Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 2 maj 2022

Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson,
2 maj 2022

Anpassningen till Inre Frid | Linda Robinson

 

 

Kanal: Linda Robinson

https://tinyurl.com/2p95f46s

 

Hälsningar Älskade Ni,

VI ÄR Ärkeänglarna Zadkiel och Ametist, och vi hälsar er med Kärlek. Idag vill vi diskutera anpassningen till inre frid.

Inre frid är en egenskap som kan hjälpa er att navigera i den inkommande högre vibrationsenergin som når er planet.

Denna inkommande energi inbjuder er att stiga upp till högre nivåer.

Med den inkommande energin omkonfigureras ert energetiska mönster när gammal, lägre vibrationsenergi frigörs, och de nya, högre frekvenserna assimileras.

Graden av effekt genom denna förändring, beror på er nuvarande frekvens och de steg ni tar för att assimilera de nya frekvenserna.

När ni är anpassade till inre frid, kan ni lättare tillgodogöra er den nya energin och stiga till högre nivåer.

Ni kan förbli i ett tillstånd av inre lugn oavsett de yttre omständigheterna. Detta gör att ni kan dröja mellan agerandet eller uppmärksammandet av en situation, och er reaktion. Ni kan observera innan ni reagerar. Då kan ni reagera på en högre nivå.

På ett mycket personligt plan upplever ni en känsla av lugn och välbefinnande. Ni blir centrerade i er medvetenhet om vad som är rätt för er, och ni kan vara sanna mot ert autentiska själv.

Denna insikt leder er till en medvetenhet om att inre frid hjälper er att stiga till högre nivåer, och en önskan om att ta stegen som leder till detta tillstånd varande.

Flera aspekter kan hjälpa er att anpassas till inre frid.

Att ha för avsikt att anpassa sig till inre frid, skickar en signal till era celler och ert energifält om att växla till detta perspektiv. Denna anpassning iordningställer scenen för specifika övningar.

Ert centrum för inre frid ligger i ert hjärtcenter, där er gudomliga gnista finns. Er gudomliga gnista förbinder er med allt som är. Denna koppling är evig och ger en känsla av att tillhöra något mycket större än er själva. Denna medvetenhet kan leda till en känsla av inre frid.

Ju mer ni fokuserar på er Gudomliga Gnista, desto starkare koppling kommer ni att känna, vilket kommer att öka er känsla av inre frid.

Att ägna lite tid varje dag för att anpassa er till ert centrum av inre frid, gör att ni kan öka på känslan av lugn.

Ni kan börja denna process genom att blunda och varsamt fokusera på era andetag. Känn andetagen flöda in och ut i er egen takt. Ingen brådska. Gör det som känns rätt för er.

Låt er uppmärksamhet vila i ert hjärtcentrum och den gudomliga gnistan som finns där. När ni fortsätter att andas in och ut känner ni den inre friden. Ni upplever er förbindelse med Allt Som Är. När ni känner denna vackra anslutning, vila en stund för att låta energin genomsyra varje del av er.

Ni kan höja denna känsla genom att pausa en stund flera gånger under dagen, för att flytta ert fokus till ert centrum av inre frid.

När ni fortsätter att fokusera så kommer det att bli det vanliga mönstret. Ni kommer att vända er till inre frid innan ni reagerar på en situation.

Er aura kommer att fyllas med inre frid.

Var ni än är kommer de omkring er att dra nytta av er inre frid. Den kommer att flöda ut från ert energifält till de andra, och inbjuda dem till att tona in sig till sina egna centrum av inre frid.

När ert fokus på inre frid ökar, kommer denna energi att flöda till multidimensionerna och ge fördelar på en universell nivå för det högsta goda.

Ni kommer att röra er hela dagen i en aura av inre frid.

Mina kära, vi är glada att ni anpassar er till inre frid.

Vet att ni är mycket älskade.

VI ÄR Ärkeänglarna Zadkiel och Ametist,

…. och vi omger er med Kärlek.

Så är det.

 

Översättning: Maggan

You may also like...