Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 20 mars 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 20 mars 2022

 

Var hälsade kära jordmänniskor, jag är Judas och jag kommer för en liten pratstund idag. Det som jag vill att ni ska förstå är att kärlek är det som genomsyrar allt som sker på jorden. Ja, det kan kanske inte alltid ser så ut, men i allt som sker så finns det alltid en liten grundton av kärlek. Grundtonen i universum består av kärlek och den kan ingenting påverka eller rubba. Allt börjar och slutar med kärlek. Kärleksenergin är den grundton som ”är ”och genomsyrar allt. Allt som sker inom och utom dig sker med hjälp av kärlekens energi. Hur kan det komma sig .. undrar du säkert. Jo, annars skulle allt stagnera och ingen utveckling skulle kunna ske, och det skulle ju heller inte vara så kärleksfullt, om du ser det ur ett visst perspektiv. Ur ett djupare perspektiv, så hade det inte funnits någon utveckling alls och universum hade varit tyst och öde.

Ja, det var kanske inte det jag skulle prata om idag, utan mer om hur man som individ ska förhålla sig och förstå, vad det är som händer och sker inom dig. Även när det är som mörkast så finns det en kärleksfull energi som omger dig. Den kanske inte märks och känns men den finns ändå där för att hjälpa dig framåt och bana iväg för en ny utveckling i ditt liv. Var viss om att du i alla situationer bara möter dig själv. Din nästa är en spegling av något som du bär inom dig, något som behöver komma upp till ytan. När du har förstått budskapet så kommer det att upplösas och en ny period av kunskap och insikter träder in i ditt liv. En del kan släppas direkt medans annat kan ta lite längre tid. Insikter kan fås som att ni alla vandrar på samma väg med i grunden liknande erfarenheter, även om de kan ses och upplevas på lite olika sätt. Det är då ni förstår att dömandet av andra är även ett dömande av er själva. En ny vishet har därmed gjort sitt inträde på jorden. En större förståelse, acceptans och tolerans har infunnit sig i ert hjärta. Ni går nu på en gyllene väg som leder in i kärlekens rike. Det rike som ni ser har påbörjats på Jorden. En uppstigning som har startats och som har börjat att inkludera allt fler väsen på Jorden både synliga och osynliga för det mänskliga ögat.

Moder Jord har ett stort och kärleksfullt hjärta. Från hennes inre strömmar en flod av kärlek ut till er. Den floden blir starkare för varje hjärta och själ som skickar kärlek till Moder Jord. Det kan ske på olika sätt genom tanke, ord eller handling. För varje god tanke som du tänker om den jord du bebor, och för varje ord där du uttrycker din kärlek till jorden, så stärker du floden av kärlek som strömmar upp från jordens inre. Det kan vara bra att ha i åtanke för Moder Jord behöver nu er kärlek och omtanke. Det är en viktig tid för Jorden och det är en viktig tid för er. Det är en betydelsefull tid för att låta kärleken gro. Tänk, känn och lev i kärlek, kära barn på Jorden. Vi är alla Guds barn som stretar framåt i vår utveckling där vi just nu befinner oss. Det är när vi medvetet väljer hur vi vill förhålla oss till omvärlden som större saker kan ske, och de sker först inom oss. Den yttre verkligheten ändrar sig efterhand som den inre får en större stabilitet. Använd nu alla de verktyg som ni har för att gå i det godas tjänst. Det är i ljusets och kärlekens energi som det goda verkar. Det var en gång en klok man som sa ..”Det goda jag vill, det gör jag icke men det onda jag inte vill, det gör jag”. Det krävs en medveten vilja för att ändra gamla vanesätt och jag vet att ni har den viljan.

Jag tror på er. Jag respekterar er vilja.

Jag hyser en stor kärlek och tilltro för hela mänskligheten som också är en del av mig.

 

Stor kärlek

 

Judas

Du gillar kanske också...