Ärkeängel Mikael via Celia Fenn, 27 oktober 2018

Ärkeängel Mikael via Celia Fenn, 27 oktober 2018

Per Staffan 28 oktober 2018

Ärkeängel Mikael via Celia Fenn: 11/11/11 Kärlekens Färg

Hur man skall Införliva de Inkommande Änglafrekvenserna för den Nya Jorden

Älskade Jordfamilj, vi vet att det här har varit en tumultartad tid på er Jord, och att många av er har svårt att fortsätta framåt.

När ni rör er mot slutet av år 2018 kommer ni att finna att det kommer att bli en ”avslutning” av många saker som ni inte längre behöver i era liv när ni rör er framåt mot den Nya Jorden.

Detta kan vara saker som människor och relationer, jobb, hem eller till och med platser som ni en gång drogs till. Men var försäkrade om, älskade ni, att det nya ljuset och nya välsignelser rör sig in för att ta sin plats när ni går in i 2019.

Ni närmar er nu den kraftfulla 11/11 Tidsporten och den Galaktiska Initieringsportalen som inträffar den 11 november. Och i år resonerar portalen med nummer 11/11/11, vilket gör den till en Trippelenergi Mästarportal. Det betyder naturligtvis att de energier som kommer att röra sig igenom kommer att vara mycket intensiva och kraftfulla och ge er det extra ”lyft” som ni behöver för att flytta er Tidsspiral till de Nya Jordfrekvenserna.

I denna Trippelenergi Mästarportal kommer ni att ”uppgradera” er Ljuskropp/Fysiska Kropp så att ni kanske tydligare kan ta emot de inkommande Änglafrekvenserna av Ljus som kommer att manifestera den Nya Jordverkligheten.

Ljusets Änglafrekvenser och hur man Förkroppsligar Dem i sitt Dagliga Liv

Under det senaste året har intensiteten och frekvensen av inkommande Ljuskoder intensifierats.

Ni är nu i en tid av ”Solminimum” där Solstormar har varit allt utom frånvarande i er Planets Solvädersystem. Detta har gjort det möjligt för djupa Galaktiska överföringar som Diamantljuskoderna att ta huvudrollen i skapandet av den Nya Jorden och styra uppstigningsprocessen genom förändringar i Ljuskroppen och den Fysiska Kroppen.

Nu kommer de mycket Högfrekventa ”Änglaljusfrekvenserna” igenom från det Galaktiska Centret och hjälper dig att höja ditt medvetande till den nivån där du kan manifestera den Nya Jorden i din verklighet.

Dessa Ängljusfrekvenser är Vågor av mjuk och luminiscerande plasmaenergi som uttrycker sig själv som vågor av vacker färg som kodar Gudomlig Kärlek såväl som information för Transformation och Uppstigning.

De Angeliska Ljusfrekvenserna kan upplevas som färg, men också som ljudövertoner och som vågor eller ”symboler” eller hieroglyfer kända som ”ljusspråket” eller de ursprungliga Änglalika Eldkoderna av Skapelsen.

Kära älskade ni, när ni rör er högre in i Nya Jord-frekvenserna, kommer ni att förkroppsliga dessa Änglafrekvenser och ni kommer att bli sändare av de Koder som de bär. Ni kommer också att lära er att dessa Frekvenser bär Helande Energier, och ni kommer att bli medvetna om hur man arbetar med dessa energier och koder för att ge healing och balans till er själva och de som finns omkring er.

Sättet att förkroppsliga dessa frekvenser i era dagliga liv är att bli medvetna om dessa ”vågor” av gudomligt ljus och sedan intuitivt framkalla färgerna och ljuden och symbolerna så att ni kan skapa balans där den har förlorats och läka där det behövs.

