Ashtar Command via Beatrice Madsen, May 24, 2020

Ashtar Command via Beatrice Madsen 200524

Vi har de mest attraktiva nyheter för er på markplan. De stora reserverna för att bidra till förtryck och vidmakthålla de lägre dimensionerna är eliminerade. Den här nyheten är av största vikt kära besättning på Gaia.

De Reservoarer med människobarn, vars lidande på grund av vad de utsätts för håller grundfrekvensen ner. Deras förövare får inte längre sin näring för det är inte möjligt, iallafall inte i den omfattning det tidigare skett.

Att denna transformator till en lägre frekvens inte längre är tillgänglig gör att det uppstår en katalysatoreffekt för de högre energoerna. Utvecklingen snabbas på och och man nästan säga att den utvecklas som en implosion, plötsligt är den där och det är vad som kallas ”the event”.

Ni ska veta att ni som ytbesätttning arbetar på så många plan som ni inte är medvetna om. Ni arbetar omedvetet, på nattetid, i meditation och till och med med mera.

När kollektivets skuggor drar sig undan så aktiveras också skuggorna på individnivå. När minsta skrymsle i den stora bilden, maktapparaten belyses så lyser lika starkt i era egna personliga vrår. Det stora dramat aktiverar de personliga dramerna som ni måste jobba med innan ni kan höja frekvensen.
Vi vill förmedla till er att försök att bara ”flyta med”. Tillåt det som kommer till dig att komma och omfamna det utan fördömanden eller om möjligt martyrskap. Hade du den stora bilden skulle du så tydligt se att det sker måste ske för högsta bästa utveckling.

Kom ihåg att du, just du är med om den mest enastående tid som är möjlig att vara med i. Gaia är just nu ”Center of the Universe” och ni skulle bara ana hur många blickar och beskyddare som iakktar detta fanatastiska skådespel. Vi säger inte att det är lätt eller på något vis förringar vi er kamp. Vi vill bara att ni, om möjligt kan lyfta blicken och förstå att du är med om enastående happening. Ingenting kommer någonsin att bli sig likt och just du är mitt i ”the grand Event”. Jag älskar dig!

Ashtar

Du gillar kanske också...