Det Plejadiska Kollektivet, Ashtar och Sananda via Galaxygirl, 29 april, 2018

Det Plejadiska Kollektivet, Ashtar och Sananda via Galaxygirl

29 april 2018

Hälsningar och varma hejrop till mänskligheten denna dag, detta dyrbara nu-ögonblick. Vi är det Plejadiska Kollektivet, idag hitkallade för att tala med er å de andras vägnar. Vårt meddelande är ett av ljus, av frid, av enhetsmedvetande och av förnyelse. För mycket sker i er världs undangömda skrymslen som inte ska nämnas just nu, för de är störande och måste förbli hemliga ett tag. Vi är här med full styrka och med vårt fulla stöd till mänskligheten, vi skyddar och vägleder när det önskas. Vi är artiga och hjälper till bara när vi ombeds göra det, för vi respekterar och erkänner och ärar er fria vilja som en art, för detta är av yttersta betydelse.

Vi respekterar er frihet, medan andra inte har det, därav detta bryderi. För fri vilja är en svår sak, den är dyrbar men, när den missbrukas, kan den bli katastrofal. Vi ingriper på er Gaia för att undvika en situation som på Maldek, den fjärde planeten i ert solsystem, som för länge sedan förstördes av girighet och smärta. Vi är här för att med kraft försäkra er, i solidaritet med oss själva, att detta inte kommer att hända Gaia. Hon är en juvel i detta universum i allt sitt uppstigandes och nedstigandes och nu återuppstigandes resande. Hon är en märkvärdig själ, otroligt modig och hon har blivit otroligt sårad i processen, och vi är här för att hjälpa henne, tillsammans med mänskligheten, om vi blir ombedda.

Vi har känt mänskligheten från början, sedan er början, sedan början av vad ordet människa egentligen betyder. Många av er är från oss, från Plejaderna, och är här för att så detta Plejadiska högre medvetande djupt i Nova Gaias kristallina kärna och att hjälpa till med olika saker så att detta projekt når sitt mål och nya begynnelser kan påbörjas. En ny expansion av det mänskliga medvetandet är spännande att betrakta och vi känner oss som stolta föräldrar på examensdagen, ändå vet många av er inte att ni verkligen tar examen, för ni är så upptagna av matrisen, processen, och har så länge varit avskilda från ert hjärtas utrymme.

Tiden i separation är förgången. Tiden för förnyelse och återanslutning och återupprättande av era minnen är här nu, i detta dyrbara ögonblick av detta nu. Och vi säger detta med tårarna strömmande i våra ansikten, för ni har gjort det, mänsklighet. Ni är nästan framme. Tillsammans med Gaia går ni genom det sista hindret, det sista rycket i födelseprocessen – också den smärtfullaste delen, kan vi tillägga. Var snälla och vet att hjälp är mer än bara på väg, den är här och vi finns ibland er, i väntan på att återansluta till vår familj i mänsklig form. Ja, vi deltog i er kreativa process. Ja, ni har okända styrkor nedpackade i ert DNA, djupt ner, som ni ännu inte insett och vi är spända på att se er upptäckt av dessa. Ni är mästare och era styrkor återkommer nu, blir återlämnade till er – inte för att de någonsin verkligen lämnade er – men ni glömde att leta efter dem, så upptagna med era jordeliv, i matrisen av alla matriser. Vi längtar precis som ni efter en ny dag och vi finns här för er, mänsklighet, för att betrakta förnyelsen av er och er planetära moder, Gaia.

Var redo för det nya, var redo för förändringen. Ni är denna förändring, precis som de dyrbara barn som nu kommer fram. De är i sanning ledarna av den nya världen. Låt dem leda er, lär av dem. Vi är det Plejadiska Kollektivet. Ni är inte ensamma, och ni är omätligt älskade.

