Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 4 december, 2017

Kollektivet av Guider

via Caroline Oceana Ryan

4 december, 2017

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet.

Hälsningar, Nya Jordens Ljusbärare!

Vi vill berätta om en tydlig vision av det Ljus som vi kan se på Jorden och som håller på att anpassa sig och om-kalibrera sig till nuet, samt den inverkan som denna Närvaro har på Jordens människor och Hennes vibration.

Förstå att ni fortfarande på många sätt lever inom ett system av mentalt, emotionellt, fysiskt och eteriskt förtryck, som fastän det inte kan förhindra ert medvetandes tillväxt och bemäktigande, tenderar att hålla er omedvetna om detta utvidgande i och med att ni framskrider genom er dag.

Detta är inget ovanligt; andra samhällen, om de så har sina baser ombord på skepp eller rymdstationer, eller på planeter eller stjärnor, har upplevt ett liknande matris-system av kontroll.

Det som är ovanligt är att ni är i färd med att stiga fram från djupen av de värsta och mest drastiska exemplen på ett kontrollsystem som denna galax och detta Universum hittills har fått bevittna.

Samt att ni är på väg att tona in er själva på det Ljus som nu når er planet och med självaste Henne, mer än med systemet av kontroll utifrån.

”Hur skulle det kunna röra sig om en slags kontroll utifrån, eftersom den har krossat eller styrt vårt medvetande, våra tankar, våra känslor och vår DNA i tusentals år?” kanske ni frågar er.

Vi säger kontroll utifrån, för det finns inte inneboende i er varelse, på en själsnivå, att inte ha någon fri vilja och att bli manipulerad av någon yttre kraft.

I och med att detta Universum rör sig in i Satya Yuga, en gyllene era av Frihet, Fred, Upplysning, Service till Andra, samt Gudomlig Kärlek, så har ni börjat bli självmedvetna i bemärkelsen att ni har uppmärksammat marionett-snörena och ni håller på att lossa dem från er.

Det är inte frågan om en enkel politisk medvetenhet, fastän det är en del av vad ni får uppleva.

Vi talar ofta om politiska händelser, men bara som en hänvisning till Jordens historia eller nuvarande liv, samt i relation till er ökande styrka och individuation ifrån det som så länge olagligen har tillskansat sig kontrollen över det Jordiska livet.

Det som är politiskt på planeten är inte åtskilt från det eteriska – kvantumfältet från vilket alla möjligheter och potentialer antingen föds fram till en upplevelse eller tynar bort till o-manifesterade energier.

Andra försök har förekommit, under andra stunder inom Jordens pågående tidslinje, att rycka kontrollen över allt mänskligt liv ur händerna på dem som för eoner sedan felaktigt övertog kontrollen över det.

Men dessa lyckades inte, förutom i avseendet att öka den energimässiga rörelsemängd som hade byggt upp de händelser och uppenbarande som ni nu kan se att vecklar ut sig runtomkring er.

Ni har fått se stora lärare komma till denna Jord, som har berättat om andliga föreskrifter och uppenbarelser, som har förklarat hur energi fungerar och hur tankar och inre avsikter formar energi till en yttre form och yttre händelser, medan de har demonstrerat sådant som ni har betraktat som mirakulöst.

Ni har hört eller läst om dem som har talat om hur allting måste grunda sig på Kärlek, eller tyna bort för att födas på nytt till en annan verklighet, för att försöka ge uttryck för sig självt i en ständigt högre form, medan det rör sig från den ena inkarnationen till den andra.

Det som fortgår utan fysisk död – det som ni kallar det Uppstigna – är ett liv som helt och hållet baserar sig på Kärlek, på Service till Andra, i en integrering av hjärta och sinne, tills hjärtat-sinnet har blivit mittpunkten för det individuella medvetandet – ett uttryck för det högre självet, som söker efter att uppfylla själens uppdrag för vilket varje människa inkarnerar.

Men ni kommer ändå att få se många som baserar sina övertygelser om Uppstigningen på en enda uppfattning, eller en yttring utanpå.

