Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 1 mars, 2022

Ronna Vezane ~ Ärkeängel Mikael: Nu Är Det Dags, 1 mars 2022

Mars 1, 2022, starquestmastery.com

https://tinyurl.com/mwhu3zwu

Älskade mästare, låt oss återvända till några grundläggande men livsviktiga begrepp och läror: Än en gång är det dags för er att svara på det nya Anropet. Det är dags för er att gå i förgrunden och säga “JAG ÄR REDO”. Det är dags för er att kasta de återstående resterna av de förklädnader ni antog, för det jordiska dramat ni valde skulle utspela sig under denna livstid.

Ni har lekt med begreppet Självets bemyndigande tillräckligt länge. Det är dags att sträcka ut handen och ta Ljusets Mantel som väntar på er, ett plagg som innehåller all kunskap, alla de attribut och kvaliteter av mästarskap ni lämnade efter er när ni förkroppsligades i er tätare fysiska farkost.

Ni belastade er själva med lager av negativa, självbegränsande begrepp och tankeformer från en mängd tidigare liv, för att möta och erövra er största fiende, RÄDSLAN. Vi har förklarat många gånger tidigare, “rädsla är frånvaron av kärlek i någon mån”. Alla negativa känslor, impulser och övertygelser som ilska, skuld, skam, ovärdighet, låg självkänsla, förbittring och så vidare, härrör från en känsla av att vara avskuren från vår Fader/Moder Guds livgivande Kärlek/Ljus.

Ni lärde er att projicera dessa känslor utåt till de runt omkring er, i ett försök att återta känslan av värme, glädje, trygghet och bemyndigande, som Skaparens rena kärlek ingjutit i ert hjärtcenter. Under de många förflutna tidsåldrarna glömde ni gradvis att all känslomässig näring ni någonsin kommer att behöva, tillförs via den vertikala Ljusstrålen som förbinder er med er Gudomliga Gudfröatom, och slutligen Skaparen.

Ni började projicera känslomässiga band av anknytning till de omkring er, vilket har resulterat i en dragkamp av många former mellan individer, män och kvinnor, familjer, kulturer och nationer. Detta har skapat ett känslomässigt krig där det inte finns några vinnare, bara förlorare, för ingen kan med hjälp av någon annan erövra den försvagande fienden som kallas rädsla.

 

Ni håller på att hitta tillbaka till kärleken i det Heliga Hjärtat, vilken är villkorslös kärlek. Kärlek med villkor blev normen när mänskligheten sjönk ner i tätheten. Ur dessa negativa tankemönster växte alla andra självbegränsande koncept fram, och blev er sanning. Inte undra på att ni har varit i krig med de omkring er, för ni har utkämpat en förlorad strid inom er själva under så lång tid.

Nu är det dags att vända, släppa och omstrukturera er nuvarande verklighet – en ny verklighet som omfattar alla lärdomar i mästarskap vi har gett er under de senaste åren. Vi har gett er effektiva sätt att övervaka era tankar och stilla sinnet, för att omprogrammera ert undermedvetna till era medvetna sinnen, med högre visdom från ert Gudomliga Själv. Vi har lärt er hur ni balanserar mångfaldiga sinnen i ert chakrasystem, så att de återigen fungerar i harmoni med varandra.

När ni upplever frid i sinnet, kommer ni också att börja uppleva glädje och lycka i hjärtat, för de är obönhörligt förbundna. Det är dags för er att släppa alla dessa koncept som inte stöder er högsta, mest bemyndigande vision för framtiden, för oavsett om ni tror att det är så eller inte, så blir ni varje dag mer kraftfulla medskapare

Precis som i dramat som utspelar sig på er planet idag, fanns det en tid i ert uråldriga förflutna, då ni också klev fram och sa: “Jag är redo att tjäna.” Ni lämnade ert hemlands skönhet, trygghet och komfort och reste ut i det okända. Ni tillbringade många tusen år, som ni ser tiden, på att förbereda er för ert uppdrag, och ni testades om och om igen för att se om ni verkligen var redo.

Ni svor en ed på att tillåta er själva att förminskas i Ljus, visdom och styrka, till den grad som behövdes, genom att fragmentera ert underbara Själv om och om igen, för att uppfylla er tilldelade uppgift. Era nära och kära önskade er lycka till och såg er gå med stor sorg, men kände också en stolthet välla upp inombords. För de visste att ni skulle ut på ett stort uppdrag; ett uppdrag på mandat av vår Fader/Moder Gud.