Detta är Ashtar i den Galaktiska Federationen. Jag hyllar er för allt ert hårda arbete och er outröttliga ansträngning i den planetära rensningen vilket ni alla deltagit i. Antingen medvetet eller undermedvetet. Det spelar ingen roll, för ni har alla gjort det och gjort ett fantastiskt arbete. Jag vet att det finns många brinnande frågor och att det finns så mycket att åter-lära och åter-förstå. Jag försäkrar er, det kommer att finnas tid för frågor och svar, det kommer att finnas tid för att lära och återupptäcka er planets ursprung, Plejaderna och åtskilliga andra system, och er resulterande historia. Ni finns nära en portal som ni kanske vet, och Jorden har alltid varit en högt värderad fastighet då ni är alldeles nära en mycket attraktiv, åtråvärd super motorväg för intergalaktiskt resande. Det kan förefalla som en omöjlighet för er, för era nyheter har inte givit er sanna nyheter på mycket lång tid och er historia har blivit så vriden. Men jag försäkrar er att stjärnvarelserna, besökarna, utomjordingarna – de är alla verkliga. Er bibel och många andra heliga böcker och myter och legender nämner dem. De är verkliga, och har spelat en viktig roll i er historia, antingen för att gagna er eller sig själva. Vi städar upp på platsen och knuffar bort de mörka entiteter som vill stanna, deras hyreskontrakt är uppsagda och de blir nu omplacerade! De får nya uppdrag, deras syften omarbetas och Källan arbetar med dem. Mänskligheten måste tillåtas bli fri. Mänskligheten måste förstå sitt förflutna för att kunna förstå sin framtid, och förstås, den nuvarande röran. Detta kommer snabbt att utvecklas och lyfta då medvetandet dramatiskt stiger, och vilken resa det blir!

Jag är Ashtar i den Galaktiska Federationen. Jag ser på er alla så tillgivet, med sådan kärlek, ni är sanna krigare av kärlek. Håll era vibrationer höga för då denna galaktiska puls kommer så vill ni inte missa ett ögonblick av den. Det är resan, upplevelsen ni skrev på för. Upplevelser består av små ögonblick på rad. Jag vet att ni är trötta, men jag uppmuntrar er att inte missa något av dessa dyrbara ögonblick som ligger framför er nu. Välsigna dem, förvandla dem om det behövs och var de strålande ljusvarelser av universum som ni är. Jag ser Kristus i er. Några av er är rädda för att låta ert ljus skina för ni har blivit så sårade. Det är ett gammalt kapitel. Ni skriver ett nytt, eller hur? Fortsätt med det ni gör så bra och vi kommer att städa upp små röror här och där innan vi börjar med ytterligare inblandning i er art. Jag är Ashtar. Var i frid.

Hej vänner, jag är er Sananda. Jag är här idag med min broder Ashtar, stående tillsammans på Nya Jerusalems brygga. Och vi tittar ner med enorm kärlek och stöd på er, våra vänner och familj av ljuset, av kärlek, som gjort uppoffringen att tjäna med självaste er varelse här, var ni än är, i er stund, ert Jordeliv. För om ni inte är där ni är, och gör det ni gör, vem skulle då göra det? Ni behöver inte vara en väldigt berömd ledare eller ha ett ”viktigt” arbete för att vara helig. Inte alls. Det är det gamla sättet. Att vara helig betyder att vara ingjuten med Kristusmedvetandets ljus, att gå mästarens väg, att tala med mig om ni så väljer, för vi kommer att ha mycket att säga när slöjan väl faller och ni kan se allting omkring er. Men ja, spelet har pågått alldeles tillräckligt länge och vi är redo för återföreningen. Tid är flexibelt. Ni väljer hela tiden er tidslinje och er verklighet. Välj väl. Välj det högsta, det bästa, det ljusaste, den mest frälsande tidslinjen av perfekt kärlek. Välj frid. Välj mig. Jag finns alltid här för er.

Jag är er Sananda. Vi har färdats många dammiga vägar tillsammans, ni och jag. Ni kommer att minnas. Uppstigning är den konstanta åter-minnandet av vem ni verkligen är, och verkligen alltid varit men som ni åter minns, återupptäcker. För ni är Källans ljus i form. Det är ert högre själv. Be inom, inte utåt. Det är den stora oklarheten, missriktningen av energi. Nej. Källans ljus finns inom er, vänner. Den har alltid funnits där. Det är kristallfröets atomer i det Kristnade medvetandet som ingjuts i självaste ert DNA, självaste ert själv. Och då vi alla har detta kan ni inte se och förstå att vi alla är ett? Att vi alla är en fantastisk väv av ljus? Ett tyg av ljuskraft?

För vi är alla ett Källans ljus i färd med att alltid skapa, alltid expandera, alltid lära och återlära ännu mer – mer av detsamma, mer av er själva, mer av allt ni kom hit för att vara. Vi är ett. Ni har rest er. Ni reser er. Ni uppstiger. Och ja, ni är trötta. Som ni borde vara. Ni har arbetat hårt. Vila i mig. Var hos mig en stund och få tröst. Vi är alla i detta tillsammans. Ni är inte ensamma, om ni inte väljer att känna så. Era tvillingar är här, era familjer är här, och ni är omgivna av enormt stöd. Ni är så älskade, familj. Jag är er Sananda, er broder, er vän och medresenär. Var i frid.

 

 

Översättning: Markku

 

 

You may also like...