Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 11 december, 2020

 

School of OmNa av Natalie Glasson

Ärkeängel Mikael
Audiolänk: https://bit.ly/2K91Tv4

Den Kristallina Behandlingen av Ärkeängeln Mikael

Kanaliseras genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar och kärlek riktar jag till er alla, jag är Ärkeängel Mikael. Det är en ära att vara i er närvaro och jag frambringar kärleken från Änglariket, en kärlek som är så intensiv, villkorslös, stark och expansiv, den strömmar direkt från Skaparen. Kärleken från Änglariket låter er lägga märke till skönheten i den kärlek ni håller, och den kärlek ni uttrycker.

Jag, Ärkeängel Mikael kommer idag för att dela en insikt om en aktivering som äger rum, i de inre planen och för de på Jorden, och många själar har nytta av denna aktivering. Det är det Kristallina Riket på från de inre planen som levererar denna aktivering. Det Kristallina Riket kan kännas igen som andarna, själarna, energin och medvetandet hos kristaller, som är så välbekanta på Jorden. Aktiveringen av den kristallina energin är kopplad till den Nya Ritningen för Jordens uppstigning. Den här förankrade ritningen möjliggör för allt och alla, att manifestera vad er själ önskar, vad ni än vill, allt är möjligt.

Det Kristallina Riket vill nyttja Ritningens energier, eftersom era varelser nu är öppna och expansiva på grund av att ni redan laddar ner den. Det Kristallina Riket vill erbjuda er en nedladdning av energi. Detta är en nedladdning av visdom, kunskap och minne, en nedladdning som tjänar en större förståelse inom era varelser. Det Kristallina Riket vill dela den energi, visdom, kunskap och förståelse som är mest värdefull för dig, den som behövs mest och som du bad om eller begärde. Aktiveringen stöder många varelser över hela Jorden och de Inre Planen, i att ta ett steg uppåt i sin uppstigning, få tillgång till nya energier, ny förståelse och då vara till större tjänst för sig själva och för alla. Det är en aktivering och öppning av energi inom er, som ger en större koppling till Skaparen såväl som ett fördjupat minne av Skaparen.

Den viktiga delen av denna aktivering är er intention, det är nödvändigt att ta er tid för att överväga vad ni vill veta.

Vad skulle du vilja känna igen, minnas eller förstå?

Det Kristallina Riket är som ett bibliotek, och du kan titta i en bok. Vad skulle den boken handla om?

Vad vill du så gärna kunna förstå, som skulle skapa en enorm transformation inom dig, så att du kan älska dig själv mer fullständigt och totalt, skapa healing i din kropp och i alla dina energisystem?

Vilken förståelse skulle göra det möjligt för dig att ändra perspektivet på din verklighet och världen omkring dig, och som skulle stödja dig inte bara i att göra skillnad i din egen varelse, utan också i andras liv?

Vad skulle du behöva förstå för att skapa en sådan enorm, inflytelserik, påverkande transformation i dig och i världen?

För att upptäcka den information som krävs, kan du behöva tid att fundera, meditera och fråga inåt, eftersom svaret du söker kan komma från din själ, din själsgrupp eller en guide, snarare än från ditt sinne eller din personlighet. Det kan också bli överraskande.

Så får du Tillgång till Omvandlingen Vägledd av den Kristallina Aktiveringen

Jag, Ärkeängel Mikael uppmuntrar dig att tänka ut en fråga, en fråga som låter dig få tillgång till den visdom, kunskap och förståelse du tror kommer att skapa de förändringar och insikter, som det Kristallina Riket erbjuder.

Låt denna fråga formas inom dig tills den känns helt perfekt.

När du är redo kan du kalla på mig, Ärkeängel Mikael, och mitt team av änglavarelser för att omge dig.

Kalla på energin i det Kristallina Riket, de kristallina varelserna och den kristallina källan som kommer att tjäna dig på bästa sätt, och vill delta i denna aktiveringsprocess.

Låt de kristallina varelserna och de kristallina energierna omge dig. När detta sker så andas in energin. Lägg märke till när du känner att du är ansluten till den kristallina energin, känn hur dess energi flödar genom hela din varelse, känn det nära förhållandet då det formas en förbindelse. Det är först då jag, Ärkeängel Mikael, bjuder in dig för att upprepa din fråga, upprepa den sakta och enkelt i ditt sinne, med fokus på frågan. Du kanske märker att frågan även i det här ögonblicket utvecklas eller så kanske den förblir densamma. När du fokuserat upprepar frågan går din energi in i frågans energi, med förmåga att ta emot informationen, kunskapen och energin som de kristallina vibrationerna och Riket vill dela med dig. De kommer att börja överföra den mest lämpade energin, visheten, kunskapen, förståelsen och minne till din varelse, för att skapa en aktivering, som är upplyst och upplysande.

Du kanske inte med ditt sinne förstår vilken information som delas med dig, då kan du bara ta emot energin med vetskap om att insikter kommer att gry vid rätt tidpunkt. Detta är en behandling för hela din varelse, dina celler, alla delar av din kropp, ditt sinne, dina känslor, alla energikroppar i din varelse, din ljuskropp och dina chakran. Alla påverkas av den kristallina energin som är så ren. Den ökar på Skaparens vibrationer och frambringar den visdom och kunskap som är lämplig för dig, och som kommer att skapa transformation inom din varelse och för alla. Låt det Kristallina Riket uppnå sin behandling av dig, när de häller sin energi djupt in i hela din varelse. Du behöver bara ta emot och vara uppmärksam. Informationen och aktiveringarna kommer att ske både medvetet och omedvetet.

Det Kristallina Riket kommer att fortsätta arbeta med dig de närmaste dagarna. Det är mycket de vill aktivera i ditt inre och påminna dig om. Detta skapar en enorm ökning av i mänsklighetens medvetenhet och uppstigningens nivå hos kollektivet, inklusive Moder Jords. Tillåt dig uppleva accelerationen av uppstigningen, ta dig tid att vara med det Kristallina Riket och de kristallina energierna, de har mycket arbete att åstadkomma.

Jag, Ärkeängel Mikael kommer att vara närvarande i tjänst för att stödja er. Jag tackar för att ni laddade ner denna aktivering till ert inre. Ni är som ljusfyrar på Jorden vilka rensar sinnena hos många, och det tillåter Skaparens sanning att utvecklas.

Jag tackar er,

Jag är Ärkeängeln Mikael

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...