslös, kreativ, främjar många möjligheter, inspirerar och dra er ner i djupare av det okända inom er, och samtidigt främjar kärlek, tillit och frid.

Jag, Lord Melchizedek, delar denna information med er, eftersom tiden för uppstigningen vi går in i kan kallas ”Tiden för Själen.” Med ytterligare integration och nedladdning från er själ till era varelser, och förankringen i era fysiska kroppar, era karaktärer och verkligheter, kommer ni att märka stora förändringar inom er varelse, och hur ni uppfattar er själva och andra. Er perception kommer att komma i linje med perceptionen av er själ. Perceptionerna från er själ är betydligt mer expansiva, än tankar och koncept från ert sinne, egot och känslorna. Som en mänsklig varelse, har ni huvudsakligen uppfattat nutiden och framtiden med en utgångspunkt från era tidigare erfarenheter; Så kommer det inte längre att vara. Föreställ er för ett ögonblick vilka framtidsutsikter er själ kan ha. För att ge ett exempel, er själ skulle uppfatta andra som själar som andliga varelser, som finns inom människors kroppar. Er själ skulle uppfatta er som obegränsade, som kan uppnå vad som helst med de resurser som finns tillgängliga för er. Er själ skulle agera från en plats av kärlek, fred och längtan efter harmoni och enighet. En större närvaro av er själ behöver inte betyda att ni blir mer andliga, men ni kommer att märka ni får större förmåga att älska, att vara medkännande, att skapa fred och kanske till och med manifestera mirakler från lycksaliga vibrationer inom er, i linje med era avsikter. Ni kommer att märka närvaron av er själ från ett tillstånd av kärlek, så att era relationer med er själva och andra, blir så mycket mer kärleksfulla, och ni känner stöd för det som sker inom och omkring er. En så simpel övergång men ändå djupt inflytelserik och slagkraftig i er varelse, i er verklighet och era upplevelser.

Er själ kommer att stödja er genom att förstå och förverkliga era mångfacetterade karaktärer hos era varelser, och allt annat runt omkring er. Anslutningen med de många olika aspekterna från en källa, person, skapelse, erfarenhet eller bara ett syfte, kan innebära att ni tillåter er själva att utföra det med större sanning, djup, intensitet och expansion, som skapar en djupare enighet och enheten med allt. Jag, Lord Melchizedek, är här för att dela min energi, kärlek och visdom med er. Kontakta mig för att stödja integrationen av er själ med er fysiska varelse och karaktär, och för att utöka ert perspektiv, så att ni kan känna igen den mångfacetterade karaktären i allt.

”Lord Melchizedek, jag kallar på din makt, kärlek, visdom och ljus för att hjälpa mig. Vänligen stöd kontinuerlig syntesen av min själ med min fysiska kropp, karaktär och perspektiv. Stöd mig för att jag ska acceptera min själ större förkroppsligande inom min varelse, och rikta hela min varelses sinnen till det rena och sanningsenliga perspektivet av min själ. Jag överlämnar nu större delen av min själ för att jordas och manifesteras inom mig. Lord Melchizedek, hjälp mig nu att erkänna mångfalden av mitt eget väsen, Skaparen, människorna omkring mig och alla manifestationer. Jag är redo att uppfatta min sanning. Jag är redo att väcka upp min själ. Jag är redo att träda in i kärnan av min varelse, och ena mig med allt som är av Skaparen. Tack.’

Med evinnerlig kärlek,

Lord Melchizedek

Read More From Lord Melchizedek
Översättning: Margareta och Hans Jonåker
Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.
You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson www.omna.org,’ Thank you.

 

Du gillar kanske också...