Matthew Ward via Suzy Ward, 24:e augusti, 2017

Matthew Ward via Suzy Ward, 24:e augusti, 2017

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Låt oss börja med en läsarens e-post, som är ungefär den samma som många andra min mamma får: ”Varje ljusarbetare jag känner är antingen sjuk, eller i mindre avundsvärda situationer. Det får oss att undra om det är allt eller inget som gäller. Människor är på väg att bli utmattade, och har inte tillräckligt med energi för att hålla andra uppe, för att lära ut eller bara vara närvarande. Kanske Matthew kan ge oss lite insikt.”

Älskade bröder och systrar, ni visste redan innan ni ivrigt och av egen vilja, volonterade för att hjälpa jordens folk att vakna, att ni inte skulle vara immuna mot fysiska, mentala eller emotionella förhållanden, som täta kroppar är så sårbara för, och att ni inte skulle vara befriade från de svårigheter som är vanliga i en tredimensionell värld. Av de många, många själar som volonterade, valdes bara de starkaste – ni finns bland dem, eftersom er stora inre styrka hjälper er att övervinna de hinder som uppstår.

Vi vet av erfarenhet, att det är mycket lättare att tillitsfullt välja ett sådant uppdrag på själsnivå, än att hantera sina utmaningar, när allt som är känt sedan tidigare glömts bort. Men tillsammans med fördelen av en framskriden medvetenhet, och andlig medvetenhet, har ni information som de flesta inte har. För att hålla oss till ämnet, ni vet att svag energi kan vara ett av tillstånden hos kroppar som anpassar sig till ökande vibrationsnivåer, och hos kroppar som fylls med ljus, genom förändringen av celler från kolbaserade till kristallina. Biverkningarna i justeringsprocessen kan lindras, men i stället för att räkna upp de förslag som ni fått i tidigare meddelanden, så bad jag min Mor att notera datumen. [4:e juli, 2013 och 12:e augusti 2014 är de meddelanden som publicerats på www.matthewbooks.com, som har den mest omfattande beskrivningen. Om ni känner er deprimerade, läs 26:e april 2010 och 19:e juli 2015, för dessa meddelanden på webbsidan kan vara till hjälp.] Tack, Mor.

Ni vet också att svårigheter – som gör att framstegen kommer långsammare än ni förväntade er – avger låga vibrationer som inte bara sänker energinivåerna, utan den universella lagen om attraktion svarar också på dessa känslor, genom att ge er fler liknande omständigheter. Och kära ni, långt ifrån ”allt eller inget”, det finns goda skäl att känna sig uppmuntrad! Ljuset strålar från kraftfulla avlägsna civilisationer, ökar alltmer på planeten för att eliminera Illuminatis inflytande och deras hantlangare i regeringarna och inom det ekonomiska, i företagen och i de militära sektorerna. Det illusoriska kalla kriget med Ryssland som de kokat ihop, kommer inte att uppnå sitt mål med att starta det tredje världskriget, och inte heller deras förtäckta manövrar. Den Islamiska Staten, som de har finansierat och främjat, förlorar sitt fäste. Ni undviker deras GMO-livsmedel och jordbrukskemikalier, och farorna med deras receptbelagda läkemedel blir allt mer känt. Expansionen inom förnybar energi ökar i förhållande till fossila bränslen. Och även om USA:s president har dragit sig tillbaka från Parisavtalet, så kommer många stater att ansluta sig till de andra nationerna, och anstränga sig för att minska ”kolspåren”. Iran kommer inte att producera kärnvapen, och om något land skickar iväg missiler med kärnvapenspetsar, så kommer de universella familjemedlemmarna att förhindra detonationen.

Jämfört med tillståndet i er värld bara för några år sedan, så är detta stora milstolpar! Och det finns uppmuntrande framsteg inom andra områden, som till exempel djurens rättigheter; större användning av naturläkemedel; innovativa samhällsprogram och upprustning av förstörda områden; och förnyad tonvikt på sådant som stärker själen. Fast mycket mer måste uppnås och kommer att uppnås. Eftersom gräsrotsrörelserna fortsätter att sprida sig, och de stora saker som sker bakom kulisserna, gör att alla människor kan känna sig trygga angående framtiden. Och kära ni, ni vet att till sist kommer framtiden i Jordens Gyllene Tid, att slå ut i full blom.

Högst sannolikt kommer ni inte att stanna kvar på planeten tills den har blivit helt återställd, med sin ursprungliga hälsa och skönhet, när människor helt enkelt bara med hjälp av tanken kan resa vart som helst i universum, manifestera vad de vill och leva hundratals år i perfekta kroppar. Ni kommer att få samma upplevelser i en annan värld, och ni kan se Jordens strålande Tid, med tillfredsställelsen om att ni tillsammans hjälpte hennes civilisation att skapa den. Och när hon än en gång blir ett paradis, kan ni välja att återvända under många glada år, till den världen av fred, kärlek och ett liv i harmoni med Naturen.

