Ärkeängel Mikael via Ailia Mira, 14 juni 2024

 

Ärkeängel Mikael via Ailia Mira

14 juni 2024

Ni Gudomliga,

Vi hälsar er i kärlek.

Vi är glada att få kontakt med er nu, på det här sättet, och vi erbjuder er idag en inbjudan att göra oss sällskap i ett Firande av Sommarsolståndet – ett direktsänt globalt event, där vi kommer att dela överföringar och aktiverande energier med er, som stöttar er …

Så att ni kan – med lätthet och glädje och förtroende, och med en djup känsla av inre vetande och kontakt – uppleva den oundvikliga expansionen av ert varande och börja förstå och få tillgång till de nya formerna av sam-skapande som är tillgängliga för er nu!

Det där var en munfull! (Ler)

Vi vet att ni känner stora och djupa och subtila, djupa och oförklarliga förändringar inom er. Ni har rätt i detta. Er fysiska form är djupt upptagen med att utvecklas för att släppa fram förkroppsligandet av er egen JAG ÄR närvaro och att förkroppsliga den kapacitet som är er och som hyllar detta livsuttryck nu, då ni skiftar till att leva i högre ljusuttryck och blir ert sanna Själv här.

Denna utveckling kommer att expandera er ljuskvot, och för att åstadkomma det kommer ni i ökande grad märka att ni presenteras möjligheter att vara ovillkorliga i er kärlek.

Denna inbjudan att helt enkelt välja KÄRLEK är olik alla andra typer av evolutionära upplevelser ni någonsin haft tidigare. Den är annorlunda därför att det medvetande som krävs för att leva på det sättet redan finns inom er.

De inbjudningar ni kommer att få är inte för att utmana er, utan för att ni ska UPPTÄCKA de nya kapaciteter som finns genom det hela tiden expanderande förkroppsligandet av er egen harmoniska helhet.

Ljuset inom er finns redan närvarande på sätt som gör det så mycket lättare att känna och generera kärlek och kärleksfulla varandetillstånd. Prova det och se!

Ni kan bli överraskade över att saker ni tidigare tyckte var mycket irriterande, nu känns så mycket lättare. Lättare att le åt. Till och med kärlek.

Om ni är villiga att ägna er åt dessa nya aspekter av ert medvetande, så kommer detta val, detta avsiktliga användande av er vilja och medvetande, att vara ovillkorlig och kärleksfull, att ha djupgående inverkan på ert medvetandetillstånd och vem ni är. Det kommer att signifikant accelerera er uppstigning och kraftigt öka er känsla av välmående och glädje!

Ljuset inom er, ÄR NI, det är bara en version av er, som i ökande grad kommer från högre dimensionellt uttryck, där medveten kontakt och enhet är normen. Där vissheten om att den Enhet som är Allt är vägen till varande och att ovillkorlig kärlek är den ni är. Vet detta! Och vet att detta ljus börjar bli väl etablerat inom er, och det förändrar allt.

Ni står på randen till nya sätt att leva och exceptionellt roliga sätt att sam-skapa.

Ni kan komma till insikt om att ni inte längre tror att NI ensamma skapar er verklighet, för ni kommer på djupet veta att det ALDRIG finns ett ” NI ENSAMMA”. Det finns alltid ni i gemenskap med Allt Som Ni Är, anslutna till och stöttade och informerade av Allt Som Är. Detta är SANNINGEN av ert VARANDE. Och hur det är för Allt Liv. Så allting är en sam-skapelse.

Och i denna sam-skapelse är ni SUVERÄNA. Ni får välja. Ni kan skapa vad ni vill känna till som er upplevelse, men det sätt på vilket ni gör det är annorlunda nu, jämfört med hur ni tidigare tog er an denna typ av kreativt arbete.

Vi är glada för er skull då ni upptäcker den accelererande kraften i er närvaro.

Det är i kraft av er närvaro som sam-skapande nu sker med största lätthet och största glädje. Och den aktiveras av vissa val, tagna beslut och sedan förkroppsligandet av dessa beslut. Ni har alltid varit fria att välja. Men den energetiska verkligheten av enhet börjar bli en känd upplevelse av vetande, och det befriar er och gör det lättare än någonsin tidigare att förkroppsliga det ni vill vara, vetande att det då emanerar från er och speglas tillbaka, flerdubblat det som ni är.

Detta är i sanning, älskade, en tid av enorm upprymdhet för de av er som känner och vet vad som händer, och för oss, som är era allierade, era vänner, er familj av ljus i det icke-fysiska och som alltid finns med er.

Sommarsolståndets energier känns redan och ni kan förnimma att det finns enorma möjligheter och förmåner i de infusioner av Ljus som kommer fram i denna tid.

Vi inbjuder er att gå med i ett kollektivt sam-skapande med oss och med varandra. Vi skulle vilja dela mer om hur ni kan använda kraften av er närvaro, att skapa tillsammans, att uppleva energi- och ljusarbete fokuserat på att generera ovillkorlig kärlek; portaler av Kristusmedvetande, liksom att generera goda resultat för medlemmar av er mänskliga familj, och för er själva.

Oavsett vad ni väljer att göra under det kommande Sommarsolståndet, uppmuntrar vi er starkt att ägna tid åt att öppna och ta emot. Att underkasta er er egen större visdom och de oändliga energierna av er JAG ÄR Närvaro och komma i linje inombords, kännande efter harmoni och inbjuda er själva att till och med känna salighet. Och att sedan BE ert Gudomliga Själv och ert Andliga Stödteam att hjälpa er att tillåta, ta emot och integrera de mest välgörande energierna och medvetandet för er, nu.

Älskade – Ni är kännande varelser utformade för fantastiska tillstånd av kreativitet, expansion, firande och strålande ovillkorlig kärlek.

Det inre vetande och den inre frid ni kan finna i ert multidimensionella hjärta kan förverkliga detta för er.

Nu, mer än någonsin, kan dessa verkligheter bli centrerade och levda utifrån.

Våga leva som den Eviga, Oändliga Varelse ni i sanning är.

Våga identifiera er med den helhet av Allt Som Ni Är, och våga njuta av er unika och vackra mänsklighet med förståelsen att den är en emanering av Allt Som Ni Är, driven av den Oändliga Ni och alltid, alltid, alltid ansluten och vägledd med så mycket kärlek. Och så mycket skickligt och orubbligt stöd.

Vi älskar er väldigt mycket!

Och just nu firar vi ER och ert ändlösa blivande! Det sätt på vilket ni förkroppsligat er här, och kommit ihåg vilka ni i sanning är.

Vi är de ÄNGLALIKA.

Jag är Ärkeängel Mikael, med Ailia, Ashira, Serapis Bey, den Universiella Ängeln Maria, det Andromedanska Höga Rådet, Arkturierna, de Galaktiska Drakarna och Rådet av Strålande Ljus. Vi bjuder er en god dag.

Översättning: Markku

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *