Ärkeängeln Uriel via Shanta Gabriel, 3 maj 2022

Ärkeängeln Uriel
Via Shanta Gabriel, 3 maj 2022
En Tid av Utökat Ljus
https://tinyurl.com/4kbs7hpv
Mina kära, genom tiderna har det funnits ögonblick då det Högsta Medvetandet har drivit på nya ljusfrekvenser för mänsklighetens uppvaknande. Man såg det i historiska perioder såsom renässansen och industriåldern. Den här tiden är dock utan motstycke. Ni har klivit ner i Hela Skapelsens Flod. Allt ni behöver är tillgängligt. Det handlar om att fokusera på Gudomligt Ljus och förankra era visioner på Jorden.
Vi är i en tid av utökade Ljusfrekvenser. En skärpt uppfattning är tillgänglig för alla som frågar. Vad ni behöver nu är att slappna av i Ljuset, och låta det slutföra omkopplingsprocessen.
Att fördjupa andningen är en nyckelingrediens för att öppna upp och expandera i de nya ljusfrekvenserna. När ert energifält drar ihop sig, tolkar kroppen sammandragningen som rädsla, men ert energifält blir mer expansivt.
Lägg också märke till att många människor upplever intensiva uppstigningssympton. Försök att inte ta det personligt. Kom ihåg att den här planeten befinner sig i en massuppvakningsprocess. Låt medvetenheten om den extrema kvaliteten på er andliga utveckling lugna er och utöka ert tänkande. Det finns ett gudomligt samband mellan er förmåga att expandera ert perspektiv för att tillåta nya frekvenser att arbeta genom er, och samma uppvaknande medvetenhet finns latent hos hela mänskligheten.
Det ni upplever är att hjälpa till med uppvaknandet av alla varelser på planeten. Under de senaste två åren har ni varit i en konstant uppgraderings- och omkopplingsprocess. Det här leder bokstavligen till ett nytt liv som håller på att vakna upp inom er, ett som är i harmoni med er Själ.
När ni kan lära er att grunda dessa nya ljusfrekvenser och låta den accelerande energin flöda fritt genom er kropp, kommer ert liv att kännas mer upphöjt och fritt. Använd den här tiden på ett klokt sätt.
Öva på att ge kärlek till alla delar av er själva som lider, ifrågasätter eller gör ont. När ni ger mer kärlek till er själva och dagligen låter ljuset flöda genom er kropp, börjar en lätthet genomsyra era liv. Nya nivåer av medvetenhet exploderar genom er varelse och inom hela mänskligheten.
Förändring är uttrycket för den här tiden. Accelerationen ni upplever är uppvaknandet av nytt liv på planeten. När ni vet att er andliga utveckling skapar förändringarna inom och omkring er, hjälper det till att slappna av det ifrågasättande sinnet. Förändring är bara obehagligt när ni gör motstånd och håller fast vid gamla mönster.
Förändring är spännande när ni kan slappna av och expandera med de nya frekvenserna. Det kanske är okänt territorium, men det nya livet som håller på att öppna sig i ert energifält, kommer att glädja er med sina magiska egenskaper av synkronicitet och frihet.
Aktivering av Ljus är ett inre arbete. Skapandet av ett uppvaknat nytt liv sker inom och omkring er. Er världsuppfattning är helt klart redskapet för förändring. Har ni tittat genom ett mörkt glas? Vad ni än ser färgas av er uppfattning och era egenskaper. Från djup insikt till missmod inför disharmonisk information – allt ni ser genom glaset är en återspegling av era tankar och attityder.
Er anpassning till Källan förändrar er verklighet och hur ni uppfattar den. Mängden Ljus ni tar in förändrar er verklighet genom att höja er frekvens. Er kontakt med ert hjärta hjälper er att se klarare, och med utökat medvetande.
Genom hela livet finns det ögonblick då allt som kan ses är begränsat av hur vi ser på situationerna omkring oss. Var medvetna om att ni kan lysa upp mörkret genom att hålla ljusfrekvenserna av Sanning och Kärlek i era hjärtan.
Tillåt er själva att ta emot från de Gudomliga nivåerna av utökat Ljus och medvetande. Använd de andliga verktygen ni har lärt er, för att stödja er själva genom den här processen. Lyssna med ert hjärta och hitta det som ger er mest gensvar. Det viktigaste av allt, börja lita på er själva på ett helt nytt sätt. Er själs kraft vägleder er.
Ni omges av Vingar av Rent Ljus och leds genom den här tiden av Kärlekens kraft som aldrig tar slut. Ni kommer att kunna använda dessa kraftfulla nya Ljusfrekvenser mer och mer för att skapa det liv ni önskar. Era tydliga avsikter håller ert liv, såväl som det planetariska medvetandet, i nya expansiva tillstånd av medvetenhet.
Gläd er i vetskap om att ni är en del av ett enormt momentum av Ljus som kommer att förvandla världen, så som ni har känt den.
Öppna upp för att ta emot Gudomligt Ljus. Låt Ljus flöda genom er och förankra det i Jorden. Låt Ljus fylla och omge er. Ta in Ljus i era hjärtan, och stråla ut det över världen. Vet att allt är bra. Och så är det.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...