Sananda via John Smallman, 24 september, 2017

Mänskligheten håller på att vakna upp från en mycket djup sömn, fylld med myriader av drömmar och mardrömmar. En del av drömmarna har i själva verket varit njutbara, men mardrömmarna har gett många intensiv smärta och lidande – och de förefaller intensivt verkliga. När ni vaknar upp kommer minnet av dem att snabbt blekna bort då ni gör er hemmastadda i det gudomliga och oändliga kärleksfältet. Verkligheten, tillståndet av perfekt frid, glädje, och harmoni har i sanning aldrig övergett er. Det är ert HEM! Och det finns inget annat.

Vad ni som människor har upplevt som människor under eoner av tid – i sanning bara en kortfattad tid – är overkligt, illusoriskt, och även om det har funnits ögonblick av glädje och lycka som ni har haft är erfarenheter ni inte skulle vilja, som människor, komma ihåg, och förmodligen upprepa.

När ni vaknar upp, som ni kommer att göra, kommer insikten att gå upp för er att det inte finns något från den illusoriska erfarenheten som ni skulle vilja uppleva igen eller ha högst levande i era minnen, för vad ni kommer att uppleva då ni vaknar upp är så mycket mer än någon glädje och lycka, eller njutning som ni har upplevt då ni har sovit och drömt. Som människor, levande i illusionen, så har ni haft glädjefulla drömmar, men då ni vaknar upp har de tynat bort och setts som högst otillräckliga, då de var overkliga, detta jämfört med glädjen och njutningarna av den illusoriska verkligheten som ni upplever som synbarligen fullt vakna människor.

Er verkliga uppvaknande kommer att fylla er med glädje så djup, så intensiv, att alla minnen av drömmen kommer att tyna bort omedelbart och då ni anammar, Verkligheten, Kärleken och Enhet med er gudomliga Källa, tillståndet i vilket ni var så kärleksfullt skapade för att uppleva oändlig och evig glädje.

Som människor så är ert mål att vakna upp och alla är Ett. Det inkluderar assistance för alla andra att vakna upp. När ni går inom er, till er heliga inre fristad där Guds ljus alltid är närvarande – även om ni satte upp en bräcklig och tunn slöja mellan er själva och Ljuset för att gömma er från det – er intention att vara enbart kärleksfull och att assistera i mänsklighetens process av uppvaknande är enormt kraftfull och effektiv, även om ni inte kan känna eller förnimma detta. Er kärleksfulla intention sticker hål på slöjan och blir Ett med den gudomliga intentionen att mänskligheten kommer att vakna upp. Underskatta eller nedvärdera inte kraften av era kärleksfulla intentioner, för då ni gör så saboterar ni i princip desamma.

Ni är oändliga kraftfulla varelser, Guds perfekta barn, men ni har temporärt gömt er kunskap, ert medvetande om den faktiska informationen från er själva. När Gud skapade er gav Han allt Han hade bara genom att skapa er som Ett med Honom. Allt han är delar Han eller fördelar Han helt och ovillkorligt med alla i Skapelsen. Ni är allt Han är och inte på något sätt är ni för mindre än någon annan eller mindre än Gud själv, för Gud skapar bara perfekta förlängningar av Henne själv.

Det är inte arrogant eller vansinnigt att erkänna och acceptera att ni inte är för mindre än er gudomliga skapare för Ljuset , Kärleken, Visdomen, intelligensen och Kraften, i själva verket allt som Gud är ni är också. När ni vaknar upp kommer detta att bli omedelbart och helt klart för er. I ert synbarligen separerade tillstånd som människor så är dock inte “sanningen”  rimlig alls för er intelligens. Er förmåga att förstå den gudomliga sanningen är högst begränsad.

Kom ihåg Gud är Kärlek! Det är där ni behöver fokusera er uppmärksamhet, eftersom Kärlek ovillkorligt accepterar alla i Skapelsen, vilket är vad det är, och därför kan ni eller kommer ni inte någonsin att uteslutas! Gud är ert eviga Hem från vilket ni aldrig har blivit förnekade tillträde eller avvisats från. Ni valde bara att uppleva något annat än Gud och byggde illusionen i vilket ni har den erfarenheten. Det är ett overkligt drömtillstånd från vilket ni inte kan undvika att vakna upp.

Fira! Ni är nu i en process av uppvaknande in i Verkligheten som är ert permanenta och eviga Hem. Utan er närvaro så är den ofullständig, men den kan aldrig vara ofullständig, så därför måste ni redan vara där!

Att vakna upp är er mänskliga uppgift, en uppgift som ni inte kan undvika att perfekt fullborda. Så gå inom er dagligen och kommunicera med Ljuset av Guds Kärlek som är evigt närvarande här, som ni är, och känn Kärleken som omger och omfamnar er i varje ögonblick, som uppmanar er att vakna upp.

Er kära broder Jesus,

 

 

You may also like...