Ärkeängel Mikael via Ronna, 1 augusti 2019

Ärkeängel Mikael via Ronna, 1 augusti 2019

Per Staffan 3 augusti 2019

Archangel Michael (channeled messages)

Ärkeängel Mikael genom Ronna/Helig Skrivare, 1 aug 2019, StarQuestMastery.com

https://tinyurl.com/y3s9n7f4

Mina älskade mästare av Ljuset, det är inte en tid för de svaghjärtade och det är dags att sluta fuska i Andlighet.

Många av er har varit halvhjärtade i era ansträngningar att vakna till Själens visdom och era Högre Jag. Det är dags att sätta fart på ditt hjärta med en intensiv önskan att hävda Självbemästring och bli en Själssökare istället för en nöjesökare.

Hemligheterna för hur man går igenom de dramatiska förändringarna och tranformationens kaos avslöjas ständigt för dig. Du måste emellertid anstränga dig och aktivt sträva efter att införliva de idiotsäkra metoder som finns tillgängliga för dig om du framgångsrikt ska kunna rida på toppen av förändringsvågorna under de turbulenta åren framöver.

Det är tid för att LÅTA DET GAMLA FÖRSVINNA – OCH BEREDA VÄGEN FÖR DET NYA. En uppgradering och förfining av varje Fasett/Gnista av Gudsmedvetande, såväl som av alla dimensioner, får fart när den Högsta Skaparens förfinade Ljus strålar fram till själva randen av den manifesterade skapelsen inom detta Sub-universum.

Det är dags för dig och andra Ljusarbetare att förstå var ni passar in i denna stora kosmiska händelse av expansion och evolution.

Nu är tiden inne som ni har förberett er för i denna och många tidigare livstider. Ni trofasta, som strävar efter att uppnå Självbemästring så att ni kan bli Ljusets Världstjänare, behövs nu mer än någonsin.

Det är nu dags att förklara, ”Jag kommer att sträva efter att bli en FRIMODIG LJUSBÄRARE så att jag kan magnetisera till mig och utstråla den maximala mängden av Skaparljus ut i världen och till hela mänskligheten.”

På så sätt skapar du en kolumn med harmoniska, högdimensionella Ljusfrekvenser av säkerhet runt dig själv, ditt hem och dina nära och kära. När du får förmågan att magnetisera till dig större och större mängder av Gudomlig Ljussubstans kommer din inflytandesfär att växa och den kommer att spridas för att omfatta ett ständigt expanderande område.

Så småningom kommer ditt Ljus att förena sig med frekvensmönstren för dina andliga bröder och systrar som också har åtagit sig att bli Ljusbärare. Det finns många av er som redan har uppnått denna Gudagivna förmåga, och ni gör skillnad.

Oro och kaos är utbrett på din planet, och som du är medveten om accelererar det så att inget land eller ras av människor är immunt. Vi känner din oro och med rätta, för det är en kritisk tid för Jorden, mänskligheten och allt levande som lever på planeten. Låt mig därför ännu en gång påminna dig om vad som är lämpligt och vad som inte är det för dig som Självmästare i samskapande.

Vi vet att det är ditt hjärtas största önskan att hjälpa de som lider och befinner sig i nöd, och det är som det bör vara.

Det finns de vars uppdrag det är att vara direkt involverade, oavsett om det är att försvara, vårda, läka eller hjälpa till att lindra eländet hos de fördrivna eller i nöd. Det finns de som kommer att kallas in mitt i kaoset, och det finns de som måste fatta kritiska beslut om vad som är det bästa tillvägagångssättet i olika situationer och draman som fortlöpande spelas ut.

Andra kommer att ge stöd genom att dela sin rikedom, och det är också lämpligt. Men majoriteten av er, särskilt de av er som har hävdat frekvenserna av de högre dimensionerna som er verklighet, är något undantagna från dessa stressiga draman.

Därför är det viktigare än någonsin att du förblir hjärtcentrerad och Själsfokuserad så att du kan sprida den maximala mängden Ljus, hopp och harmoni från ditt SOLARA KRAFTCENTRUM utåt till de kaotiska astrala planen av medvetande och ner till hjärtkärnan av er Moder Jord.

Du, Stjärnfrö, kan hjälpa Jorden att befria sig från ett fängelse av negativitet när hon strävar efter att lätta upp sin börda och harmonisera sitt auriska fält för att hävda sin nya utsedda position inom solsystemet.

Tack vare er, de modiga Själarna som kallas vägvisarna eller Ljusarbetarnas förtrupp, har den gyllene vägen tydligt skapats och definierats. Ni är också på väg att öppna kommunikationslinjerna mellan oss så att vi kan förmedla all information ni behöver för att snabbt gå igenom uppstigningsprocessen till nästa medvetenhetsnivå.

