Ärkeängel RAPHAEL via Jahn Kassl, 5 juli, 2024

Ukraina, Gaza, Israel – allt karma?
Jahn J Kassl 2024-07-05
Är allt karma?
JJK: En fråga som stört mig i flera dagar: Är smärtan och fasorna som många människor nu upplever – vare sig det är i Ukraina, Gaza eller Israel – resultatet av dålig karma? Tanken på detta gör att jag själv blir mindre och mindre bekväm med det. Det måste finnas en annan förklaring till det, för vilken varelse väljer en sådan tillvaro prenatalt av egen fri vilja?!
Ärkeängel RAPHAEL: Karma betyder att forma en potential, betyder att överväga en rad möjligheter. Karma är inte ett öde hugget i sten.
Mycket är din perception. Det som just nu händer på jorden och de avgrunder som öppnar sig – är ett resultat av uråldriga negativa energier som nu laddas ur som en helhet, och letar efter en väg in i ljuset. Detta leder till de snedvridningar som nu blir synliga.
De människor som påverkas av detta genomlever en tid och en upplevelse som många av er har utstått tidigare. Även om det är svårt att förstå och svårt att bära för ett medkännande mänskligt hjärta, så kommer det på denna ödets nivå att bli smärta, lidande och hopplöshet.
Mardröm
JJK: Jag hade en mardröm idag och jag kan inte minnas att jag någonsin drömt något så hemskt. Jag utelämnar detaljer, men poängen var att vi alla var fångade på ett ställe och att mörka varelser plågade och misshandlade oss efter behag. Spel utformades för detta, som Hungerspelen, och det mest fruktansvärda: det fanns absolut ingen flyktväg. Mitt i drömmen kom också tanken upp för mig, att jag kanske är på den plats där de som är ansvariga för alla oroligheter på jorden finns.
Upplever de själva det lidande som de orsakat andra?
Jag vaknade och var rädd för att somna om. Efter att jag uttalat ett dekret lugnade allt ner sig och jag hittade en vilsam sömn. Min första tanke när jag vaknade var: “Om det finns ett helvete, då såg jag det i den här drömmen!”
Ärkeängel RAPHAEL: Det du såg var ett helvete för de människor som orsakar ett helvete för andra människor. Helvetet finns där ljuset saknas, och där det råder en fullständig brist på kärlek. Helvetet är medvetandets rike som helt har separerat sig från GUD.
Din dröm tog dig in i djupt vibrerande världar där det inte verkar finnas något hopp. De människor och varelser som har nått den lägsta nivån av sin utveckling befinner sig på denna nivå. Det är ett område där mörka härskare befinner sig om de inte avstår från sina skadliga ageranden.
JJK: Men hur är det med de människor som oskyldigt blir offer – barnen, kvinnorna och männen som tar till vapen för att de inte känner till något annat liv? Omänsklighet är inget vi är födda med?
Handling och medkänsla
Ärkeängel RAPHAEL: Det här är punkten då världarna separeras. Det som vissa kommer att uppleva är inte längre ett alternativ för andra.
Aktuella händelser i denna värld släpper lös energin för jordarnas separation. Människors energiflöden styr ödet.
JJK: Ja, men de här människorna måste få hjälp så att de på något sätt kan överleva den här situationen? Lidande skapar bara nya trauman och så fortsätter spiralen i det oändliga?
Ärkeängel RAPHAEL: Medkänsla genom konkret hjälp, medkänsla genom bön, medkänsla genom meditation – det är det som utmärker den sant Gudomliga människan.
Aktivt agerande och medkänsla förkortar allt lidande. Negativ karma måste bara uppfyllas om det inte finns tillräckligt med positiv karma. Om du ser dig själv som inte längre skild från de omkring dig, så förändras ditt perspektiv och dina uppgifter.
JJK: Vad kan vi göra specifikt?
Ärkeängel RAPHAEL: Dedikera ditt liv till GUD! Gör något då du känner dig kallad och var alltid fokuserad på GUD i ditt inre. Oavsett hur djupt ett drama rör dig, hur svårt det än är att förstå aktuella händelser – håll dig kvar i konstant kommunikation med GUD.
Saker och ting arrangerar om sig!
Saker och ting arrangerar om sig, den gamla världen sjunker ner i sin egen ondska och tar med sig de ner i avgrunden som stod i framkanten, och som trotsade den Gudomliga ordningen.
Allt hittar sitt gudomliga syfte igen och varje person hittar sin själs sanna hem.
Din dröm beskriver den artificiellt skapade matrisen där människor har utnyttjats och förödmjukats under eoner, och den beskriver medvetandets rike där spelets skapare i denna matris befinner sig. Den stora reningen sker, världarnas separation sker. Låt din medkänsla råda och dina händer agera!
Du är mästaren som kan se orsakerna bakom händelserna, meningen med händelserna och helandet från händelserna. Gör det speciellt när du har slut på frågor och inte har svaren. Hitta det du letar efter, inom dig själv och hos GUD!
Jag vakar över människorna i den här världen, och i den andra världen är jag alltid med dig.
Ärkeängel RAPHAEL
May be an image of 1 person
All reactions:

6

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *