Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 14 oktober 2022

 

Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson

14 oktober 2022

Länk Mellan Er Födelse och Uppstigning

 

 

Hälsningar, älskade varelser av ljus. Jag är Ärkeängeln Mikael. Jag träder fram med de Angeliska vibrationerna och varelserna för att tjäna er, för att omge er och inkapsla er i Änglakärlek. Vi är här för att stötta er Uppstigning i denna tid, för att uppmuntra er att utforska djupt inom er varelse och låta er få tillgång till er Uppstigning från sanningen om ert varande.

Idag vill vi tala om länken mellan er födelse in i den jordliga verkligheten och er Uppstigningsprocess. Er födelse skapades av er, er moder och Skaparen, såväl som er själ. Den var en sam-skapelse. Det kan ha funnits andra människors själar med i denna sam-skapelse, men allt var planerat. Det sätt på vilket ni existerade i moderlivet och det sätt på vilket ni föddes, liksom alla upplevelser direkt efter födelsen var alla planerade av er. Emellertid, vad som inte var planerat var den känslomässiga reaktionen och de övertygelser ni skapade medan ni befann er i moderlivet, under födsloprocessen och efter födelsen. Ni skapade ett scenario ni trodde skulle stötta vissa känslomässiga reaktioner och övertygelser som sedan skulle sammanfalla och vara kompatibla för att hjälpa er och leda er längs er Uppstigningsprocess. Ett exempel på detta kan vara att ni hade en mycket svår födelse och ändå, när ni väl hölls i moders armar, kände ni en sådan djup kärlek, denna kärlek fyllde er och ni bar fram den som en övertygelse in i er verklighet. Uppstigning för er kanske inte handlade om att lära er att älska er själva, ni kan ha haft andra problem att övervinna. Ett annat exempel kan vara att ni hade en mycket lycksalig födelseupplevelse och att ni ändå, när ni kom fram, bara kände att ni inte vile vara i den jordliga verkligheten. Sålunda skapade ni övertygelser om att avvisa människor, avvisa er omgivning, kanske även avvisa er själva och er kropp. Alla dessa övertygelser skapar omständigheter och scenarier i er barndom och vuxenhet, och dessa skulle bli er uppvaknandeprocess, lektionerna och energierna att reda ut, att heala, att upptäcka och att övervinna. Vi kan börja bekräfta att det inte är så mycket omständigheterna av att vara i moderlivet, av födsloprocessen och efteråt, det är hur vi reagerar som påverkar vår verklighet.

Som själar, innan ni inträder på Jorden, kan ni inte förstå hur ni kommer att reagera, dock får de scenarier och upplevelser ni sätter upp för er själva, er att börja ert framskridande längs er Uppstigningsväg.

Det finns ett behov av att förstå att många av er inte minns er födelse. Ni kanske inte har någon att fråga om den, och även om ni har det, kom ihåg att det ni får höra är deras tolkning av den, deras känslomässiga reaktioner och de övertygelser som skapades just då. Det är faktiskt ingen indikation på vad ni upplevde.

Det finns bara en sak som kan åstadkommas, och det är att gå tillbaka till moderlivet och vägleda er själva genom processen av att födas. Istället för att försöka förstå det ni upplevde som fysiska scenarier kommer det ni blir vägledda att erkänna och förstå mer den vibration ni känner i er kropp. De känslor och tankar som kommer fram i er medvetenhet. Ni behöver inte veta hur ni föddes, vad som hände, vem som var där, vad er mor sade eller inte sade. Inget av det behövs för att ni ska åstadkomma denna process.

