Ärkeängel Mikael via Asara Adams, 23 maj, 2020

Ärkeängel Mikael

via Asara Adams

den 23 maj, 2020

ÄÄ Mikael:

”Hälsningar, Älskade Ni! Vi sänder er välsignelser av Kärlek och Ljus, i detta ögonblick som är Nu och vi bjuder in er till att öppna ert hjärta för vårt budskap till er…

Älskade Du, eftersom du fortfarande befinner dig i vänteläge, fysiskt och energimässigt, så är det viktigt att veta att du får ta emot betydelsefulla Ljus-Koder.

Dessa Ljus-Koder omstrukturerar din mentala kropp, din emotionella kropp, din fysiska kropp och din andliga kropp.

Din Mentala Kropp:

Din mentala kropp står i färd med att släppa taget om stora mängder gamla övertygelser och programmeringar som mänskligheten så länge har hållit.

I och med att de här gamla energierna släpps, så förmår du förstå den stora bilden som rör denna Storslagna övergång för Planeten Jorden.

Med en större förståelse om den stora bilden följer en starkare förbindelse med Källan inom dig, samt att allting befinner sig under en Gudomlig Orkestrering.

Din Emotionella Kropp:

När du släpper taget om de gamla övertygelserna och programmeringarna och dina bekanta levnadssystem förändras, så stiger också gamla emotioner högst upp för att ses över och släppas.

I den här processen är det viktigt att alltid komma ihåg Källan inom dig, samt att be din JAG ÄR-Närvaro (Källans individuellt anpassade aspekt) om hjälp för att återgå till Kärlek.

Förlåt dig själv …

Förlåt andra …

Återgå till Kärlek …

Din Fysiska Kropp:

I och med varje emotionellt frisläppande, så rensar du meddelandesystemen i den fysiska kroppens DNA och celler.

Detta möjliggör att ytterligare Ljus-energi lättare kan strömma genom varje cell och energicentrum.

I och med flödet av mer Ljus-energi, så snabbas dina cellers föryngrande på, samt möjliggör snabbare healing och återställande av din ursprungliga perfekta kropp.

Din Andliga Kropp:

När mer Ljus-energi strömmar genom din kropp, så kan du äntligen med större lätthet uppfatta Källan inom dig.

Slöjan och illusionen om att du är åtskild från Guds-Källan försvinner.

Du förmår allt mer låta Källan uttrycka sin Gudomliga Perfektion av Kärlek, Frid, Harmoni, Överflöd, Hälsa, Enhet och Välbefinnande.

Med alla dessa större förändringar är det nu mer än någonsin av stor betydelse att ni befinner er i stillhet, mediterar, vilar och förenar er med Källan inom er.

Älskade Ni, var medvetna om att Allting är Väl.

Välkomna hem.

Vi vandrar vid er sida, för varje steg på vägen.

Kära Ni, ni är omåttligt älskade. Alltid.

Jag är Ärkeängel Mikael och det är jag som ger er denna sanning.”

~~~

Tack så mycket, Ärkeängel Mikael!

 

~Asara~ Adams
Founder of The Telos Channel
Trance-channel for Adama of Telos

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...