Ärkeängel Rafael via Natalie Glasson, 28 oktober, 2016

ÄÄ Rafael

Ärkeängel Rafael

via Natalie Glasson

28 oktober, 2016

Healing-Övergångar, pågående samt inför 2017

Jag, Ärkeängel Rafael, står framför er, likt en smaragdjuvel av ljus, som till er strålar ut allting som jag är. Jag är känd som Healingens Ärkeängel, såväl som Ärkeängeln av Själens Upptäckande/Syntes. Jag önskar stå till er tjänst med att stötta er i er övergång, när ni med större intensitet förkroppsligar er själ. Vänligen ta emot min närvaro och andas in mitt ljus, djupt in till er varelse; det är potent med kärleks-vibrationer, änglakoder och mallar för uppvaknande, speciellt för er.

Healing i alla former blir manifesterad på grund av ett uppvaknande, en syntes eller en själs förkroppsligande; healingen får bevittna själens magi. När jag framkallar healing-energier för att stötta dig, sänder jag ut till dig av mitt ljus, vilket bär intentionen att kunna förkroppsliga större volymer av ljus, kärlek och sanning. Mitt ljus ger energi till din healing-avsikt; sedan förenar jag mig med din själ och inbjuder en aspekt av din själ att smälta samman med din varelse. Jag rensar dina energier så att själens energi lättare ska kunna flöda, fri från blockeringar och hinder. Healing-upplevelsen är det ögonblick då själen integreras med din varelse och sammansmälter med din avsikt samt min avsikt, sålunda ökar din ljuskvot och din energi-vibration höjs. Du blir en ljus-fyr, som låter klarhet och förståelse gry, i sanning ett nytt perspektiv. För att summera; healing är en övergång av själens integrering med din fysiska aspekt, ljusökningen inom hela din varelse och en transformation i ditt perspektiv. Detta är det sätt på vilket jag, Ärkeängel Rafael, arbetar med dig när du kallar på mina energier och min hjälp.

Med min förklaring på healing, kan vi lätt se att den uppstigningsperiod som mänskligheten och Jorden nu och under 2017 rör sig igenom, speciellt i början av året, kommer att bli en djup healing-process. Vi skulle kunna likna den vid en global healing, som börjar med var och en person och slutligen skapar skiften och transformationer runtom i världen. När varje människa helas inom sin varelse, och alltmer bäddar in sig själv till ett kärleks-perspektiv, medan man får uppleva ofantliga processer av frisläppande av gamla energi-mönster i sin mentala kropp, uppstår ett nytt perspektiv från djupen i själen inombords. Ett nytt perspektiv är målet som har uppnåtts; det kommer att kunna kännas som en healing-upplevelse på alla plan. Den healing som äger rum, sker mellan er fysiska kropp eller personlighet och själen. Det är inte så att er själ och personlighet står i motsats till varandra; er själ älskar er personlighet djupt, i sanning allt som ni på ett fysiskt plan är. Er själ och personlighet behöver energimässigt befinna sig i harmoni, så att de ska kunna vibrera i harmoni. Sålunda kan en syntes äga rum och en obruten union formas mellan själen och personligheten. Med denna förening kan själen bära er personlighet till Skaparens höga vibrationer, för att få tillgång till vidare upplysning. Inom er personlighet finns ett behov av healing, för att tillåta själens flöde och för att stötta er personlighet i att helt överlämna sig till er själ. Att överlämna sig är att släppa taget om fasthållande vid allt som ni vet vara sant, genom att ha tillit till Skaparen för att ytterligare vägleda, uppfylla och upplysa er. Att överlämna sig är att få ett nytt perspektiv, det kan behövas ett oerhört stöd från ljuset för att er personlighet ska kunna släppa taget om allt som inte längre behövs. Men detta tillåter er att se er själva, andra och Jorden på ett nytt sätt, som om en ny värld vore redo att bli upptäckt och utforskad.

Din själ kommer även att få ta emot healing under denna uppstigningsperiod, för din själ behöver vara helt laddad och stärkt, för att kunna vara närvarande med dig i din Jordiska verklighet. Din själ önskar samla ihop all visdom, kunskap och alla förmågor den känner att har störst betydelse, samt ladda ner dem till din varelse. Skaparen arbetar vid den här tiden med samtliga själar, för att radera alla slag av separations-energi, för att detta ska kunna filtreras in till var och en människa på Jorden. Din själ är alltid förbunden med din fysiska kropp, den strömmar genom din varelse, erbjuder vägledning och inspiration, medan den finns närvarande inom din fysiska kropp. Denna kommer att förbli densamma; de övergångar som äger rum är av högre aspekter av själen, när denna sammansmälter med din fysiska varelse och tar fram stora volymer av ljus, kärlek och sanning, vilket för dig känns nytt, stärkande och inspirerande, ändå är det helt enkelt en aspekt av dig själv. Det kommer att bli en märkbar transformation, som kommer att kännas som en kraftfull healing och som verkar låta flera aspekter av ditt ego och dina illusioner vika undan. Din själ kommer att sammansmälta med ditt omedvetna sinne, vilket innebär att de övertygelser som du anlitar för största delen av ditt dagliga liv, kommer att få inspiration av din själ. Detta innebär att de övertygelser som upprätthålls inom mänsklighetens medvetande, ävenså kommer att smulas sönder och vika undan, så att varje människas själsenergi får arbeta med mänsklighetens medvetande och dela visdom, ljus och kärlek, för att kunna reformera mänsklighetens medvetande. Detta kommer övervägande att äga rum under sömntillståndet hos varje människa. Varje själ har ett syfte och uppdrag att skifta mänsklighetens medvetande, för det låter många begränsningar, som hindrar mänskligheten utan deras vetskap, att kunna raderas och ersättas med stöttande energier och medvetenhet för att bidra till uppstigningen.

