Moder Jord via Natalie Glasson, 29 Januari 2021

 

Moder Jord via Natalie Glasson

Januari 2021

Uppstigningsgåva 4: sanningen om Jorden, av Moder Jord

Hälsningar, jag är Moder Jord. Jag träder fram med djupaste kärlek och välsignelser. Jag är mycket hedrad över att vara i er närvaro och ödmjuk inför att stå till tjänst som en källa, ett uttryck och att vägleda Jorden och alla varelser. Det är en så vacker uppstigningsprocess vi nu stiger ombord på. Jag vet att många av er kanske ser kaoset och villervallan, den omvälvning som kan finnas närvarande på Jorden. Jag ser skönheten, kärleken och Skaparens essens i alla varelser och i Skaparen, då Skaparen manifesteras i många olika former, sätt och skapelser på Jorden.

Jag, Moder Jord, vill dela en insikt med er, det är en uppstigningsgåva. Jag kallar för närvarande på många ljusvarelser att arbeta med mig i denna tid, jag vill dela Sanningen om Jordkoderna och Information med er. Om ni känner er vägledda att vara närvarande med mig, då är det Skaparen som vägleder er och det finns mycket för er att ta emot, acceptera och erkänna. Jag har hållit, upprätthållit och skyddat dessa koder och denna information angående sanningen om Jorden ett tag. Nu finns det många på Jorden som är redo att ta emot och återaktivera dessa koder igen inom sin varelse. Det är högst sannolikt att de som hör min kallelse också arbetade med mig för många civilisationer sedan. Några av de tidigare civilisationerna på Jorden hade tillgång till Sanningen om Jordkoderna och Information, det betyder att de förstod hur de skulle samskapa med Jorden och med mig, Moder Jord, i harmoni och balans. Det betydde också att de kunde förstå syftet med Jorden, orsaken till att själar inkarnerar på Jorden. Förbindelsen mellan uppstigningsprocessen och Jorden, såväl som förståelse om hur man går framåt i balans, harmoni och sanning med alla varelser på Jorden, och förstås med mig själv, Moder Jord. Det är därför Mahatma har givit mig Mallen till den multi-dimensionella Lagen om Enhet, det är för att stötta mitt arbete med att skänka er, och återaktivera, Sanningen om Jorden.

Det finns många varelser som vill veta varför de är på Jorden, varför mänskligheten finns där, vad syftet är?

Varför Uppstigningsprocessen sker?

Många vill veta hur de ska kunna stå till tjänst, hur de ska stötta mänskligheten, Jorden och alla varelser. Dessa frågor brinner inom varje varelse på Jorden, emellertid får dessa frågor inte alltid fram de nödvändiga skapelserna och manifestationerna. Allt beror på ens perspektiv och avsikter. De varelser jag kallar fram från mänskligheten för att arbeta i harmoni med mig, dessa varelser kan vara förbryllade över vad syftet med Jorden är och hur de ska gå fram på ett harmoniskt sätt. Dock har de en stor önskan att få stå till tjänst och att få uppleva att arbeta med mig, Moder Jord. Kunskapen, visdomen som blir aktiverad är inte nödvändig för dem.

Sanningen om Jordkoderna och Information är erfordrad att börja aktiveras inom mänskligheten och inom Jorden därför att med manifestationen av den Nya Jordens Blåkopia har en ny ren duk skapats. Vi vill beså denna rena duk med sanningen om Jorden, delande hur man ska gå framåt med Moder Jord, Jorden, mänskligheten och alla varelser harmoniskt, glädjefyllt, kärleksfullt och i frid. Det är vad jag, Moder Jord, och de som känner kallet att ansluta till mig, vill föra fram, skapa och beså. En ny verklighet, en ny Jord och ny Uppstigning.

Om ni känner kallet, och ni kommer att veta när ni gör det. Kom till mig i meditation, be att få besöka Moder Jord under meditation eller en stilla stund. Jag kommer att bjuda in er till min heliga kammare, omge er med mina moderliga och heliga vibrationer av Jorden, ni kommer att uppleva den högsta, renaste vibration av Jorden. Då ni andas in detta kommer det att stötta er förståelse om att det finns så många dimensioner av upplevelser inom Jorden vid den renaste, högsta vibration som alla kan uppleva.

Låt er andas in de energier jag delar med er. Jag kommer sedan att ansluta till er, högre hjärtchakra till högre hjärtchakra. Jag kommer att börja sända gyllene ljusbubblor genom en ström av ljus till ert högre hjärtchakra, låt dessa bubblor bara flöda och vila inom ert högre hjärtchakra. De innehåller Koderna och Information om Sanningen om Jorden. Det kan vara så att ni inte kan tillgå dem just nu, och det är ok och lämpligt. Det kan vara så att de börjar upplysa er eller inbjuda er att agera på visst sätt i er verklighet eller för Jorden. Låt er bara gradvis vara närvarande med dessa bubblor, vara närvarande med energin som bildas i ert högre hjärtchakra och med mitt stöd och min kärlek som omger er.

Du gillar kanske också...