Ärkeängeln Zadkiel via Linda Robinson 5:e september.

Unknown

Ärkeängeln Zadkiel via Linda Robinson 5:e september.

 

Hälsningar Älskade Ni,

Detta är Ärkeängeln Zadkiel, tillsammans med Heliga Lady Ametist, och många från Änglariket av Ljus. Idag vill vi tala om Kärlekens kompass.

Många energiskiften fortsätter att komma till er planet. Varje gång det sker en förändring av energin, ändras de befintliga energifälten för att rymma den nya energin. Det gamla mönstret justeras för att passa den nya energin. Dessa förändringar kan göra att situationer och problem kommer fram för er för att granska.

Detta är en del av uppstigningsprocessen och är inget att frukta. Det är snarare en möjlighet för er genom att ni kan undersöka, omvandla, och släppa de saker som ni inte vill bära med er, när ni rör er framåt på uppstigningsvägen. Egenskaper och handlingsmönster undersöks, för att få veta om de är kongruenta med vilka ni är just nu, och de ni vill vara. Det kan jämföras med att titta på ett klädesplagg för att se om ni vill behålla det.

De frågor som kommer att uppstå i denna process, kommer att bero på individen och vad ni kom för att lära er i denna inkarnation. De kan variera från att handla om egenskaper ni vill släppa, som till exempel, rädsla eller ilska, eller så kan de handla om egenskaper ni vill förbättra, till exempel, medkänsla eller förståelse. De kan handla om hur ni svarar på situationer eller mål, eller sätt att vara. Er egen situation kommer att avgöra vad som kommer upp till ytan, för undersökning.

Det finns många sätt att undersöka dessa egenskaper på. Ett sätt är att använda Kärlekens kompass, som kan hjälpa er att röra er i riktning mot ert hjärtas önskan.

Kärlek är en universell vibration, och består av den högsta frekvensen. Eftersom det är en vibration, är det en universell kod av Ljus. Den kräver inga ord för att kännas och förstås. När ni utstrålar universell kärlek, avger ni en frekvens som känns och förstås av andra, utan att säga ett enda ord.

När ni använder Kärlekens kompass, ställer ni in er inre kompass mot positionen av Kärlek. Er avsikt är att utstråla kärlek. Detta blir ert riktmärke, som ni baserar era beslut och handlingar efter. Varje tanke, ord och handling mäts mot er inre kompass av Kärlek.

Att fokusera på en punkt av Kärlek, involverar både inre och yttre faktorer. Er avsikt med att leva från en punkt av Kärlek, är det första steget. Detta ställer in er inre kompass för att Älska.

Sedan skiftar ert fokus till era tankar. Att tänka vänliga och Kärleksfulla tankar om er själva, skapar förutsättningar för att ha Kärleksfulla tankar om andra. Det är svårt att utstråla Kärlek till andra, om ni inte först känner Kärlek för er själva. Detta tänkande är inte skrytsamt. Det är att erkänna att ni bär en Gudomlig Gnista i ert hjärtas centrum, och att den består av Kärlek.

Ni kanske önskar spendera lite tid varje dag, med att fokusera på er Gudomliga Gnista. Ju mer ni fokuserar på den, desto starkare blir den. Er inre kompass av Kärlek, kommer att lysa med ett underbart ljus. Det kommer att avbryta de mindre positiva tankar eller känslor, ni har om er själva. Ni kommer att uppleva er själva som de vackra varelser av ljus, som ni är.

När ni fokuserar på älska er själva, kommer ni att vara snälla mot er själva, när ni lär er från livets lektioner. Ni kan sedan undersöka vilka egenskaper och handlingar ni vill föra fram, och vilka som ska ändras. Ni använder er inre kompass av Kärlek till er själva först.

Denna Kärlek kommer sedan stråla ut till andra. Eftersom ni har fyllt er med Kärlek, är det naturligt att vilja dela den med andra. Ni kommer att ha goda tankar om andra, och det kommer att leda till vänliga åtgärder. Att tänka, känna och agera från en punkt av Kärlek, kommer att vara ert förvalda läge, på er inre kompass.

När ni fokuserar på Kärlek, kommer ni att ha en önskan om det högsta goda. Ni vill ha det bästa för alla. Det är inte en fråga om antingen/ eller. Det är ett tillstånd av att höja upp varandra genom Kärlek.

Ni känner Kärlek till er själva genom er Gudomliga Gnista, och denna Kärlek strålar ut till andra. Ni känner igen Enigheten som förekommer i hela skapelsen, och ni återspeglar denna Enighet genom Kärlek.

När detta inträffar, börjar medvetanden att stiga till högre nivåer, och alla får fördelar.

Älskade Ni, vi är glada att ni ställer in er inre kompass mot en punkt av Kärlek. Ni är Gudomliga Gnistor av Ljus, och ni utstrålar en vacker glöd i Universum.

Förstå att ni är mycket Älskade.

VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel och Heliga Lady Ametist, tillsammans med en många från Änglariket av Ljus

… Och vi omger er med Kärlek.

Och så är det.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

http://personalpathwaysoflight.com/the-compass-love-september-2016/

 

All rights reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com

 

Du gillar kanske också...