Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 10 maj 2019

Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 10 maj 2019

Per Staffan 10 maj, 2019

Archangel Michael (channeled messages)

Ärkeängel Mikael

Healing med den Änglalika Regnbågen av Ljus av Ärkeängel Mikael

Kanaliserad genom Natalie Glasson –  Originalkälla: Sacred School of OmNa 

Mina älskade vänner på Jorden Jag kallar på er uppmärksamhet och ber er att öppna era sinnen och hjärtan för mina tankar och min energi. Jag kommer till er som Ärkeängeln för Skydd, Skaparens Vilja och Kraft. Jag, Ärkeängel Mikael, har blivit utsedd att skydda alla aspekter av Skaparen, oavsett om de är på jorden eller de inre planen, såväl som att garantera Skaparens vilja och se till att den distribueras till rätt sinnen och medvetanden för manifestation. Jag jobbar nära Skaparens kraft, härskar över kraftens egenskaper och hjälper andra med att behärska de kraftfulla energierna inom dem, så att de kan använda sin kraft på ett kärleksfullt sätt. Det kan tyckas att Skaparens kraft ofta missbrukas, det här är en lärandeprocess som gör det möjligt för individen att förstå energikraften och dess influenser, för att senare använda kraft för att skapa positiv transformation. Det är närvaron av kraft inom mitt väsen som låter mig sända ut en sådan skyddande energi. Det är mitt uppdrag att skydda Skaparens kraft och tillåta andra att aktivera denna heliga energi inom sina varelser.

Spektret av Ett Hundra Änglar

Jag, Ärkeängel Mikael står inför er nu med ett spektrum av änglavarelser som jag har valt ut för att arbeta med mig i den här meditationen. De är etthundra änglar av många kvaliteter och olika vibrationer i Skaparens universum Creator’s universe. Jag har valt femtio planetariska änglavarelser, tjugo sol-änglavarelser, tio galaktiska änglavarelser angelic beings , tio universella änglavarelser och tio Kristusmedvetande-änglavarelser av Skaparens ljus. Den energi som de skapar när de blandar ljuset är magnifik och vördnadsbjudande. Varje änglavarelse har ett syfte att arbeta som en helande energi eller arbeta med helande energier för att skapa välbefinnande, föryngring och glädje. Vi är ett förenat team och en förenad ljuskälla.

Jag har samlat hundra storslagna änglar av ljus eftersom jag vill skapa en intensiv och kraftfull helande energi att kanalisera till din varelse och Moder Jord Mother Earth. Min avsikt är att dela änglarnas rikliga kärlek, frid och glädje och att aktivera änglarna som redan finns på Jorden. Detta är en mycket vanlig övning på de inre planen, en Mästare eller en Ärkeängel samlar stora grupper av ljusvarelser för att skapa en ljusbåge genom sina avsikter och förenande energi. Denna regnbåge av ljus sträcker sig som ni skulle kunna föreställa er att en regnbåge skulle göra, i en bågform till personen eller situationen för vår avsikt. Det är ett mycket kraftfullt sätt att skicka helande energi, ljus, medvetenhet eller kvaliteter till andra i nöd. Det är vårt uppdrag när vi samlas för att skapa en ljusbåge för att läka er, Jorden och mänskligheten, för att låta all stress och alla påfrestningar falla bort och fokusera på att manifestera en existens av kärlek.

Regnbågen av ljus kan användas för alla situationer eller personer i nöd, vilket gör att de lämpligaste egenskaperna och vibrationerna kan förankras för att hjälpa till att läka. Du kan faktiskt begära att en regnbåge av ljus levereras från de inre planen, en lämplig sammankomst kommer att äga rum för att manifestera detta för dig och leverera det helande som behövs och krävs.

”Jag ber om en läkning för (situation, person, djur, dig själv) för att frambringa resultatet av ……………… Jag bjuder in en Mästare eller en Ärkeängel och ett hundra väsen för att skapa en regnbåge av ljus för att skicka och jorda kraftfull helande energi, ljus, medvetenhet eller Skaparegenskaper. Tack.’

Att skapa en regnbåge av ljus är kraftfullt eftersom regnbågens fundament är skapat av enigheten hos många själar snarare än en själ som uttrycker helande ljus. Vi, som änglavarelser, tar för närvarande vår energi från våra själar, änglarnas kungarike, de planetariska planetary, solens, de galaktiska, universella och Kristusmedvetenhetens nivåer Christ consciousness i Skaparens universum universe, och skapar en mångsidig, expansiv och högvibrerande energi som förankrar kärlek i alla aspekter och nivåer av ert varande.

Genom regnbågen av ljus som vi skapar, vill jag stimulera närvaron av änglakärlek som redan finns inom Jorden och aktivera många Jordänglar i manifestation inom fysiska kroppar för att ge kraft till deras syfte på Jorden, för att existera som fyrbåkar av ovillkorlig kärlek, hängivenhet, och generositet. Vårt änglaljus kommer försiktigt att stödja tillväxten och utvecklingen av hela mänskligheten och Moder Jords själ.

Jag vill nu vägleda dig genom en meditation som gör att du kan uppleva vår Änglaregnbåge av Healing.

