Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 18 mars 2022

 

Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson

18 mars 2022

Hjärtchakrat imploderar.

Hälsningar och kärlek sträcker sig ut från min varelse till er, jag är Ärkeängel Mikael. Det är en glädje att få vara i er närvaro, detta är en så fin och känslig tid av er uppstigning. Det är en tid då stark kärlek, ovillkorlig, och själv-kärlek krävs. Därför omger och omfamnar vi, Änglariket, er med ren kärlek. Vi inbjuder er att så ofta ni kan kalla på oss, Änglariket, för att omge, omfamna och bada er i kärlek. Vi inbjuder er att inandas kärlek och utandas kärlek i er varelse, inandas kärlek från utanför er, från Änglariket, från era guider, inandas kärlek från er själ inom er, från Skaparens kärlek som finns inom er, och utandas den i er varelse. Föreställ er att ni fyller hela er varelse, er kropp, ert auriska fält och så vidare, med kärlek.

Varje aspekt av ert varande längtar nu efter kärlek, kärlek är vitaminerna, mineralerna som krävs i denna stund för att hjälpa er uppstigning. Det finns en orsak till behovet av kärlek just nu, därför att hjärtchakrat och det högre hjärtchakrat ovan, går genom en enorm transformation, uppgradering och healingprocess. Hjärtchakrat är så expansivt, det är fyllt av kärlek. Det stöttar er att agera i och som utrymmet av kärlek. Hjärtchakrat håller minnen och sår, några som tjänar er och några som behöver eller kräver en lösning. Ert hjärtchakra håller på att transformeras till det kraftverk som ni är. Till den kraftfulla kärleksvibration som är er själ och er essens. Det högre hjärtchakrat stöttar integrationen av själens kärlek, och själens visdom och Skaparen. Därför är det en tid då sår transformeras och släpps. Hjärtchakrat kommer att bli bemyndigat. Kärlek i ert varande och självkärlek blir bemyndigat och sålunda för hjärtat fram sin visdom i er medvetenhet, för att stötta era handlingar och reaktioner i och från en plats av kärlek.

Hjärtchakrat ligger vid kärnan av ert andliga växande och er verklighet; sålunda kommer dess transformation att bli magnifikt, stort, och kan till och med bli omskakande. Det är därför jag kallar denna transformation, hjärtchakrat imploderar och exploderar, för det kan kännas som om hjärtchakrat gör både och. Det splittras, faller i bitar, faller ihop. Det kan också vara som om ert hjärtchakra exploderar med den kraft ni känner igen som er kärlek, självkärlek, er ovillkorliga kärlek, er rena kärlek och er kärlek i handling.

Kraften i er kärlek gryr, och det kommer att kännas som om det är en explosion, som om ert hjärtchakra expanderar, utstrålande dess kraft och dess närvaro. Ert hjärtchakra kommer att bli jordat, mycket mer jordat än någonsin tidigare i er andliga utveckling, även i er fysiska verklighet, vilket betyder att ni kommer att erkänna kärlekens kraft. När ni uttrycker er kärlek, kommer den att vara kraftfull för er och andra, och den kommer att påverka. Ni kommer att vara mer känsliga för kärlek, kanske även för kärlekens sår. Ni kommer att känna andras kärlek djupare och kanske även andras bortstötande mer smärtfyllt, ni kanske till och med lägger märke till hur tankeformer bemyndigar ert hjärtchakra eller krossar det.

De enkla saker ni gör, säger eller tänker påverkar den kärlek ni uttrycker, den expansiva kraftfulla naturen hos er varelse, och hur ni tillåter dess frihet och frigörelse.

I detta ögonblick då hjärtchakrat imploderar och exploderar, är det en tid för att vårda gamla sår och ta hand om er själva, ert hjärta, er kärlek, och er kraft, medan ni inser och erkänner hur ni agerar och reagerar på andra i er verklighet. Ni kan ha förmåga att vara empatiska med andra eller er själva mer på djupet, ni kan känna det som att ni gråter för hela världen på grund av den smärta och det lidande som upplevs. Känsligheten hos ert hjärtchakra då det expanderar och kliver in i er kraft, kan lämna er tyngd av såren, smärtorna, andras lidande i världen och kanske er själva. Ni kommer att bli vana vid känsligheten; den kommer att utvecklas och i kommer inte att känna den på samma sätt som i början. När hjärtchakrat imploderar, exploderar och transformeras, då känner ni av känsligheten som mest. Ni blir känsliga för världen omkring er och inom er då denna transformation sker, känsligheten kommer att minska eftersom er kraft kommer fram. Ni kan känna er inspirerade att stråla ut er kraftfulla kärlek, att dela den med andra, att sätta den i spel, att sätta den i tankar och uttrycka kraften i er kärlek. Detta stöttar transformationen därför att, då hjärtchakrat imploderar och exploderar, sår helas, sålunda återbyggande hjärtchakrat.

Det högre hjärtchakrat är i linje med er sanning, er själ, Skaparen och allt som är er andliga resas öde, så ni kommer att uppleva att ert hjärtchakra återbyggs med kraft, med kraften i er kärlek. Ert hjärtchakra kommer att bli mer tåligt. Ni kommer att bättre kunna hantera såren som skapas av upplevelser i er verklighet. Ni kommer att kunna vara empatiska med andra, och ändå stå kvar i er kraft. Ni kommer att kunna ge healing när det är nödvändigt och behövligt för er själva och andra.

Vad kan ni göra under tiden?

Jag, Ärkeängel Mikael, inbjuder er, om ni kan, i ert hem eller var som helst, även om det bara är i ert sinne, att skapa en plats av kärlek, en plats där ni kan sitta eller vara, som ni vet utstrålar kärlek. Låt denna plats påminna er att älska er själva, att dra till er kärleken i Skaparens Universum, att dra till er Skaparens kärlek, fyllande er själva med kärlek, och att varje dag erkänna att ni badar i kärlek, och att den kärleken är er styrka.

Ni kan uppleva ömhet i ert hjärtchakra. Om så är fallet, sitt med det, erkänn det, andas djupt då ni observerar det. Om gamla sår kommer upp för att återigen släppas, andas djupt, sitt med dem och observera dem. Ni kan vilja fråga såren vilket deras budskap är, vad de vill att ni ska förstå eller lösa, eller vad som måste göras? Ni kan känna er oerhört känsliga för världen omkring er, och om det är så, låt det vara så. Låt er själva gråta eller känna er sårbara medan ni sitter på den platsen av kärlek, vetande att ni är stöttade av pelare av kärlek, kärleken i Änglariket, Skaparens kärlek och er egen kärlek. Ni kan uppleva känslor i ert hjärtchakra, sitt åter med dessa och observera dem. Vet att ni är stöttade med och som kärleken, precis innan ni slutför processen, föreställ er, känn, bekräfta ert hjärtchakra och nya uppgraderingar fyllda med styrkan i er kärlek, ovillkorlig kärlek, självkärlek och aktiv kärlek. Dessa övningar stöttar er i att gå genom detta stadie av uppstigning och transformation.

Det är en tid för att vara mycket kärleksfulla mot er själva, mycket grannlaga, mycket stöttande, mycket milda, och vi kommer att göra samma sak.

Vi älskar er ovillkorligt.

Jag tackar er,

Jag är Ärkeängel Mikael

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...