Man talar ofta om dessa som ”kabalens fall”, eller ”en felaktigt uppfattad valutaomvandling”, eller ”krigets slut” eller många andra yttre händelser (ofta benämna just som ”the Event”, Händelsen, som påvisar ett plötsligt energiskifte på Jorden som sedan leder till fysiska händelser vilka påverkar gruppers och individuella liv runtom i världen.

Vi skulle vilja säga att det naturligtvis är glädjefyllt och positivt att tro på ett fullständigt genomförande av NESARA-lagen, av Fred som kan skapas och upprätthållas överallt på Jorden, av att alla människor får fullständig näring och utbildning, av att de sjuka får vård med holistiska metoder och att de hemlösa får värdiga bostäder.

Det är förstås en positiv övertygelse att heja på det arbete som utförs av dem som främjar det Gudomliga Feminina på Jorden, såsom Malala Yousafzai, eller de som arbetar med en tidslinje enligt ’Peace Map’, såsom Dr M T Keshe.

Det är ett underbart sätt att manifestera och sam-Skapa, att ha visioner om och förnimma verkligheten i att NESARA ska bli utlyst på era TV-apparater tillika med slutet på massmedia, samt finansiella exploateringar och bedrägerier.

Vi skulle helt enkelt vilja säga att dessa endast är yttre tecken, hur stora de än är, på det som ni redan inom er själva upplever.

Vissa kan säga att dessa yttre yttringar är mirakulösa.

Vi skulle alltmer se dem som naturliga följder, enligt fysikens lagar, av era övertygelser och förväntningar – det som ni återtar i egenskap av er nya verklighet.

Vi skulle också säga att anledningen till varför ni nu återtar detta, är att ni håller på att integrera högre energier som nu strömmar till Jorden, såväl som att ni ställer er i linje med energier inom de astrologiska konstellationer som bär er till Vattumannens tidsålder.

Ni inser att detta handlar om de nya vilka ni är och inte någon avlägsen dröm.

Ju snarare ni kan sluta upp med att vänta, samt börja känna att ni redan har kommit fram till ert mål – att ni inte längre befinner er i någon strid, att ni inte längre kämpar och att ni inte längre har fastnat i någon dualitet – desto snarare kommer allt som ni har drömt om att infinna sig som en naturlig konsekvens av det som ni förväntar er.

Måste hela världen följa med er goda känsla gällande livet?

Vi skulle säga att ni till och med i den värsta monsunperioden inom områden som får uppleva dessa, inte behöver frukta några översvämningar.

För er övertygelse om er och ert samhälles trygghet och välgång kommer att bära er framåt till att få uppleva sådant, samt att få undvika de katastrofer som andra har förutspått, oberoende av vad som förefaller vara ”logiskt”.

Ni kan därför bara le åt denna skenbara omedvetenhet gällande hur långt ni har kommit och hur långt ni nu färdas.

För er egen vibration håller på att ombilda världen, samt ert eget liv, till något som tidigare generationer – till och med en yngre version av er själv – en gång skulle ha kallat ett mirakel, något som enbart var ägnad en Uppstigen Mästare.

Till vilket vi säger: ”Ja – ni är nu en som håller på att Stiga Upp. Och ni håller verkligen på att skapa det som i det förflutna skulle ha krävt en ofantlig ansträngning, eller en lång tid, eller som inte helt och hållet hade förankrats i det mänskliga livet, eller som skulle ha blivit kallat ett mirakel.”

Ni är det mirakel som når bortom er sociala fostran, era undermedvetna mönster, era tidigare liv. Ni är Uppstigningen – ni är självaste Regnbågsbron – och vi hälsar er välkomna till ert nya liv, i egenskap av de strålande uttryck och yttringar på Gudomlig Kärlek som ni är.

Namaste, våra Vänner! Ni hör till vår Familj och vi finns vid er sida, ständigt.

 

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

The Collective via Caroline Oceana Ryan, December 4th, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...