”Kommer den totala solförmörkelsen att få några varaktiga positiva effekter i världen?” Ja verkligen, och det var en syn att se det från vår utsiktspunkt. Under förmörkelseperiodens kraftfulla tillströmning av energi – den byggs upp, den slår inte till som en klotblixt – såg vi ljuset växa inom många människor, från gnistor till flammor så att säga, medan andra lyste som strålkastare, och all aktivitet inom ljuset fick kraft. Tillströmningen förstärkte också negativa egenskaper och beteenden under veckorna före förmörkelsen, som till exempel våldsbrott och mer bråk. Det nya överflödet av ljus kommer att få denna typ av handlingar och attityder att minska i antal och styrka, tills dess mörkret inte längre finns i samhället.

”Jag tycker att den nuvarande presidenten och administrationen speglar våra största skuggor. Därför, vore jag tacksam om det inte bara kommer att vältas över till oss för ljusåtgärder, utan att vi får hjälp med att avlägsna de lömska negativa som sammankopplats med vår ”utveckling”. Det faktum, att så många tillåtit sådana grymma beteenden för att få politiska uppdrag, gör att jag tror att samtliga kommer att följa med det sjunkande skeppet, så att säga, eller förändras.” Läsaren hänvisar till USA:s president och hans administration, men våra kommentarer är för hela vår familj på Jorden.

Först, att det ”speglar våra största skuggor”. När ni observerar vad någon säger eller gör, blir reaktionen – samförstånd, ogillande, medkänsla, ilska, glädje, sorg, men oavsett vad det än är – så speglar det bilden av vilka ni är, och det finns en tendens att flytta mindre beundransvärda aspekter i själen, till sinnets skuggor. Att tänka på hur era tankar och handlingar passar in i er självbild, kan öka medvetenheten och framkalla och skapa en tillfredsställande känsla av att vara sann mot själens själv. Själviakttagelsen kan innehålla: anser jag att detta perspektiv skiljer sig från mina förtjänster? Är jag lika känslig för andras känslor, som jag vill att de ska vara för mina? Låter jag andra människors åsikter påverka mina beslut? Dömer jag andra, även om jag inte vet hur deras själskontrakt ser ut? Är jag tacksam för allt bra i mitt liv eller tar jag det för givet? Har jag förlåtit mig själv och andra, eller är jag fast i ånger och ilska? Tillåter jag att triviala problem får mig ur balans? Litar jag på min intuition eller frågar jag fortfarande andra för att få svar?

Runt om i världen ”välts det över till oss för ljusåtgärder”, och fler och fler människor vaknar upp och står starka. Man kräver ”fred, inte krig”, ”kärlek, inte hat” och ”lika rättigheter för alla”, över hela världen. Det här är ljusåtgärder, och hela tiden har ljusarbetarna funnits i spetsen.

Och ”att samtliga kommer att följa med det sjunkande skeppet, så att säga, eller förändras.” Varje själ har valet att ta emot ljuset eller inte. Personer som väljer att inte göra det, kommer att se sina dårskaper under översynen av livscykeln i Nirvana, och stärka deras beslutsamhet om att få ”se ljuset” under andra inkarnationer.

Vårt förra meddelande innehöll information, som läsaren tillskrev ”betrodda källor”, om flera negativa ET-fraktioner som använder teknik ”för att ta bort och permanent stjäla själar.” De mörka varelserna trappar tydligen upp sitt spel för att skapa rädsla, genom att göra besynnerliga uttalanden om vad som händer när jordens livstid slutar. Följande är två av flera e-postmeddelanden, som nyligen skickades till min mor – vårt svar är en påminnelse för alla som är familjära med våra meddelanden, och nytt för de som kommit till.

Det har skrivits flera artiklar nyligen om efter döden, Ljuset/Tunneln och alla Varelserna som möter oss, som ska vara av mörkret för att störa vår övergång. Dessutom sägs det, att vi träffar en grupp varelser som omedelbart förbereder oss för en annan tjänstgöring, för att vi måste heala våra karmiska skulder. Är det sant att vi möts av folk som inte är det de verkar vara, bara för att få oss tillbaka till en annan livstid? Är det möjligt att vi kan hindras från att komma ”hem”, och att vi istället kommer till en annan plats som liknar himlen, men är det inte? Den enda sanningen i detta, är att ni måste heala era karmiska skulder. Men låt oss säga detta på rätt sätt: Själar som väljer att få karmiska lektioner för att uppnå en balanserad upplevelse, är för att de behöver växa i medvetenhet, andlighet eller behöver utvecklas; att slutföra lektionerna är växande, utveckling, och det är varje själs mål under varje livstid.