Uppvaknande med Änglarnas Regnbåge av Ljus

Med djupa och meningsfulla välsignelser av kärlek, förbinder jag, Ärkeängel Mikael mig med din energi som ledare för denna änglasamling. Jag utsträcker mitt elektriska blåa ljus runt omkring dig för att skydda och balansera dina energier, så att bara kärlek till den renaste vibrationen kan manifesteras i din verklighet och tankeprocess. Föreställ dig, känn eller bekräfta mitt elektriska blåa ljus som omger hela din varelse, känn mitt säkra och stabila skydd runt omkring dig. Tillåt dig att slappna av i min energi och din egen energi när du sitter lugnt och andas djupt.

För att bringa fokus på dina tankar och din verklighet, sträcker jag ut ett rikt ljus som håller Skaparens vilja till dig nu. Tillåt dig själv att acceptera denna energi av Skaparens vilja för att förankra nödvändig visdom, insikt och förståelse inom ditt sinne och din medvetenhet. Du kan vara medveten om färgen på viljans ljus och Skaparens vägledning som smälter in i hela ditt väsen och aura. Den här färgen kan fungera som en symbol för vägledning inom din verklighet om du tillåter det.

Jag ber att du tillåter dig att fokusera inom din varelse. Var medveten om närvaron av din egen energivibration omkring dig, det är energivibrationen av ditt fysiska och andliga väsen. Hur får det dig att känna?

Vi vill nu anpassa dina energier till Änglarnas Kungarike för att påbörja läkeprocessen. Vänligen föreställ dig, känn eller erkänn en gyllene ljusstråle som sträcker sig från Änglarnas Kungarike på de inre planen och sänker sig ner i din verklighet, som strömmar genom toppen av ditt huvud och ner till mitten av din kropp. Låt det gyllene ljuset fortsätta sin resa och sträcka sig in i Moder Jord och smälta in i Jordens alla manifestationer. Känn det här gyllene ljuset som liknar gyllene damm som flyter in i hela din kropp, aura och omgivning. Du är nu anpassad till Änglarnas Kungarike.

Föreställ dig, känn eller erkänn att i Änglarnas Kungarike aktiveras de hundra änglarna som är utsedda för denna tjänst och jag, Ärkeängel Michael, och integrerar våra helande energier som en. Vi utsträcker nu från våra hjärtan en förenad stor regnbåge av helande ljus, som håller den kvalitet som mest behövs för din läkningsprocess, liksom många helande vibrationer och medvetenhet. Föreställ dig, känn eller erkänn den här vackra, levande och skimrande regnbågen av änglaljus som sträcker sig bortom Änglarnas Kungarike i din riktning. Öppna ditt hjärta och din själ till denna magnifika regnbåge av helande och kärleksfullt änglaljus. Låt regnbågen anpassa sig till ditt hjärtchakra och låt de lysande färgerna av healing komma i överflöd in i hela din varelse. Känn ljuset som cirkulerar över, runt och genom din varelse. Ta en stund till att låta dig förkroppsliga denna regnbåge av läkande änglaljus, låt regnbågens ljus flöda med lätthet, och påbörja en djupgående läkningsprocess.

Regnbågen är så rik och riklig på helande energier och medvetenhet, tillåt den att strömma genom din varelse och sträck ut och jorda den i Moder Jord. Förstå att du tillåter Moder Jord att acceptera detta härliga, mångfärgade änglaljus, liksom de kvaliteter vi distribuerar eller som du har begärt.

Vi vill nu aktivera, inom din varelse, det änglalika medvetandet som du håller, kvaliteterna av ovillkorlig kärlek, hängivenhet, osjälviskhet, glädje och en ren koppling till Skaparens ljus. Vi aktiverar dig som en ängel på Jorden för att fungera som en fyrbåk för essensen av Änglarnas Kungarike.

Vi ber nu att varje själ på Jorden aktiverar änglarnas energi och väsen inom dem och tillåter sig själva att existera som en Jordängel för att hjälpa förankringen av Skaparens kärlek till Jorden. Låt varje själ på Jorden existera som en ängel av kärlek och helande som förenar sina energier som ett för att höja Jordens vibrationer och manifestera Skaparens himmel på Jorden.

Vår änglaregnbåge av helande kommer att fortsätta att strömma in i din varelse så länge det behövs för att slutföra healingprocessen. Du kan rikta ljuset för att läka och andas Skaparens livskraftenergi in i alla delar av din kropp eller aura som du känner behöver extra uppmärksamhet.

Det är vår önskan nu att du föreställer dig en regnbåge av helande ljus som sträcker sig från ditt hjärta till människor, situationer, länder eller allt som du känner behöver förankring av helande eller positiva energier. Den regnbåge som du skapar kommer att vara en kombination av dina egna positiva energier och vårt helande ljus. Föreställ dig, känn eller helt enkelt be om att detta ska inträffa. Vet att du kan föreställa dig en regnbåge av ljus som sträcker sig från ditt hjärtchakra till andra eller situationer genom din dag med en enkel tanke.

”Jag aktiverar regnbågsljuset av Ärkeängel Michael och Änglarnas Kungarike tillsammans med mina egna helande energier till att sträcka sig som en regnbåge av helande ljus från mitt hjärtchakra.

Med helande regnbågsvälsignelser,

Ärkeängel Mikael och Ett Hundra Änglaväsen

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...