Genom att göra det kommer ni att lämna den bakom er och kommer inte att påverkas av de drastiska förändringarna, negativiteten och kaoset i de lägre, obalanserade dimensioner från vilka massorna nu kämpar för att komma ut.

Tiden har kommit när var och en av er blir ombedd att ta fram och dela sin egen speciella visdom samlad från era omfattande erfarenheter på Jorden, och att också utnyttja juvelerna av visdom lagrade i ert Heliga Sinne, vilka ni tog med er från Universums vidsträckta områden.

De av er som troget har följt våra lärdomar erbjuds det vi kan kalla ett snabbspår till Självbemästring. Vår älskade budbärare, Ronna, är en av de modiga Själarna som nådigt samtyckt till att ta på sig uppgiften att föra fram och tillhandahålla till er en lämplig, utvidgad universell visdomslära, som ursprungligen var reserverad för bara de mest avancerade initierade i retreaten och de hemliga visdomskolorna.

Alla ni är mitt i en initieringsprocess – i ett eller annat stadium. Det är en skola för lärande och initiering som pågår varje dag medan ni arbetar med era dagliga uppgifter och möter era dagliga möjligheter och utmaningar.

Allt som har dolts tidigare har nu förts in i medvetenhetens Ljus, antingen för att korrigeras, elimineras eller i vissa fall förstoras.

Det är också dags för de av er som är stadigt på Vägen att börja bygga en mer intim relation med era väktare och änglalärare i de högre rikena. De många Fasetterna i ditt Högre Jag väntar på dig för att integrera dessa avancerade läror, tillsammans med de högre Ljusfrekvenser som nu är tillgängliga för dig.

Telepatisk kommunikation med Ljusvarelserna från de högre rikena är en del av era ursprungliga fysiska, sensoriska gåvor. Det är dags att återta dessa talanger och gåvor, älskade ni. Vi ber er att studera och meditera på de avancerade visdomslärorna som vi erbjuder till de av er som är stadigt på Vägen tills de är inpräglade i ert sinne och blir en del av ert högre medvetande.

De underbara gåvorna och förmågorna som väntar på er överväger långt den ansträngning ni behöver göra för att uppnå dem.

Fler och fler värdefulla Själar kliver först på medvetenhetens väg när de börjar lyssna på sina Själsjag. Ofta initierar detta en intensiv mörk natt i Själsprocessen när de möter de snedvridningar i medvetandet som de har skapat, och hela omfattningen av cirkellagen eller Karma uppenbaras.

Som ni är medvetna om är det inte ett straff även om det kan verka så i början. Det är en möjlighet för varje person att vända sig om och tappert möta hans eller hennes Jag och att korrigera och harmonisera de ojämna frekvensmönstren han eller hon har skapat.

Högre och mer förfinade frekvenser bombarderar ständigt er och Jorden. Som ett resultat är många av er mitt i den känslomässiga intensiteten och snedvridningen i de lägre astrala planen, vilka består av de första tre delplanen i den Fjärde Dimensionen.

Dessa är känslomässiga medvetenhetsplan som måste bringas under kontroll och återföras till en accepterad nivå av polaritet och dualitet. Detta är några av de svåraste uppgifterna du någonsin kommer att uppleva under din resa uppåt till den Femte Dimensionen av balans och lugn. Det är en tid för att rensa de djupa, kvarvarande kärnenergimönstren som du måste släppa för att ge plats åt de högre Ljusfrekvenserna.

Vet detta, Älskade ni, det är en gyllene möjlighet för er att släppa en gång för alla de kolliderande energier som ni har tagit med er som överskottsbagage i många tusentals år. Stå inför dem, bearbeta dem och se dem överföras till ren Ljussubstans, och i processen kommer ni att känna er LÄTTARE OCH LJUSARE, när ni korsar vägen till högre medvetande in till riket av underbara möjligheter.

Det finns en mängd information tillgänglig för er på alla nivåer av andlig medvetenhet och framåtskridande. De modiga som är före er har nu möjlighet att komma åt de högre och mer förfinade nivåerna i de stora Visdomshallarna och får också avancerade läror från Ljusvarelserna.

Mycket av den information som läggs fram är bra och kärleksfull, men en del av den är förvirrande och förvrängd. Därför ber vi dig använda din bedömning av vad du accepterar som din sanning. En del av informationen sträcker fantasin, och du undrar hur du någonsin kommer att uppnå de många medvetenhetsnivåer som beskrivs.

