Judas Iskariot Nyårshälsning via Ann Dahberg, 1 januari 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahberg, 1 januari 2022

 

 

Jag är Judas och jag har kommit idag för att önska Er ett Gott Nytt År som nu firas för en stor del av världens befolkning. Låt det här nya året inledas med hopp och förtröstan till att allt arbete som ni har gjort med er själva under ett par mycket intensiva år ska ge den utdelning som ni så innerligt önskar och längtar efter. Det har varit en svår tid för många av er och det kan ta lite tid att återhämta sig från de sorger och bekymmer som ni ställts inför. Hoppet är det sista som överger människan sägs det, och det är såtillvida sant, då ett slocknat hopp ger apati och depression, en svacka som kan vara mycket svår att ta sig ur. De som tar sig ur en stor svacka i sitt liv genomgår ofta en stor inre transformation där de ser livet på ett förnyat sätt. Deras liv blir aldrig mer detsamma som det varit innan.

Ja, kära vänner, det har hänt och händer mycket på er jord, det är många krafter som är i rörelse av både det positiva och det negativa slaget. De positiva krafterna har en liten uppförsbacke i förhållande till de negativa men de växer i kraft och rörelse och de blir större för var dag som går. Samla mod och kraft, kära jordbor, så att ni kan stå kvar i den sanning som ni har inom er. Stå upp för era medmänniskor med kärlek och empati. Påminn er själva om att ni alla är ett och det du gör mot din broder gör du också mot dig själv. Ni befinner er alla i samma båt, det är hur ni styr båten som är viktigt nu. Ni behöver vara många som styr åt samma håll. Låt inte några få ta över det som den stora massan inte vill ha. Själen vill vara i glädje och frihet. Den vill ha kärlek och harmoni runt omkring sig. Kärlek och medkänsla är de enda vapen som ni kan använda er av för att nå ert mål. Det kan vara något att fundera över. Om er avsikt utgår från kärlekens väsen så har ni er styrka med er. Det är en himmelsk styrka som inte så lätt kan attackeras. Alla attacker faller liksom lite platt till marken men det förutsätter att ni står stadigt på jorden och i kontakt med er själ. Det finns en här av ljuskrigare runt om på er jord, de har endast ljusets svärd i sina händer. De använder kärlek och medkänsla för att uppnå fred och frihet för sig själva och sina medmänniskor. Det kan ibland dem också finnas forskare och uppfinnare som servar mänskligheten på olika sätt. De står upp för den sanning som de har inom sig och för det som de ser är bra för sina medmänniskor, oavsett var de bor på jorden.

Ni får hjälp från många olika håll både synliga och osynliga, ni är inte ensamma, det är många som stöttar er nu på olika vis. Låt hoppet lysa i ert hjärta och känn förtröstan och tillit till att allt kommer att bli bra. Ljuset lyser på er Jord, en ny dag randas vid horisonten, en ny dag av lycka, glädje och kärlek. Känn in den nya energin och låt den leda din väg idag. Låt den sällsamma känslan av glädje och lycka fylla upp ditt bröst. Känn hur lugnet och sällheten sprids i din kropp. Tacka för allt som du har blivit och allt som du hittills har åstadkommit. Du är en del av en helhet och älskad av att bara vara den du är …

Jag är … det är allt.

 Jag avslutar med dessa orden.

Jag är …

 Det ligger en oerhörd stor betydelse i dessa två ord. Låt de orden sjunka in i ert medvetande.

Stor kärlek

Judas

 

 

Du gillar kanske också...