Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 3 december

Teamet

Kollektivet av Guider, 3 december 2015

Via Salena Migeot

Ett Meddelande från era Guider

 

 

Vi kommer att fråga er om något mycket specifikt i denna överföring. Genom åren har vi blivit kanaliserade genom denna kanal och vi har ofta fokuserat på ett speciellt ämne – era tankar. Det är av yttersta vikt att ni fokuserar era tankar på de resultat ni vill uppleva. Vi ber er att börja träna på det här på små och stora sätt. Om ni vill äta en måltid med någon ni tycker om eller beundrar, visualisera det då, betrakta det som en mycket sannolik händelse och vidmakthåll en attityd att det är mycket troligt att denna önska kommer att gå i uppfyllelse.

Tänk på saker ni har gemensamt med den personen, till exempel samtalsämnen, och allt som kan vara av ömsesidigt intresse för er båda. När alla dessa tankar är på plats, har ni gjort de nödvändiga förberedelserna för att denna önskan ska bli verklighet. Om ni vill att det ska ske inom en viss tid, blir ni kanske besvikna. Om ni har obegränsat med tid och har gjort förberedelserna, är det mer sannolikt att det kommer att inträffa.

Det samma gäller för varje händelse som ni vill uppleva. Om det inte har inträffat ännu, har ni kanske inte gjort det förberedande arbetet. Brukar ni ofta tänka eller prata om något som kommer att hända utan att göra det förberedande arbetet som krävs, så att sannolikheten för att det ska ske blir större?

När det gäller större mål, känner ni då att ni är kapabla att få det att hända eller lämnar ni det bara åt slumpen, ödet, turen eller Universum? Till exempel, om att uppnå världsfred är en stark önskan hos er, gör ni då de nödvändiga förberedelserna för att öka sannolikheten för att det ska hända?

Brukar ni prata vänligt med andra, även när ni inte håller med dem? Brukar ni respektera andras åsikter och val, även om ni inte håller med dem? Talar ni om för dem att de också är Skaparens gudomliga barn, som gör sitt bästa för att ta sig fram här i världen? Gör ni ert bästa för att finna en gemensam grund hellre än att döma andra, eller gör ni andra arga genom att säga att de har ”fel”, därför att ni inte håller med om deras uppfattningar eller val?

Är ni villiga och kan ni göra er del för att visualisera världsfred genom att rikta in er på det på alla sätt ni kan? Kan ni föreställa er en värld utan vapen eller behovet av vapen? Kan ni se framför er hur alla vapen förs till återvinningscentraler för att smältas ner och användas för mer fredliga ändamål – vackra skulpturer, rutschbanor, gungor och klätterställningar på offentliga lekplatser?

Att uppnå världsfred innebär vetskapen om att våld är en vibration som ni kan välja att höja er över. Ni har alla ibland valt fred framför våld. Om ni kan göra det, så kan var och en av era bröder och systrar också göra det. Att tro något annat är att tro att andra är underlägsna er. Det är en tanke på låg vibrationsnivå. När var och en av er väljer att upprätthålla en högre vibration genom era tankar, ord och val och anser att era bröder och systrar har lika stor förmåga att också göra det, då förbereder ni för världsfred.

Kritisk massa är när mänsklighetens dominerande tankeformer når en nivå som påverkar hela arten. Detta är inte nödvändigtvis lika med en majoritet. Tankens kvalitet och konsistens kompenserar för stora mängder. Vad vi säger är, att om en viss procent av er befolkning verkligen visste att era tankar kan påverka verkligheten i sin helhet, och därför gjorde en samlad insats för att praktisera den kunskapen genom att hävda att våld inte ligger i människans natur – såvida ni inte gör det för att det är er övertygelse – då kunde den procenten hjälpa mänskligheten att nå den kritiska massan genom att höja den kollektiva vibrationen till en som är högre än våldets vibration. I det ögonblicket skulle våld bli extremt sällsynt och bero på avvikande beteende, snarare än vad som är allmänt accepterat som en del av människans villkor.

Människans villkor är vad ni kollektivt gör dem till. Vill ni fortsätta med att vara ansvariga för nivån av våld i er verklighet, genom att försvara det med att det är oundvikligt och tillhör människans inre instinkt? Eller vill ni ändra på den övertygelsen till att människor är mycket mer kapabla till en fredlig samexistens än ni har blivit indoktrinerade att tro?

Tänk på alla de sätt era media fortsätter att mata er med desinformation om att ni är separerade från varandra genom nationella gränser, politisk tillhörighet, religiösa skillnader, kulturella skillnader och att ni är bättre eller sämre än andra.

Var och en av er är skapad som en gudomlig medskapare och ni har alla samma förutsättningar för storhet, oavsett fysiska eller kulturella skillnader. Det finns inget folk, ingen ras, kultur eller religion som i sig är bättre eller överlägsen alla andra.

Jo, en del genetiska markörer förutbestämmer framgång för några inom vissa områden. Och de personer som är framgångsrika inom ett område, är inte lika framgångsrika som andra inom ett annat område. Ni har alla styrkor och svagheter, och ingen speciell ras eller etnicitet är mer eller mindre gynnade än andra.

Om ni uppfostrar ett barn till att känna att det inte är bra på något, kommer det barnet att växa upp i den tron, trots deras inre styrkor och förmågor. Om ni uppfostrar ett barn att vara rädd för spindlar eller ormar eller något annat, kommer de att frukta dessa saker på ett sätt som de inte skulle göra om ni inte hade lärt dem det.

Om ni uppfostrar barnen till att hata, visa respektlöshet, misstrohet eller känna sig överlägsna människor av en annan ras, kultur eller religion, kommer de att göra det utan att ha någon direkt erfarenhet av dessa människor. Det har hänt hela raser av människor i er värld, på grund av den dominerande desinformationen som ni har fått under långa tidsperioder. Vilket det är era föräldrar eller massmedia som matar er med det, är det fortfarande desinformation.

Vi ber er att lyssna på ert hjärta och känna in de saker som ni tror om något eller någon som ni är rädda för eller misstror eller nervärderar. Tänk på vad ni har letts till att tro, varifrån denna information kommer och om det genljuder i ert hjärta som sanning. Vi bjuder in er att överväga att göra detta med den person eller grupp som ni får informationen om, innan ni dömer dem.

Väg informationen i ert hjärta, inte i er hjärna. Kan ni se att alla varelser som ni uppfattar som onda bara har brister? Föreställ er att ni är ensamma med en av dessa människor – skeppsbrutna på en öde ö. Är det inte lätt att förstå, under de omständigheterna, att ni släpper uppfattningen om skillnaderna mellan er och lär er att kommunicera och hjälpa varandra att överleva?

Ni fick alla lära er saker om andra som var utformade för att hålla er separerade. När ni väl är fria från era inlärda övertygelser, kan ni se varandra som inget mer och inget mindre än medmänniskor. Vi ber er att inta en medkännande attityd mot dem som har brister. Det är vad som kommer att skapa fred i världen – inte en fortsättning på det som kollektivt har skapat det tillstånd som ni ser idag.

Kära Ni, vi älskar er gränslöst. Ni är exceptionella på alla sätt. Vi är mest inspirerade av dem av er som minns er själva, ”JAG ÄR KÄRLEK, DET ÄR DEN JAG ÄR, DET ÄR DEN JAG VAR FÖDD ATT VARA.” Vi bjuder in er att anta detta mantra och göra det till en del av er vardag.

Och så är det.

Guidernas Kollektiv.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...