 

De visste att ni skulle vara borta väldigt länge, och de visste också att ni skulle glömma dem; men de skulle aldrig glömma er. Nu skickar medlemmarna i er andliga familj strålar av Kärlek/Ljus hemifrån – kärleksfulla meddelanden som berättar hur mycket ni är saknade och att det är dags att återvända. Det är verkligen dags för en andlig återförening av monumentala proportioner.

Den kosmiska trumpetstöten för att striden om extrem dualitet ska upphöra, har ljudit. Det är dags för er att återvända till ert sanna tillstånd som fullfjädrade Ljusets Sändebud för Skaparen. Ett nytt uppdrag erbjuds er, ett uppdrag som kräver att ni återtar en stor del av det ni lämnade kvar vid er nedstigning till verklighetens fysiska rike. Kom ihåg att när ni spiraliserar er framåt och uppåt in i Ljusets högre världar, så återförenas ni också med er andliga familj.

Kampen mellan Ljus- och skuggsidan har verkligen varit en kamp mellan er. När de många fragmenten av uttryck fördes fram till fysiskt förkroppsligande, började ni alla att tro och bekräfta att den rätta eller sanna vägen var er; att era seder och traditioner var de bästa; eller att er religion och era ritualer var de som gynnades av Gud. Mänskligheten skapade det breda spektrumet av Ljus och skugga, där pendeln av sanning och kraft i stort sett skulle svänga fram och tillbaka, över de många tidigare tidsåldrarna.

När ni granskar ert förflutna, blir det uppenbart att det aldrig finns några riktiga vinnare i ett krig, bara skiftande makt och olika typer av problem eller orättvisor. Mänskligheten har ännu inte lärt sig konsten att bemyndiga sig genom positiva, bestämda handlingar, som vill ha rättvisa för alla.

Krigen ni utkämpar nu är ett resultat från frön av hat och rädsla, som såddes för tusentals år sedan. Och tills dess mänskligheten accepterar sanningen om att ni alla är bröder och systrar i Anden, kommer det inte att finnas någon sann fred på Jorden. En jord som är genomsyrad av, och hindrad, av tre- och fyrdimensionella vibrationsmönster från rädsla och begränsning. När Jorden och mänskligheten till slut lyfts in i de förfinade frekvenserna av de högre fyr- och femdimensionella frekvenserna, kommer det att bli fred på Jorden. Krig kommer att vara ett vagt, avlägset minne från det förflutna.

 

Det är därför det är så viktigt för er att gå med i Ljusets Legioner, som strävar efter att skapa en ny Jord, där fred och harmoni kommer att råda. Var och en av er är mycket kraftfullare än ni någonsin kan föreställa er, speciellt om ni har integrerat och använder de verktyg för bemästrande som vi har erbjudit er.

Varje gång ni besöker er Pyramid av Ljus och Kraft, och fyller er själva med det gudomliga elixiret av Kärlek/Ljus från Skaparen, tar ni er tillbaka mer till den fysiska sfären av den underbara energin. Ni strålar ut den från er och det filtreras ut som en gåva till alla omkring er. Sakta men säkert attraherar ni er själva till Ljuset i Jordens byggstenar, som ni kommer att använda för att återskapa de drömmar och projekt ni har föreställt er.

Älskade ni, kommer ni att överlämna er känslomässiga smärta till oss, och tillåta oss visa er hur man kan återgå till känslomässig frid och harmoni inombords? Kommer ni att tillåta oss att hjälpa er ersätta gamla begränsande tankar med nya bemyndigande greppa av bemästrande? Är ni modiga nog att skriva er vision för framtiden, placera den i er Ljuspyramid och be om det bästa resultatet för alla? Är ni villiga att släppa allt ni håller fast för resultatet?

När ni anpassar er vilja till Skaparens vilja, kommer ni att bli förvånade över känslan av frihet, och den försäkran om rättfärdighet ni kommer att känna, för vår Faders/Moder Guds önskan är alltid för ert högsta bästa.

Mental harmoni kommer med omprogrammering av gamla negativa, begränsande tankar som är dömande, rigida och kontrollerande. Mentalt frisläppande kommer med visdom ─ en förståelse och tro på de Universella Lagarna. Som Ljusets Sändebud kommer ni att försöka leva enligt de högsta moraliska normerna, genom ett ärbart uppförande och med en brinnande önskan om att se rättvisa för alla. Emotionell och mental hälsa och fysiskt välbefinnande, är ett resultat av att lära sig leva i hjärtats heliga rum, samtidigt som man förblir intonad till sitt Högre Självs visdom.

