Ärkeängeln Uriel via Jennifer Hoffman, 26 oktober

Unknown

Ärkeängeln Uriel, 26 oktober 2016

Via Jennifer Hoffman

 

De energetiska energier som ni uppnår, representerar den lärdom och tillväxt ni har uppnått genom ert healingarbete och er vilja att stiga in i helheten genom transformation. I varje livstid har ni satt upp ett mål för healing och tillväxt, och när ni har uppnått det har ni möjlighet att gå vidare till högre nivåer. Ni kan vara nöjda med det arbete som ni har gjort och stolta över de prestationer som ni har uppnått, eftersom ni har gjort stora saker varje gång ni har uppnått en ny tillväxtnivå.

Tillfredsställelse är en annan aspekt av tacksamhet och en gåva ni ger till er själva. Erkänn varje steg på resan som fullbordad och en viktig del av er själs uppdrag, för det är det. Er tillfredsställelse ger ett avslut och ett erkännande att ni har gjort ert bästa fram tills nu, plus att det öppnar upp er själva för nya möjligheter.

Ni kanske har intrycket av att ni alltid måste uppnå en ny tillväxtnivå, lära er nya saker, höja era vibrationer och uppnå större tillväxt. Medan lärande och läkande är en del av vägen i det här livet, ombeds ni att vara i nuet men inte i ett konstant tillstånd av handling.

En del av ert lärande är att vara nöjda med det ni har uppnått, värdesätta era ansträngningar, ta er tid att uppskatta era prestationer och vara tacksamma för varje liten del av ert växande. Ni bedöms inte efter mängden arbete ni lägger ner i ert lärande, vad ni uppnår eller hur mycket tid varje steg tar. Vad ni kanske bedömer som er obetydligaste framgång, kan vara det viktigaste steget ni har tagit under alla era livstider.

Även det minsta steget mot en högre vibration kan representera livstider av ansträngningar. Medan ni kanske inte känner igen varje steg ni har tagit i riktning mot er tillväxt, är ni medvetna om skillnaden i hur ni interagerar med andra – en större känsla av frid och lugn och en större säkerhet i er själva.

De kan tyckas obetydliga för er i jämförelse med de mer pressande problem ni har i er verklighet, men de representerar viktiga steg i er tillväxt och i mänsklighetens utveckling.

Var nöjda med vad ni har åstadkommit fram tills nu, innan ni skapar merarbete för er själva. Att vara nöjda med vad ni har åstadkommit fram till detta ögonblick, skapar den perfekta grunden för att er nästa cykel ska börja i glädjens energi.

Bekräfta era framsteg med varje steg av er resa och var nöjda med era bedrifter. Det finns inget bättre än det ni har i detta ögonblick, eftersom det representerar det bästa ni kan göra. Ni har mycket att vara stolta över och ni är berömda i hela Universum. Ge er själva den energin genom att vara nöjda med vad ni har uppnått och döm inte er själva för vad ni tycker är obetydliga prestationer.

Det här ger er styrka att gå in i nästa fas av er resa och nå nya nivåer av tillväxt, nya lärdomar och nya segrar som kan ge er nya nivåer av tillfredsställelse, frid, glädje och kärlek. Varje steg på er resa är en utveckling, och ni kan vila och vara nöjda med era framsteg och uppskatta det arbete som ni har gjort, innan ni går vidare till nästa steg i utvecklingen.

Detta är ett kanaliserat meddelande från Ärkeängeln Uriel, och jag hoppas att ni uppskattade det.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...