Och, ”Kan ni verifiera det jag läste om att Jorden är ett hologram, och det finns ett energinät runt den för att fånga själarna i en oändlig cykel av reinkarnation, som en ”själsfarm”, där vår Energi kan användas av entiteter för sina egna ändamål? Att gå in i ljuset efter döden, är det en fälla för att fånga oss och återvinna oss?” Vi kan verifiera att Jorden, liksom resten av universum, är ett hologram och att reinkarnationscykeln fortsätter tills själen återintegrerar med den Högsta Varelsen i detta universum, med Skaparen, ursprunget till allt som finns i hela kosmos. Resten av den informationen är felaktig.

Vissa mottagare av transmitterade meddelanden, förbinder sig omedvetet med entiteter som hävdar att de är kända, respekterade ljusvarelser, och andra ”kanaliserade” meddelanden skrivs av mörka individer på planeten. Information från dessa källor kan innehålla en korn eller två av sanning som gör att läsarna känner igen sig, så att de är beredda att tro på de falska, rädsloskapande delarna också. Rädsla är exakt vad de mörka upphovsmännen vill ha – de lever av rädslans låga vibrationer, de kan inte överleva utan den! Deras förutsägelser om katastrofer, så som översvämmade landområden eller det förestående katastrofala utbrottet av Yellowstone-vulkanen, eller att någon astralkropp är på kollisionskurs med Jorden, allt detta har samma bakomliggande syfte; men någon gång cirkuleras dessa typer av förutsägelser på Internet, av välmenande människor. Denna cykel av rädsloskapande, gör att vi ofta har uppmanat er att aldrig känna er rädda för någon information – lita istället på er intuition, meddelanden till medvetandet från själen, där all sanning är känd.

”Kan Matthew vara snäll och kommentera detta uttalande: ”Skuldförlåtelsen som du kanske har hört talas om kommer att ske individuellt, inte generellt.” [30:e maj 2017] Vi tackar den här läsaren – det uttalandet behöver mer förklaring än vad vi har gett i tidigare meddelanden. Många som känner till National Economic Security and Reformation Act, i USA känd som NESARA, tolkar den som en skuldförlåtelse som kommer att ta bort alla skulder från medborgarna i landet.

Det är inte korrekt. Avsikten med lagen är finansiell rättvisa över hela världen, och det skulle inte uppnås genom att sudda griffeltavlorna för personer vars skulder beror på flagranta utgifter och lyxigt boende, samtidigt som man ignorerar de personer som inte har några skulder, eftersom de inte har någonting. Lagen är en del av den globala ekonomiska reformen, som kommer att avsluta den mörka varelsernas internationella nät av bedrägeri och kontroll, som i århundraden har berikat de få rikaste, och sände massorna i fattigdom.

Därför, syftet med lagen är att ta bort obalansen i lånen, som tagits av länder från den Internationella Valutafonden, en Illuminati-verksamhet. De nationella ledarna behöll pengarna i utbyte mot kontroll av landets naturtillgångar medan låneskulden gick till folket, men återbetalningen av lån och räntor kommer att gå direkt till byggnation, eller uppgradering av dessa länders infrastrukturer, och andra områden enligt folkets vilja. Detta omfattande företag kommer att övervakas av erfarna ledare, utvalda av ett råd av internationellt respekterade personer. Lån som har betalats i sin helhet, kommer att återbetalas med ränta till de regeringar som använt medlen för att gynna folket; vilket kommer att stödja dessa nationers skattemässiga stabilitet och främja tillväxten i välståndet.

Skuldlättnad på individuell basis, kommer att gynna människor som betalar ockerräntor och betungande skatter. Denna del av villkoren gör att pantförskrivningslån, andra lån och kreditkonton minskas, med det belopp av ränta och inkomstskatt som betalats genom åren. Kombinationen av betalningar kommer att eliminera skuldbelastningen hos många, och om den är högre kommer individerna att få det överstigande beloppet. Finansiellt stöd kommer att ges till personer som bor i hyrda hus, eller är hemlösa och till personer som har studielån – det kommer också att beräknas individuellt. Om personer som kvalificerar sig för de beskrivna ersättningarna eller hjälpen inte längre lever, kommer beloppet att delas ut till deras familjer, eller i enlighet med deras testamente.

Vi har fått höra att detta jätteuppdrag kommer att starta så fort som möjligt, efter förvärvet av fonderna, eftersom Illuminati olagligt och omoraliskt skaffade sig stora förmögenheter, som fortfarande finns i deras grepp. Eftersom denna strävan har global räckvidd, och hjälp till de fattiga har högsta prioritet, så kommer tålamod att behöva vara era bundsförvanter medan ni väntar på ”er tur.” Under väntetiden, var snälla och använd den universella lagen om attraktion för era bästa intressen – kraften av positiva tankar och känslor, är inte överdriven!

Älskade familj, ljusvarelserna i hela detta universum hedrar ert trogna engagemang för att hjälpa Gaia och hennes Jordfamilj, och stödjer er med den enastående energin av ovillkorlig kärlek.

 

_________________________

 

KÄRLEK och FRED

 

Suzanne Ward

 

Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...