Det som behövs är en vilja att gå tillbaka medvetet och energetiskt till moderlivet för att förstå vad ni personligen upplevde, energivibrationerna, känslorna och de övertygelser som skapades då och under födsloprocessen. Sedan kommer det att finnas ett behov av att erkänna huruvida dessa energier, känslor eller tankar fortfarande kvarstår i er verklighet. Huruvida ni ser dem som mönster i er verklighet nu, och vad dessa känslor, tankar och mönster kan indikera för er angående er Uppstigningsprocess. Tillvaron i moderlivet var starten på er Uppstigningsprocess, så det finns ett budskap där. Det finns något där för er att erkänna, kanske heala och transformera, eller bara vara medvetna om att ett mönster kvarstår i er verklighet, eller att ni redan övervunnit det mönstret. Om ni upptäcker att ni kände er avvisade kan det vara så att er Uppstigningsprocess faktiskt handlar om att ansluta till er själva, att ansluta till alla omkring er och allt, för att kunna känna enheten av Skaparen. Om allt ni upplevde var smärta och obehag, kan er Uppstigningsprocess handla om att tillåta er själva känna er bekväma, att stötta er själva, att se efter er själva, ta hand om er själva. Om ni upplever total och absolut kärlek, som ett kärleksbad, kan det finnas ett behov i er Uppstigningsprocess att växa den kärleken, att inse hur expansiv den kärleken kan vara, och hur mycket ni kan dela den med andra. Ni kommer att kunna förstå det unika budskapet och länken till er Uppstigning eftersom den är unik för er. Då ni healar er födsloupplevelse healar ni ert fundament och tillåter en frisläppning av energier som bara fortsätter att bombardera er, eller finns närvarande i er verklighet som ni bara inte kan shifta.

Jag vill erbjuda er steg-för-steg vägledning för att åstadkomma denna process, vilket ni kan göra på egen tid. Jag vill inte att ni ska förvänta er för mycket, utan bara vara medvetna om de subtila energierna och budskapen.

Först, gå in i ett meditativt tillstånd, fokusera på er andning, slut era ögon och slappna av i er kropp.

Kalla fram era guider att omge er och be dem och er själ att föra er, om så är lämpligt, tillbaka till moderlivet av er nuvarande verklighet. Låt er andas djupt, ni kan, om ni vill, föreställa er att ni befinner er i er moders moderliv, eller ni kan bara andas djupt och låta er bli medvetna om de energier, känslor eller tankar som kommer upp i er medvetenhet.

När ni är färdiga kan ni be era guider och er själ att stötta er i att energetiskt uppleva den födsloprocess ni upplevde, som tillät er inträda i denna fysiska verklighet. Var medvetna om alla känslor, energier eller tankar som kommer upp i er medvetenhet.

När ni är färdiga, inbjud era guider och er själ att låta er uppleva hur det var efter er födelse, de första minuterna eller timmarna eller dagarna efter er födelse.

Ta er tid att bekräfta och förstå de insikter, tankar, känslor eller energier ni blir medvetna om.

Tänk genom er nuvarande verklighet och känn efter om dessa energier fortfarande kvarstår i er verklighet. Erkänn, bekräfta eller fråga hur dessa energier, era reaktioner, känslor och tankar är länkade till er Uppstigningsprocess, ert uppdrag, ert syfte på er Uppstigningsresa.

När ni känner er färdiga kan ni gå tillbaka till där det behövs, om det så är i moderlivet, i födsloprocessen eller efteråt, bekräfta vad som måste erkännas. Vilka illusioner ni håller fast vid, vad ni inte tillåter er själva att se, vilken närvarande sanning ni ignorerar.

Inbjud er guide, er själ att föra fram vad som behövs, energierna och healingen så att ni kan transformera denna process och upplevelse. Se på då transformationen filtreras in i er nuvarande verklighet.

När ni känner er färdiga, inbjud er själva att minnas, vad måste ni fokusera på nu i er nuvarande verklighet och Uppstigningsprocess, efter att ni förstått mer om er födsloprocess på Jorden? Om ni tycker att denna process är utmanande, kan ni vilja försöka igen en annan gång. Ibland kan till och med ett närmande till en meditation tillåta en öppning, och när ni kommer tillbaka kan ni gå djupare. Det finns så mycket att upptäcka, så mycket att heala, och som vi sade var allt planerat. Era känslor, era tankar, och de skapade övertygelserna var inte det, de är unika för er, och ni kan transformera deras påverkan och fundament i er verklighet nu.

När ni känner att processen är fullbordad kan ni bara låta er bekräfta golvet och marken under er, och jorda er tillbaka till världen och er verklighet.

Vi hoppas att detta tjänar er i att få mer klarhet angående er egen Uppstigningsprocess, och att det bringat healing där det behövs.

Vi tackar er, vi älskar er.

Jag är Ärkeängeln Mikael

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...