 

När ni lär er att fungera inom stillheten i det heliga ögonblicket av oändlighet eller den Stilla Punkten i Skapelsen, börjar magiska saker att hända er och omkring er. Ni börjar skapa ett energetiskt kraftfält runt er som är ogenomträngligt. Er kropp förnyar sig hela tiden via de tankeformer och energimönster ni utstrålar. Ändra självbegränsande mönster och negativa tankeformer till positiva, expansiva vibrationer, och ni kommer att förändra er kropp, er verklighet och slutligen er värld.

Är ni villiga att utvidga era tankar till att omfatta en ny verklighet? Är ni villiga att vidga era gränser för vad som är möjligt att skapa och njuta av i er nya verklighet? Är ni villiga att göra anspråk på välstånd och överflöd för alla de saker som ni önskar? Är ni villiga att expandera era sinnen och era visioner, när ni sträcker er uppåt och utåt, för att införliva alla underbara nya koncept och uppfinningar som bara väntar på att någon ska göra anspråk på, integrera och skapa dem?

Se tillbaka på mänsklighetens framsteg under de senaste 100 åren eller så. Ni har gjort häpnadsväckande framsteg inom alla områden i den fysiska tillvaron. Vi säger er, kära vänner, det är ingenting jämfört med vad som väntar på er här och nu. Ett kvantsprång i evolutionen och mänskligt medvetande sker, och de som förbereder sig för detta framsteg är de som kommer att bestämma takten för vad som kommer att komma, under de följande viktiga åren på Jorden.

Vi har berättat för er att vår Fader/Moder Gud nu tar en aktiv del i återföreningsprocessen. Det finns underbara nya färger bortom allt ni kan föreställa er som omvandlar Strålarna jämfört med hur ni brukar ser dem. Detta beror på att nya frekvensmönster läggs till, såväl som nya kvaliteter och attribut, när de blir Strålar av raffinerat Universellt medvetande.

Den Första Strålen av Gudomlig Vilja/Kraft för att skapa, har blivit den Kungliga Strålen för den nya skapelseprocessen som nu pågår. Den blandar den esoteriska (det andliga planet) färgen blå för sanning och tapperhet med den exoteriska (det materiella planet) färgen röd, för kraft och en framåtdrivande verkan, vilket gör den magentafärgad med en gnistrande, självlysande överlagring av Skaparljus.

 

För en tid sedan berättade vi för er om de nya strålarna eller sub-strålarna av individualiserat uttryck från Skaparsinnet. Ni håller verkligen på att bli Formbyggare, tillsammans med den mäktiga Elohim, när ni lär er att använda skapelsens kosmiska verktyg. När ni gör anspråk på den Första Strålens gåvor, har ni möjlighet att integrera med den, för användning av de egenskaper ni känner att ni behöver mest, i deras högsta och bästa form. När ni gör anspråk på gåvan från den Kungliga Strålen av Gudomlig Vilja, ingjut den då med medkänsla, välvilja, en tydlig vision och syfte, med en önskan om att skapa harmoni, fred och överflöd för alla människor på Jorden, inte bara för några få.

Det är därför vi har ägnat så mycket tid åt att lära er om aspekterna, egenskaperna, och förtjänsterna hos varje Stråle, både i deras positiva och negativa former. Hur kan ni att veta vad som behöver ändras, om ni inte är medvetna om vad som finns tillgängligt, eller kunna bli medvetna om hur ni för närvarande använder energierna? Den nya skapelsens underbara energi virvlar runt och spiraliserar sig runt er. Allt ni behöver göra är att vända er inåt, och sträcka er efter de nya cellerna av Guds Ljus som öser ner över er.

Om ni vågar och är villiga att göra jobbet, kan ni utnyttja de högre frekvenserna i er Ljuspelare för att få ner de mer raffinerade och kraftfulla Minnesfröatomerna, av ren kosmisk omanifesterad potential. Dessa gåvor väntar på er i er Pyramid av Ljus och Kraft. Allt ni behöver göra är att hålla er centrerade i ert Heliga Hjärta med en ren kärleksfull intention, och en önskan att hjälpa till att återföra Jorden till det paradis den var i början. Ni måste också vara villiga att säga, “JAG ÄR REDO att återigen bli ett Sändebud av Ljus.”

Vi lovar att lysa upp och bana väg för er, när vi kommer allt närmare varandra på vår resa in i morgondagens djärva, nya framtid. Må ni sola er i vetskapen om att ni är ett älskat barn, en Vit Minneseldfröatom från vår Fader/Moder Gud, och att ni är evigt älskade.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

 

Copywrite: Ronna Vezane/Sacred Scribe * STAR*QUEST* www.StarQuestMastery.com

 

Översättning: Maggan

You may also like...