Ärkeängel Mikael via Genoveva Coyle, 5 september, 2018

ÄRKEÄNGEL MI-KA-EL: JAG DUBBAR ER IGEN, MINA MODIGA.

Det är dags att återkräva din rättmätiga plats som ledare … det finns inte längre något behov av att dölja ditt ljus eller låtsas vara liten. Kanaliserad av Genoveva Coyle

Hälsningar mina modiga! Jag är Mi-ka-el, JAG ÄR Michael, Ärkeängel av kärlek och ljus, Fredskrigare, och Sanningsbringare, din bror, din familj och din närmast allierade.

Kära hjärtan, jag är er vän och beskyddare, för jag är den som lovade er för länge sedan att jag skulle vara vid er sida hela tiden och att jag skulle vara överallt där ni finner behov att resa. Nyligen har ni rest långt och brett, för ni har smitt vägar av ljus i skuggornas djupaste utrymmen. Ett bra utfört jobb! Nu är ni triumferande tillbaka, för ja, ni är hemma i era centrerade hjärtan, och ni kan känna min stolthet och kärlek strömma in i era söta själar.

Uppdraget är fullbordat, käraste ni! Många av er har gjort precis vad ni hade lovat, för ni tog ljuset, vårt ljus och gick in i Jordens skuggor och lyste upp platser vars existens inte många var medvetna om. Ni har arbetat dag och natt, i hemlighet och ibland även öppet, lysande ert starka ljus, och ni har gjort det bra!

Nu är det dags att vila och återhämta er. Nu är det dags att fira och förundras över era framsteg och njuta av er/vår seger.

Ni vet att det fortfarande finns jobb att göra, och vi vet hur ivriga ni är att dyka tillbaka in för att slutföra och komplettera allt. Och den tiden kommer, men i detta ögonblick måste ni balansera och integrera allt som ni har samlat så flitigt. Ni måste ta hand om hela er varelse och sedan lätt skifta till er nästa typ av uppdrag

Ni förstår, för de flesta av er är det också dags att stiga fram och gå vidare in i dagsljuset. Det är dags att återkräva er rättmätiga plats som ledare för kärlek, som en ljusvarelse och som en son eller dotter till Modern/Fadern/Gud.

Det finns inte längre något behov av att dölja ert ljus eller låtsas vara liten, för ni förstår att det inte finns något knep eller någon fälla som mörkret kan gillra som ni inte kan förutse och därmed neutralisera. Detta är en av de mångfacetterade fördelarna med era senaste resor i skuggorna, för ni har samlat alla visdomar och andra delar av er själva som känner till sätten för de gärningsmän och manipulatorer som använder sin makt över andra. Ni hade tidigare placerat dessa bitar av erfarenhetssmyckes-jag på era vägar som förberedelse för den här tiden i er utveckling, för att hjälpa er och att vägleda er.

Vi har sagt i åratal att det inte finns något litet med er och att ni har tillgång till universell visdom och all kunskap, och att vid rätt tillfälle skulle ni komma åt det. Böcker och bibliotek har en del av denna information, men det finns inget bättre än er egen specifika information, som ni har fått genom era faktiska lektioner, vilka är de vägar ni personligen har gått på.

Nu har ni tillgång till information och visdom som ni har samlat i tidigare liv, och även i framtida liv. Och vad ni gör är att ta till er och återkräva detta, de delar av er som har levt och studerat ett eller flera av de specifika livs- och domänproblem som konfronterar mänskligheten vid denna tidpunkt.

Nu är det dags att komma åt och avkoda alla dessa bibliotek av Gudomlig Visdom så att ni kan gå fram djärvt och modigt som krigare av fred och som kännare av sanningen och ljuset. Vet att jag är vid er sida. Vet att ni alltid har tillgång till min kärleksfulla och stödjande energi.

Ta era mäktiga svärd och mina ljussköldar, ta min styrka och kärlek, och ja, ta till och med mitt svärds ljus för att lysa upp och rensa vägen i mitt namn, för er själva och för andra som räknar med ert stöd och er styrka.

Le, stå starka och höga i er kraft, fastställ gränser för dem som är vana vid att överskrida och korsa era och andras gränser genom att använda svek och manipuleringar av det gamla paradigmet. Låt dem veta att det inte är tillåtet och att ni inte tillåter detta längre! Reglerna ändrades för en tid sedan och alla, utan undantag, måste lyda!

Det finns inget krig att engagera sig i, det finns ingen kamp som ni måste ägna er åt, det är precis som det är nu på Nova Earth. Detta är övergången till era hjärtans frihet, det här är den fredliga vägen när er suveränitet och andra människors frihet måste respekteras utan någon tveksamhet!

Ni är sanningens väktare, ni är frihetens väktare, ni är mina modiga legioner av ljuset!

Jag dubbar er igen, mina modiga! Jag tänder och uppgraderar min blåa eld av ljus i era hjärtan än en gång! Grattis! Det är en ära att resa med er!

Stanna hos mitt ljus och min kraft! Farväl.

Med tillstånd.

©2018 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...