Snart kommer ni också att börja ”se” dem med era fysiska ögon och bli medvetna om ”skimret” av Änglafrekvenser när vågorna rör sig genom de olika portalerna och grindarna. Om du är mer anpassad till ljudnivåerna kan du börja höra ljud och musik och om du är mer anpassad till ljusspråk kan du börja se symboler eller höra språk eller börja röra dig för att uttrycka dem genom din kropp i dansrörelser.

Det är viktigt att innesluta ”hjärtat och själen” i dessa frekvenser, eftersom de skapar störningar och kaos i de nedre nivåerna. Det är deras syfte att störa vad som är gammalt och inte längre behövs och skapa utrymme för det Nya. Så, i ditt liv kan du antingen vara störd och virvla runt i kaoset, eller så kan du gå in i ditt Mästerskap och vara de Nya Ljuskoderna och uttrycka den Nya Jordens och de Nya Skapelsernas Energi.

Vid denna tid på Er Jord finns inga ”neutrala” utrymmen, för förändringarna och omvandlingarna är för intensiva. Det är dags att ta din plats och göra dina val och att förkroppsliga de inkommande Änglafrekvenserna som Mästare av Förkroppsligat Ljus!

De Fysiska- och Ljuskroppstransformationerna

Älskade Familj, för att bättre kunna tillgodose flödet och integrationen av de nya Ängljusfrekvenserna, måste Ljuskroppen och den Fysiska Kroppen genomgå vissa anpassningar.

För det första har Tallkottkörteln ”förstorats” och omstrukturerats på energinivå för att möjliggöra att mer ljus och frekvens delas mellan den Fysiska Kroppen och Ljuskroppen.

Dessa anpassningar till Tallkottskörteln gör det också möjligt att skapa en energetisk struktur runt huvudet som kallas ”Guldkronan”. Denna struktur bär Kristi Medvetenhets Guldljus och håller den på plats från Själens Stjärnchakra och in till Kronchakrat, och bildar en Ljusbro mellan Själen och de Fysiska aspekterna av Jaget.

Medan ni genomgår denna transformation kan ni känna symtom i huvudområdet, särskilt i Tallkotts-området vid basen av skallen och i huvudet och sinus och till och med ner i käken och tänderna. Detta kan gå från tryck till intensiv smärta, när kroppen anpassar sig till detta nya flöde av ljusenergi.

Det ökade Tallkottsflödet påverkar också Hypofysen och Thymus och Sköldkörtlarna. Ökningen av energi i dessa områden kan också öka symtomen och obehagen i halsen och i ryggraden i övre delen av ryggen.

Men vet, mina älskade, att allt eftersom dessa energier integreras och när kroppen blir mer bekväm med de nya flödena, kommer er kreativitet och er förmåga att manifestera att öka kraftigt.

Nu är det verkligen dags att börja skapa er Nya Jord!

Kärlekens Färger

Var och en av dessa vågor av Energiplasmaljus som kommer genom Jordens portaler bär sitt eget budskap om Kärlek, Medkänsla och Kreativitet. Var och en av dessa vågor har sin egen färg- och ljudfrekvens och sin egen uppsättning Koder i Änglaspråket av Ljus.

Att utveckla den intuitiva förmågan att se och höra dessa vågor av färg, ljud och kod kommer att öka vår förmåga att integrera vågorna av energi och att dela Änglafrekvenserna med andra som en helande och balanserad modalitet.

Vi kommer att kunna ”rida på” vågorna på ett medvetet sätt och arbeta med vågens frekvens och budskap snarare än att bara kastas runt i kaoset och lidandet i upplösningen och störningen från vågpassagen.

Kära ni, vi inbjuder er att fira de inkommande vågorna av ljus, färg och ljud och att arbeta med Koderna och Ljusspråket när ni Bemästrar flödena av Gudomlig Medvetenhet som bygger den Nya Jorden i er verklighet.

Vi önskar er en glädjefull passage genom portalen 11/11/11 och en kreativ tid för Manifestation och Kärlek.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...