Din själ sammansmälter med ditt medvetna sinne, vilket innebär att du blir mer medveten om den visdom, vägledning och närvaro av din egen själ och de själar som du på det fysiska planet samverkar med. Varje människas själ som syntetiserar med sitt medvetna sinne, skulle kunna skapa ett sökande efter sanningen och en önskan att ta Skaparens sanning in i andras medvetenhet. Den sanning som skulle kunna belysas är Skaparens kärlek, essens och medvetande, så väl som att låta falska uppfattningar, som inte genljuder med kärlek, komma upp till ytan. Hela mänskligheten kommer i sanning på olika sätt att börja söka Skaparens sanning; vad de faktiskt söker är en hågkomst om Skaparen. Vissa söker utanför sig själva; detta kan innebära att illusioner avslöjas, andra söker inombords, vilket manifesteras när många människor får uppleva ett allt snabbare tempo i uppstigningen och en förening med Skaparen, vilket skapar en känsla av frid och ro, som blir förstärkt. I och med själens syntetisering med det medvetna sinnet, får många människor uppleva en övertygelse i sin förståelse gällande sig själva som ett uttryck för Skaparen, medan andra kommer att finna sig själva sökande på ett nytt sätt, för att få upptäcka sin sanning.

Varje människas själ kommer att smälta samman med varje aspekt i deras varelse, från deras emotionella kropp till cellerna i den fysiska kroppen, från deras chakran till deras förmåga att skapa sin verklighet. För dem som har fokuserat på sin andliga evolution, kommer upplevelser av kraftfull healing, inre aktivering och tillstånd av upplysning att materialiseras. Men det kommer att finnas vissa som inte längre känner sig som sig själva; de känner inte längre igen vilka de är och de känner sig inte bekväma med sin inre värld och yttre värld, vilket är ett symptom på att personligheten, tankar och emotioner motsätter sig en större och fullare själsnärvaro. Detta kan innebära att en inre kamp skulle kunna ta vid, när egot försöker motsätta sig förändring, healing och transformation. I dessa situationer behövs djup medkännande kärlek, som kan stötta ett överlämnande till själens ljus.

Varje själs syntes med den fysiska kroppen och personligheten, är en healing-övergång, som kräver att få äga rum och upplevas, för att man ska kunna manifestera frihet, expansion och tillstånd av upplysning. Denna healing-övergång har varit länge efterlängtad och symboliserar att mänskligheten rör sig mot en ny nivå av andlig medvetenhet och existens. Varje upplevelse är en healing-övergång, som väcker upp ett nytt perspektiv. Hela världen är redo att bli helad, det gäller för alla att stiga in i sin kraft som potenta ljus-fyrar. Healing är början till ett nytt perspektiv, början till Skaparens hågkomst och en gyllene tidsålder. Vänligen var medvetna om att denna healing kommer att ta tid, medan subtila skiften äger rum.

Jag, Ärkeängel Rafael, önskar inkludera lite vägledning för att stötta er under era healing-övergångar:

Fokusera på att hålla en avsikt att lämna över dig till din själ, när din inre och yttre verklighet blir alltför utmanande, förvirrande, smärtsam eller överväldigande. Kalla under dessa tider på mig, Ärkeängel Rafael, för att lösa upp allt motstånd som din personlighet och ego kan hålla fast vid och som leder till en disharmoni med Skaparen och din själ.

Kalla på mina, Ärkeängel Rafaels, energier, för att sporra din varelse med mitt ljus, för att stötta var och en av alla healing-övergångar som du rör dig genom, när din själ och personlighet smälter samman, så att processen ska kunna uppnås med lätthet och perfektion.

Be mig hjälpa till med healing-övergången i mänsklighetens medvetande, att närvaron av Skaparens sanning uppstår på Jorden och att illusionen upplöses.

Påminn dig dagligen om att du blir helad på fler sätt än vad du möjligtvis kan föreställa dig, att detta skapar en större förening med och medvetenhet om din själ och att det uppmuntrar till att ett nytt perspektiv föds.

Upprepa dagligen: ’Jag är ett med min själ, en fullständig integration med min själ har nu blivit manifesterad med lätthet och perfektion’.

’Mina tankar, emotioner, fysiska varelse och fullständiga manifestering har nu helt och hållet syntetiserats med min själ, min själs närvaro är nu klarare inom min varelse.’

’Jag är nu en mer fullständig integration och manifestering av min själs renaste vibration.’ 

Jag vandrar med er genom varje ögonblick av er healing-övergång.

Ärkeängel Rafael.

 

Read More from Archangel Raphael

 

 

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...