Saul via John Smallman, 3 december 2022

Saul
Via John Smallman, 3 december 2022
Ni är Alla Gudomliga Varelser Vars Sanna Natur är KÄRLEK, och INGENTING Annat
När den kollektiva mänskliga uppvakningsprocessen snabbt närmar sig, händer mycket runt om i världen som verkar tyda på att nivåerna av konflikter och korruption ökar. Så är inte fallet. Vad som händer är ett massivt frisläppande av information om de enormt korrupta metoder som har pågått under hela mänsklighetens historia, och som makthavarna har gjort sitt yttersta för att dölja – tills helt nyligen har de varit mycket framgångsrika med att göra detta – och som de inte längre har den makt eller det stöd de behöver för att fortsätta göra det. Detta har naturligtvis lett till en omåttlig explosion av ilska och förbittring bland det stora antalet människor som så bedrägligt har blivit vilseledda, och en intensiv önskan om rättvisa genom åtal mot de inblandade på alla nivåer, följt av dom och införandet av lämpliga straff.
På grund av Kärlekens Tsunami som översvämmar planeten Jorden, kommer miljontals människor till insikt om att hårda dömanden och straff för dem som har uppträtt korrupt, inte är vägen framåt. Den metoden har använts under hela er nedtecknade historia, och även om den delvis har varit effektiv för att hantera lokal kriminalitet, har den annars bara varit ett recept för katastrofer, förstörande av liv, och skapat enorma mängder ilska, rädsla och förbittring. Det har i sin tur lett till upplopp, uppror och så småningom, efter att många har genomgått enorma mängder smärta och lidande, har en förändring av maktelitens medlemmar och namn dykt upp. Dessa ”nya” eliter fortsätter sedan som tidigare. Ganska nyligen, för drygt 100 år sedan, hade ni det fruktansvärda och vansinniga första världskriget ”kriget för att avsluta alla krig,” och ändå, även nu, krigar människor fortfarande i många områden på planeten.
Den enda vägen framåt för mänskligheten är att engagera sig kärleksfullt i sig själv, genom att hedra och respektera de suveräna rättigheter som varje individ på planeten har. Det här är vad den stora majoriteten önskar, och att byta till denna form av beteende är en viktig aspekt av er uppvakningsprocess, vilken kan och kommer att hända extremt snabbt. Mänsklighetens kollektiva uppvaknande är mycket nära att förverkligas, så fortsätt med att lita på den gudomliga planen för denna magnifika händelse, när ni hjälper till att förverkliga den. Den är trots allt gudomligt säkerställd.
Varje människa som för närvarande inkarnerar, är på Jorden nu för att hjälpa till i den kollektiva uppvakningsprocessen, även om det i mänskliga termer  verkar som att vissa lever och njuter av bedrägerier och korruption. Allt kommer att avslöjas, och de med kriminella avsikter kommer att avslöjas eftersom deras många bedrägliga metoder att dra fördel av andra, visar att de absolut inte har respekt för någon annan än sig själva. Dessa människor har alla blivit allvarligt traumatiserade och misshandlade – fysiskt, känslomässigt och psykiskt – i något skede av deras nuvarande mänskliga liv, och upptäckte att det enda sättet de kunde känna sig lite trygga på var genom en oärlig och korrupt livsstil. De beundras ofta av andra som inte har modet att göra detsamma. Djupt begravd inom dem, och totalt förnekad, finns en intensiv känsla av rädsla och självförakt.
Därför är en viktig del i er uppvakningsprocess att vara medvetna om den intensiva och djupt dolda smärtan hos dessa olyckliga individer, och att inkludera dem i er dagliga avsikt att bara erbjuda kärlek åt andra, oavsett vad som kan uppstå i ert dagliga liv. Det finns ingen på Jorden som inte någon gång har lurat eller misshandlat någon annan, och många har en intensiv känsla av skuld och skam över sådana tillfällen eller händelser som de har varit inblandade i, även om de i stunden kanske har känt sig helt berättigade.
Att vara människa är att uppleva en intensiv känsla av separation – för det mesta utan någon som helst medvetenhet om att det är den skrämmande känslan av separation från Moder/Fader/Gud – och ett stort antal av er söker kärlek, acceptans och ett uppskattande erkännande från andra människor som själva upplever en liknande känsla av otillräcklighet. Alla de som för närvarande är inkarnerade valde att var på Jorden nu för att frigöra dessa totalt ogiltiga, negativa föreställningarna om sig själva – och det inkluderar naturligtvis alla dem som verkar mest onda och korrupta – och för att hjälpa andra att göra detsamma genom att visa kärlek i handling i deras dagliga liv. Ja, de uppenbart bedrägliga och korrupta hade också denna avsikt innan de inkarnerade.
När ni bjuder in och tillåter Kärlek att komma in i ert hjärta, kommer det att göra er medvetna om er eviga Enhet med er Källa, och om det obestridliga faktum att ni skapades i Kärlek av Källan, och att det tillståndet i vilket ni var så kärleksfullt skapade aldrig någonsin kan ändras eller förändras. Ni är alla därmed perfekta gudomliga varelser vars sanna natur är KÄRLEK, och INGENTING annat!
Ni valde att vara människa för att uppleva det overkliga tillståndet av separation, ett tillstånd som aldrig har och aldrig skulle kunna existera, men på grund av briljansen i er sanna natur, som skänktes till er av er ständigt kärleksfulla Moder i ögonblicket av er skapelse, har ni enorma krafter, krafter som gjorde det möjligt för er att konstruera en overklig miljö där ni kan engagera er i en ytterst overklig miljö av separation. Eftersom den verkar att vara så verklig har ni effektivt lurat er själva att tro att den här overkliga illusoriska eller drömmiljön, hur instabil och skrämmande den än verkar vara, utan tvekan är Verklighet.
I ögonblicket av dess konstruktion visade Moder/Fader/Gud – på grund av Hennes oändliga och eviga Kärlek för er – vägen Hem till Verkligheten och visste, utan skuggan av ett tvivel, att ni skulle bli alltmer alienerade från varandra under er vistelse, och att det skulle sluta med att ni misshandlade varandra på ett fruktansvärt sätt när ni levde i skräck – som ni var tvungna att dölja för ert medvetna medvetande för att överleva – av separationen från den oändliga Kärlek som ni alla är. Utan Kärlek finns det ingenting! Och ingenting är skrämmande eftersom det betyder total och fullständig utrotning, som för någon som är skapad i ett tillstånd av oändlig och evig Kärlek är alltför hemskt för att ens föreställa sig.
Därför vill jag än en gång påminna er om det absolut viktiga kravet att ni går djupt in i er själva, åtminstone en gång om dagen – och helst många gånger, därför att varje ögonblick ni tillbringar där är otroligt kraftfullt och effektivt med sin inverkan på uppvakningsprocessen – och att bjuda in Kärleken, vilken alltid är närvarande och väntar på er inbjudan.
Ni är alla på Jorden nu för att hjälpa varandra i uppvakningsprocessen. Ni gör detta fantastiskt, och det är mer effektivt när ni kan göra det kärleksfullt med andra i samhället, antingen fysiskt eller via elektroniska videoanslutningar. Så se till att ansluta er regelbundet och därigenom intensifiera det energetiska Kärleksfältet, som var och en av er är en viktig och oersättlig del av.
Med så mycket kärlek, Saul.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...