Efter att ha varit avstängda från er Källa så länge är ni ivriga och önskar veta allt som finns att veta så att ni kan uppnå illumineringens höjder så snart som möjligt. Kom dock ihåg, mina värdefulla vänner, ni måste göra resan ett steg i taget och lära er varje lektion helt innan ni släpper det som inte längre tjänar er.

Det är också viktigt att du assimilerar de högre frekvensbelysta lärorna tills de blir en del av din andliga/mänskliga natur. Du kommer sedan att ledas genom nästa öppna dörr av glödande utstrålning, och du kommer att erbjudas ständigt växande nivåer av Gudsmedvetande. Det är en oändlig resa. Det kommer alltid att finnas nya tester, nya möjligheter och fantastiska nya äventyr att uppleva.

Dessa är mycket kritiska tider för Jorden och mänskligheten eftersom allt som inte längre tjänar det högsta goda gradvis elimineras eller omvandlas. Ni rensar förvrängningarna och ansluter igen till Regnbågsbron eller Livets Flod, vilket kommer att leda till en ljus ny framtid för er och er Jord, liksom detta solsystem och denna galax. Det är upp till var och en av er hur lätt eller svår resan blir.

Kära hjärtan, kom ihåg att er framgång är säkrad; det är dock ditt val hur lång tid du tar för att nå nästa destination.

Vi vet att det är lättare att höja sig över en katastrof eller negativ situation när den sker halvvägs runt världen. Men det är inte så lätt när det händer i ditt hemland, ditt grannskap eller när det personligen påverkar dig, din familj och ditt hem.

Sedan kommer de verkliga testerna av mästerskap. Kan du hålla dig centrerad i ditt Heliga Hjärta och lita på att dina vänner från de högre områdena hjälper dig genom kaosets mörka nätter in till solljuset i en ljus, ny framtid, oavsett vad som händer med dig eller omkring dig?

Många frågar. ”Vad kan vi göra för att hjälpa till?”

Bli först ett exempel och utstråla ditt Ljus för alla att se och sola sig i. Gå med i gruppmeditationer och spendera så mycket tid som möjligt i den himmelska Världspyramiden i den Femte Dimensionen, lägg till dina unika energier och din Kärlek/ditt Ljus att användas för det största goda. Sträva efter att dra fram den maximala kosmiska Ljussubstansen till dig när du blir ankare för Adamantine Partiklarna av Gudomligt Ljus i det område där du bor.

Föreställa dig stora kristallpyramider av Ljus som bildas och aktiveras inom den Femte Dimensionen av de många grupperna av Ljusarbetare – där ni alla går samman i era meditationer med avsikt att bygga de största möjliga kosmiska Kärleks/Ljusvågorna.

Dessa vågor, utformade för att göra det högsta goda för alla, kommer att svepa över alla länder i sinom tid, väcka upp massorna – rena och rensa de negativa energierna som håller ett strupgrepp på varje land och dess människor. Vet att varje land och ras är unika, för de skapades med distinkta attribut, önskningar, möjligheter och utmaningar.

Var och en av er har placerats strategiskt i det område där ni kan vara till den bästa servicen och göra det mesta goda. Du har vibrerande eteriska Minnesfrö Atomkristaller i din hjärna, ditt DNA och din Själstruktur, som hjälper dig, ditt land och dina landsmän och kvinnor att få tillgång till Sannhetens Ljus, Visdom och Skydd.

Mina älskade Ljuskrigare, vi ber er att inte stänga era hjärtcentra. Flytta inte in i rädsla och en känsla av hopplöshet. Det finns stora händelser som äger rum på Jorden och i de högre rikena som är bortom er förståelse.

Kom ihåg hur ofta vi har sagt till er, ”ur kaos uppstår ny skapelse?” Vi ber er inte att förminska de monumentala tragedier som äger rum, eller lidandet som många kommer att uppleva. Men det tjänar ingen om ni fastnar i negativiteten, rädslan och tumultet i den tredje/fjärde-dimensionella illusionen.

Låt inte era kraftfulla tankeformer och er energi flytta in i lägre vibrationsmönster, som bara kommer att lägga mer negativ energi till mörkrets moln. Skicka istället er kraftfulla Kärlek/Ljus mitt in i kaoset och in i hjärtat hos dem som sprider kaos – se sedan hur mörkret långsamt övervinns av det transformerande Ljuset.

Vi lovar att lyfta och stödja er med vår kärleksfulla energi och att hjälpa er även under de mörkaste tiderna. Hela skapelsens Ljus och Kärlek, tillsammans med era djärva, ståndaktiga ansträngningar ska segra. Jag är för alltid er kärleksfulla vän och beskyddare.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...