Ärkeängel Sandalphon via Galaxygirl, 6 februari 2021

 

Ärkeängel Sandalphon via Galaxygirl

den 6 februari 2021

 

Hälsningar älskade! Jag är Ärkeängel Sandalphon, Ärkeängel Metatrons tvillingbror. Jag kommer idag igenom denna av flera anledningar. För det första så är det dags. Det är dags för att de böner som vördnadsfullt har yttrats av ljusarbetarnas gemenskap ska bli uppfyllda. För det andra så är hon värdig. Hon kämpar med att skriva ner detta. Ni är alla värdiga. Ni alla verkar också kämpa med denna känsla av värdighet. Älskade från Guds hjärta, från det storslagna och underbara Allt Som Är, ni alla är värdiga. Gaia är värdig att uppstiga och ni är värdiga att uppstiga på henne och inom hennes aurafält. (Jag ser regnbågsfärger omsluta Gaia likt en enorm prismabubbla och samtliga på henne fylls också med denna regnbåge.) Denna känsla av ovärdighet och brister är falsk. Den är en del av indoktrineringsprogrammet till de lägre sfärerna och dessa har ni lärt er väl. Nu måste ni glömma dem, för ni är redo att leda och för att kunna leda, så måste ni i hjärtat av era hjärtan känna till att ni faktiskt är värdiga att göra så. Var och en av er har förtjänat era utmärkelser. Dessa energifyllda veckor, samt knuffen och draget från de lägre energierna och tätheterna inuti dem har varit uttröttande. Mycket likt en seg dragning sträcker sig dessa energier längre och längre isär, tills den ena inte längre kommer att kunna förbli i kontakt med den andra och en brytning inträffar. En töjning av sfärer, i och med att dimensionerna skiftar och dras allt högre uppåt. Det finns oändliga punkter inom dimensionella sega töjningar. Oändliga punkter av perspektiv. När man förnimmer Källan inombords, så ifrågasätter man inte känslorna gällande värdighet. När man tillåter tvivel, så kan det vara mer utmanande. Nu är det inte läge för att betvivla ert uppdrag. Samtliga människors böner befinner sig i processen för det storslagna uppfyllandet. Det stora uppvaknandet är nära. Det närmar sig nu er värld. (Jag hör änglatrumpeter som ljuder. Jag ser forntida förseglade dokument som öppnas och jättestora mässingsskålar töms ut över Jorden.) De som har ögon att se med och öron att höra med vaknar upp till den högre-dimensionella kärlekens inre kallelse, vilken finns inuti dem. Denna kärlek finns överallt runtomkring dem, men har känts nertryckt inom detta holografiska ramverk som de i eoner har fått uppleva.

Jag är Sandalphon. Jag besvarar böner, stärker upp intentioner och assisterar i förverkligandet av resultat. Jag arbetar med sfärernas musik, tonernas vibration. Ni kan få arbeta tillsammans med mig. Musikerna känner mig redan, de kanske bara inte är medvetna om detta inom sin mänskliga täthet. Tätheten lyfts. Gaia skalar av sig lagret av de lägre sätten. Så måste även ni skala av er det som inte längre tjänar er och som drar ner er. Nu är det dags att tjäna er själv med inre kärlek och näring från Källan. Tillåt er själva att bli älskade, att känna denna kärlek överallt runtomkring er. Tillåt er själva känna värdigheten i detta uppdrag som ligger framför er. Ni blev utvalda till att leda. Ljusarbetarna blev utvalda för ett specifikt uppdrag och ni alla har tillräckligt med talang och erfarenhet att göra det. Vissa av er leder i de stilla stunderna. (Jag ser föräldrar tillsammans med sina barn, de undervisar dem stillsamt.) En del av er kommer att bli en storslagen röst för många. (Jag ser välkända föreläsare med stora sociala mediaplattformer.) Samtliga är viktiga. Alla är jämlika i Guds ögon. Ni måste utföra ert uppdrag, vilket det än är, med den inre vissheten om att ni inte är ensamma, att ni är värdiga och att ni blir oändligt hörda och älskade.

Jag är Ärkeängel Sandalphon. Jag sänder er frekvenser av änglamusik och koder av värdighet, insvepta i ljus. (Jag känner och ser en underbar sjal som är fylld med prismaljus och färger som vibrerar med ljud. Jag känner rädslorna och ovärdigheterna smälta undan. Något inom mig spricker upp lite till. Jag befinner mig i en kokong av ljud och ljus.) Hur kan ett Guds barn vara ovärdigt – det finns ingen separation. Ni är samma ljus och kärlek som formade stjärnorna och det krävde en oerhörd kraft att göra detta. Ni har densamma kraften av avsikt inom er. Uttala högt avsikten för att er väg ska bli tydlig och för att er vilja ska hållas stark. Jag Sandalphon ska hjälpa er. Er värld behöver en stor förändring. Era människor är uttröttade av bördan. Denna börda håller på lyftas bort. Ljuset fyller upp mörkret. Det finns ingen plats för dess frånvaro.

Jag är Sandalphon. Jag aktiverar ert tredje öga och er inre hörsel som handlar om den urtida visdomen, för att tillåta ytterligare inre urskiljning. Ni är omåttligt älskade och ni är inte ensamma. Frid.

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

 

 

You may also like...