Sananda via Camilla KumaRa, 26 augusti

Kanalisering 26 aug 2015

Jesus Sananda genom Camilla KumaRa

www.denenandekarleken.se

 

Kära åhörare, ni som lyssnar, ni som läser. Jag ber er att öppna era hjärtan inför att läsa dessa ord. Så, ta er en stund och landa inom och öppna er för min röst.

Jag säger er, ni är nu i tiden. Tiden ni väntat på. Ni är nu i startgroparna och för var dag som går gör ni stora framsteg på er vackra Jord. Framsteg i att öppna er för kärlekens väg, den nya frekvensen och sanningen inom. Släpper rädslornas bojor och grepp om er kraft.

Jag säger er, ni är mästare på väg. Såsom fjärilar är ni nu i olika faser av er utveckling, likväl är ni alla fjärilar. Med all potential, all kraft, all skönhet sprungen ur Alltings Källa. Ni skapar med ert medvetande er egen verklighet. Släpp oro, släpp framtiden fri. I nuet är ni redan framme. Allt sker nu parallellt, liksom pusselbitar skall nu era verkligheter haka i varandra. Dimensioner flyter närmare varandra och ni skall känna hur ni vandrar mellan dessa med lätthet.

Kära älskade ni, om ni kunde se det vi ser i er redan. Er inneboende storhet, er visdom som bara ligger där redo att vaskas fram. Jag ber er, var de ljusbärare ni ålagt er att vara i detta liv. Lyft er bortom drama, bortom dramatiska profetior. Ni är där ni skall vara och har valt att vara. Välj nu med hela ert väsen i varje stund hur ni vill vara i världen, hur ni vill tjäna, hur ni vill förändra. Och skapa. I ert inre har ni alla verktyg. Ert mod som inväntar ert kommando.

Nu är tiden! Och tiden går fort. Inom tiden, linjärt, för denna generation skall mycket förändras. Mer än ni kan ana. Lev det redan nu! Jag vet att ni vet. Jag är med er. Möt mig i er inre värld så läker vi det sista som står i vägen. Jag Är med er. Jag Är där. Jag Är här. Nu.

Du gillar kanske också...