Ärkeängel Uriel via Jahn J. Kassl, April 15th, 2018

Älskade människor!

Älskade människor av den enda, eviga, gränslösa och allestädes närvarande Gud! Vi är ett och jag är ibland er!
Jag är ÄRKEÄNGELN URIEL.
Det är dags att uppleva djupgående förändringar. Det är dags för den inre och yttre transformationen för mänskligheten och världen.
Det jag har kommit för att uppenbara för er är: Det gudomliga ljuset bryter igenom på alla nivåer! Inget kan gömma sig för det längre. Allt kommer fram i ljuset och upp till ytan.

  • Nu har den förutspådda tiden kommit när ”de halvhjärtade” ”spottas ut” (rensas bort).
  • Nu är tiden här då du kan ta stora kliv mot upplysning!
  • Nu sprids himmelriket i era hjärtan och på jorden.

Dessa tider kräver bara en sak av er: modet att ge upp era vanor och att öppna upp era hjärtan för det nya. 

”BEREDVILLIGHET ATT TA RISKER”

En viss grad av ”beredvillighet att ta risker” är nu nödvändig, så att ni kan leva upp till utmaningarna som de pågående transformationsprocesserna konfronterar er med. Alla som ”sitter fast” och inte resonerar med den rådande ljusenergin står inför scenariot att ”komma efter” och att riskera att avvika från ljusets väg.

De höga ljusfrekvenserna – vilka är Guds ljus från CENTRALSOLEN – ändrar er energivibration; den höjs ända tills ni har nått den nivå som krävs nu.

De som stänger ute sig själva från detta kommer att lida mentalt, andligt och fysiskt och kommer inte att kunna delta i skiftet som kommer att äga rum på jorden.

Därför bjuder jag in er till att öppna upp era hjärtan för de möjligheter som denna energihöjning erbjuder. Då kommer ni att ha allt vad som krävs för att ”resonera med tiden” och ni kommer inte att behöva kämpa emot den längre.

Uppstigning till ljuset i den femte dimensionen är nyckelfrågan för dem som har nått slutet på sin resa på jorden. Detta hänsyftar till er som läser detta budskap.

UPPSTIGNING – VART?

Faktum är att det handlar inte om att nå den femte dimensionen, utan om att nå en högre nivå av varande (en högre medvetenhetsnivå). Här är det nödvändigt att förstå att alla olika ”nivåer”, består av en oändlig mängd av ”undernivåer”. Dessa ”oktaver” och ”suboktaver” varierar i frekvens och tillgänglighet av ljus.

Det här betyder att det finns en oändlig mängd 3D-, 4D- och 5D-världar – och det är en stor bedrift när en människa ”kan kalla en högre nivå av den 4:e dimensionen för sitt hem”. 

Det här betyder att ni gör klokast i att släppa taget om era fixeringar runt den 5:e dimensionen, därför att VILKEN UPPSTIGNING SOM HELST (d v s att en människa stiger till en högre nivå), är en stor framgång för en människa.

Att veta detta är väldigt värdefullt för att undvika att hamna i ”uppstigningsstress”. (Det finns både de som hamnar i ”uppstigningsutmattning” och de som hamnar i ”uppstigningsstress”.) Ingetdera gagnar er utveckling.

Ni ska veta att: Även mästaren Jesus kom till jorden från den 4:e dimensionens högsta vibrationella nivå och först senare (efter uppstigningen?) trädde han in i rikena bortom tid och rum i den 5:e dimensionen.

Väx och utvecklas utan stress – men var ihålliga. Ta de nödvändiga transformerande stegen. Undvik långa pauser/avbrott (men ta dock era pauser) och förbered er för/på att ta fler risker. Tycker ni att det verkar motsägelsefullt? Det är det bara vid första anblick. Denna ”gåta” är en liten övning för er nästa meditation.

”VÅGA DET OKÄNDA”

Idag har Skaparen kallat tillbaka mänskligheten in till ljuset. Denna uppstigningsresa kan man bara ”gå ombord på” utan  säkerhetslinor eller säkerhetsnät. Himlen tillhandahåller allting, så att det är möjligt för människan att hitta sin väg och att ”hålla sig kvar på banan”.Detta krävs av er: lite mer mod för att våga möta det okända, utan att behöva kasta allt hittills existerande överbord!

Alltför många håller fast vid det gamla. De håller hårt fast i det som verkar vara tryggt och säkert, utan att inse att vad som behövs nu, är att släppa taget om just det! Inte allt på en gång, men ett ”säkerhetsnät” i taget. I gengäld kommer Gud in i ditt liv och allt förändras.

”Inget är ristat i sten” i den här världen, så hur kan då en människa förbli densamma inuti?

Er uppstigning händer verkligen och ju ljusare du blir, desto högre dimension kommer du att inträda i efter det här livet. Jag säger er: Inte bara den femte dimensionen är ljus. Det finns ljusa 3D-riken och ljusa 4D-riken. Ert mål efter det här livet på jorden borde vara att återvända till ett högre rike – fast inte det riket ni kom ifrån innan ni steg ned till jorden. Detta är absolut gripbart nu för varje människa – det är möjligt för alla som inte kastar bort sina talanger.

Alla som vill lämna den här världen som en bättre och ljusare människa, har förstått vad uppstigningsprocessen innebär. 

Slappna av och överlämna er själva i Guds händer.

Fortsätt steg för steg, ingen brådska eller stress, men fortsätt!

Det är uppenbart för er: Ljuset bryter igenom på alla nivåer!

Jag älskar er oändligt.ÄRKEÄNGELN URIEL

Översättare: Marie Nilsson

Du gillar kanske också...