Ärkeängel Mikael via James McConnell, 8 november 2022

 

Ärkeängel Mikael via James McConnell

8 november 2022

Att åka längs den Nya Tidslinjen

 

 

Jag är Ärkeängel Mikael. Jag är med er nu för att ge er nyheter. För att ge er ytterligare förståelse. För att ge er sanningen.

Sanningen om vem ni är, vad ni är här för. För ni har hört detta en tid nu, att ni är De Utvalda. Och ja, vi vet att en del av er inte tycker om den termen. Men ni är verkligen De Utvalda. Ni är Ljusarbetarna, Ljuskrigarna, MINA krigare. Ni är här för att utföra uppdrag, för att sprida Ljuset överallt. Vi kan inte göra det, förutom genom er.

Och i tidigare tidslinjer, en som de mörka styrkorna har känt till ett tag, som håller igång dem, eftersom de vann i den tidslinjen. Och detta är vad deras uttryck fortsätter framåt mot, i tron att de har vunnit. Men mer och mer kommer de till insikt om att de inte har vunnit. Att tidslinjen har skiftat!

Och den har skiftat tack vare er, och era Bröder och Systrar har kommit tillbaka från tiderna framåt, från er framtid så att säga, de har kommit tillbaka och ändrat tidslinjen, har ändrat den så att den skulle bli den tidslinje ni alla kom hit för, som ni alla förväntar er, som ni får att bära frukt, att skapas. Det är er skapelse att den tidslinje ni är på nu, som ni skapat, och som ni åker längs nu, är den som förutsagts ganska länge.

Men det fanns två förutsägelser, det fanns den för de mörka styrkorna som de hade följt, och det fanns den för Ljusstyrkorna ni alla kom hit för att uttrycka.

Och jag berätta för er med absolut säkerhet, den fullkomliga sanningen, att tidslinjen har ändrats. Den har ändrats för att bringa fram skapandet av, eller bringa fram den Gyllene Tidsåldern som ni skapar. Och som ni många gånger har hört, inget kan nu stoppa detta.

Så, även om de mörka styrkorna fortsätter vidare med att få fram vad de tror är deras skapelse, så går det inte. Det tillåts inte. Eftersom den Stora Centrala Källan i detta universum har påbjudit att det inte ska tillåtas, att experimentet ska avslutas. Och även om ni fortfarande kan se en del rester av mörkret fortgå, tonar de mer och mer ut till icke-existens.

Så fortsätt ha tillit. Lita på planen. Lita på er själva, de Skapar-Själv som ni är. För det är vad som rättar till skeppet.

Ni har all makt inom er. Den makt som kommer från den Stora Centrala Solen i detta Universum, från den källa som finns inom er alla. Den makt ni kan utöva med mitt Svärd av Sanning. Och detta Svärd av Sanning gör precis det ni, var och en, utövade, då ni höll det framför er och svingade det omkring er först, sedan runt andra så att de också kunde veta sanningen. Att de kunde förstå och själva återuppväckas igen.

Och många, många, över hela planeten gör just detta. De återuppväcks nu, precis som ni alla gjort. Det är nu. Och nu är ögonblicket, det ögonblick ni väntat på, ni arbetat mot under tusentals år.

Många av er har arbetat på detta. Många, många livstider har ni arbetat på detta, att komma till denna punkt, denna punkt i uttrycket av universum, då universum fortsätter att expandera mer och mer genom er, genom var och en av er. Ni utgör denna expansion.

Och expansionen ökar och växer. Och rör sig från den tredje-dimensionella upplevelsen och uttrycket till den fjärde.

Ni befinner er alla i den fjärde dimensionen nu. Ni är inte längre i den tredje dimensionen. Tänk inte på er själva som varande i denna tredje dimension längre. Säg det inte ens, eller tänk sådana tankar. För den tredje dimensionen är inte för er. Den är för dem som fortsätter att hålla i sin sömn, som fortsätter att inte vilja Ljuset. Den är för dem. Och de kommer att hitta uttryck för denna fortsatta tredje dimension.

Och de i styrkorna av mörker kommer att finna andra i detta. De kommer att se sig själva falla tilbaka ännu längre. Som ni många gånger hört kommer de att konsumeras av Ljuset, då de inte vill vända sig till Ljuset.

Men tack vare den ni är, och det uttryck ni för till denna planet, till denna upplevelse, är det tack vare er som så många på planeten befinner sig i detta uppvaknande-stadium, just nu, i detta ögonblick.

Och händelserna är på väg. De händelser som kommer att ge det momentum som kommer närmare och närmare den mållinje Sananda är så berömd över att tala om.

Jag säger bara nu som avslutning: fortsätt ha tillit. Lita på er själva. Lita på den universella planen. Och fortsätt vara dessa betraktare, de som tittar på från håll, men ändå, när stunden är kommen, är ni de som går till handling och för fram er sanning. Och det finns många nu som ropar på den sanningen. De ropar efter Ljuset. Och till och med några av dem som håller fast vid mörkret, till och med några av dem kommer också att nå Ljuset.

Jag är Ärkeängel Mikael, och jag lämnar er nu i frid och kärlek och enhet. Och må ni fortsätta vara de Ljuskrigare ni är.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...