Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 september 2018

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 september 2018

Per Staffan 12 september 2018

Att ta emot från Jorden ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har förmåga att känna när er planet når ut till er, och några av er har denna förmåga också. Några av er är mycket inriktade på Jorden och alla hennes erbjudanden, vibrationsmässigt och annat. Vad vi känner för närvarande är att Jorden når ut till mer av en hemkänsla för fler av er.

De av er som väckts håller för det mesta högre vibrationer, än de som inte har det. Även om du har det svårt, har du fortfarande en tillräckligt hög vibration för att kunna ta emot information från varelser som oss. Och ändå, på grund av hur mycket du vet, känner de flesta av er inte att Jorden är ert hem. Och för att ni också tenderar att vara så känsliga, känns inte Jorden som en mycket kärleksfull och mild plats att vara på.

Så de flesta vill resa hem, och ni tänker inte på Jorden som ert hem. Nu finns det en mycket bra anledning till att Jorden vill att ni ska se på henne som ert hem, och det är inte egoistiskt. Jordens känslor är inte sårade.

Det är på grund av energin som kan användas av er alla om ni bara ställer in er mer på vad er planet erbjuder, och ni är mer benägna att göra detta om ni harmoniserar med henne med avsikt. Om ni slutar säga att ni vill resa hem, och ni hävdar jorden som ert hem, så kommer ni att känna så mycket mer av den energin som kommer upp från hennes kärna.

Det kommer att kännas mer i harmoni med din vibration, den vibration du känner som sanningen om vem du är. Så småningom kommer du att kunna resa till vilken del av galaxen du vill, men för nu är Jorden ditt hem, och om du hävdar den som ditt hem, kommer du att dra nytta av erfarenheten att vara där.

Hon har inte behov av att du gör det här. Hon vill att du ska göra det till din egen fördel. Hon vill känna att fler av er får det som är hennes ovillkorliga kärlek och det som också kommer att leda dig till högre frekvenstillstånd. Hon vill att du ska ha mer nytta av att vara hennes barn.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av en förbindelse med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

You may also like...