Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 24 september 2021

 

Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 24 september 2021

 

Ärkeängel Mikael: Fridsfrön

24 september 2021

 

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Original Källa: Sacred School of OmNa

https://tinyurl.com/8934xfe5

Hälsningar och kärlek. Jag, Ärkeängel Mikael, sträcker mig ut till ditt väsen nu. Det är en ära att få vara i din närvaro och att få fram Skaparens gåvor genom mitt Väsen. Idag vill jag framföra fröer av frid. Jag vill tala om fridens vibrationer och dess plantering på Jorden.

Du är en strålande ledstjärna av ljus; du är ett ankare för Skaparens ljus, och det är ditt syfte och din naturliga förmåga att uttrycka Skaparens energi och ljus genom ditt väsen. När du fokuserar mer på Skaparens uttryck så kommer mer ljus, kärlek, visdom, som flyter genom ditt väsen och sanning att lockas till dig för att komma till uttryck i din verklighet. Djupt inuti ditt väsen finns en fridsplats. Det är där essensen av Skaparens frid vid den vibration du för närvarande ansluter dig till och kommer ihåg är närvarande. Denna vibration av frid är som en fristad, den är som en brunn, en källa till frid. Det är ett utrymme som du kan komma in till för att återhämta dig, föryngra dig och komma ihåg Skaparens sanning. Denna fridsplats fyller ditt väsen med frid. Det ger ditt väsen energi med fridens vibrationer vilka är i linje med ditt nuvarande väsen. Ju mer du ansluter dig till denna fridsplats i ditt väsen, desto mer kommer du att locka till dig högre fridsvibrationer som flyter över och genom ditt väsen för att öka din fridsplats. Öka din upplevelse av frid i din verklighet, så att din energi och fridens vibrationer kan snabbas upp och öka så att de kan stödja dig i att utforska och förkroppsliga djupare tillstånd av frid, förståelse och erkänna närvaron av Skaparens frid.

Ju mer du utforskar frid, desto mer frid måste du dela ut. Ju mer frid kommer du att distribuera ut över hela Universum från Skaparen och Jorden. För närvarande, vid uppstigning, flödar högre fridsfrekvenser när du ansluter till fridens vibration på de inre planen från var du just nu är. Du kommer att upptäcka att fridens vibration nästan är häpnadsväckande. Allt på de inre planen får energi av fridens vibration vilket påverkar alla aspekter av Skaparen.

Det är en tid för dig att kreativt arbeta med fridens vibrationer, utforska och öka ditt uttryck för frid. Genom att göra det börjar du förstå syftet med frid, inte bara inom ditt väsen och verkligheten, utan också för världens uppstigning eller andras uppstigning. Således börjar du så frid. Du förankrar fridens vibration i allt du skapar, allt du uttrycker och allt du upplever. Lägg märke till de olika egenskaperna frid, harmoni, lugn, balans, glädje, frihet och befrielse. Det finns så många fridskvaliteter att det är viktigt att erkänna den kvalitet som finns i friden i ditt väsen. Inom ditt väsen har du ett Säte för Frid, en fridsstol, fredens utrymme och du sätter dig, du förankrar, du sår frid i ditt väsen, din verklighet, världen och all uppstigning. Genom att du uppmanar till högre vibrationer av frid i ditt väsen, ansluter du till den vibration av frid som är överväldigande på de inre planen och nu kommer du att tillåta dig själv att uttrycka frid.

Du kan fråga dig själv dagligen:

Hur kan jag uttrycka frid idag?

Vilket kreativt sätt kan jag uttrycka fridens vibration på inifrån mitt väsen idag?

När du upplever frid är det viktigaste för dig att uppnå, att så, förankra och jorda fridens vibrationer, eftersom det är vad som behövs på Jorden nu. Du sår fröna av frid.

Hur sår du frön av frid? det är genom medveten avsikt.

”Jag sår Frön av Frid och jordar dem på Jorden och alla aspekter av Skaparen.”

Du kan helt enkelt säga något sådant här, kanske med dina egna ord.

Du kanske undrar hur detta hjälper mänskligheten, hur det hjälper världen och hela uppstigningen? Frid är som en viloplats. Det är en tid när du återvänder till ditt centrum, när du hittar balans, återhämtar dig, föryngrar dig, känner dig stabil på fötterna, känner dig stark och har klarhet. Denna vibration är avgörande nu för Jorden. Jordens frekvenser skiftar så mycket att det påverkar ditt väsen och andra. Det kan kännas som att kaos bryter ut, eller du känner dig lite obalanserad. Kanske kommer rädslan upp och blir din verklighet. Frid behövs. Det finns ett behov av att vara fridfull, vara stark, ha tydlighet, vara jordad, ha harmoni och balans.

När du existerar som ett förkroppsligande av frid på Jorden, jordar och förankrar du Fröer av Frid. Frön växer, de förökar sig, blir långa, expansiva, täcker Jorden, omfattar världen och täcker Skaparens Universum. Det är dags för fröna att föröka sig. Det är dags för Moder Jord och hela mänskligheten att få en gåva av frid. Varje person behöver veta att de är stabila, de är starka, centrerade, jordade, balanserade och stöttade. Det är vid denna tid av oro och orolig förvirring som närvaron, förkroppsligandet, förankringen och flerfaldigandet av frid är väsentlig.

Min kärlek och min frid är alltid med dig.

Jag tackar dig,

 

Jag är Ärkeängel Mikael.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...