Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson 27 februari 2019

Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson

27 februari 2019

ÖPPNA ER FÖR NYA MÖJLIGHETER

Hälsningar Mina Älskade.

VI ÄR Ärkeänglarna Zadkiel och Lady Ametist och vi hälsar er med Kärlek. Idag vill vi diskutera att öppna sig för nya möjligheter.

Ni fortsätter att ta emot nya inkommande vågor av högre dimensionell energi. De kommer till er under hela ert dagliga liv och kallar på er att omfamna de öppningar de förser er med.

De kan uppträda på en variation av olika sätt. Ni kan känna dem skölja över er som milda vågor av rogivande energi, som förser er med en känsla av välmående och en kärleksfull kram. Eller de kan dyka upp i ert sinnes öga som en bild som går in i nästa i en kontinuerlig ström av medvetande. Eller ni kan ta emot dem som insikter genom att se på en situation eller plats på ett nytt sätt.

Oavsett vilken form dessa energivågor tar sig, inbjuder de er att öppna er till nya möjligheter och sätt att vara. De kallar på er att se livets multidimensionalitet.

När ni ser på dem med en öppenhet för nya möjligheter, då ser ni på dem ur ett multidimensionellt perspektiv. Då ni låter er medvetenhet mjukna, kan ni kanske se hur andra dimensionella möjligheter existerar samtidigt med den tredje-dimensionella. De kan se ut som lager lagda på varandra.

Den verklighet ni uppfattar beror på ert fokus och er vibrationella frekvens i stunden. Det kan jämföras med att ställa in en annan kanal på er TV. Om ni är fokuserade på att genomföra de aktiviteter som är nödvändiga delar av ert dagliga liv, kan ni tona in på en tredje-dimensionell frekvens, och ni kommer att se en situation ur det perspektiv som finns framför er.

När ni höjer er frekvens och fokuserar på andra perspektiv, då kan ni uppfatta högre dimensionella möjligheter. De kan visa sig som ett nytt sätt att se på saker, en ny väg framåt eller ett annat sätt att vara. De finns där för att erbjuda er möjligheter att se de sätt på vilket energi formas av er egen verklighet, och att ni har förmåga att stiga högre på er väg mot uppstigning om ni är medvetna om högre dimensionella möjligheter.

Ni kan till exempel arbeta på ett projekt som lätt kan fullgöras men som bara gagnar ett fåtal personer. Emellertid, om ni tonar in på er inre vägledning och förblir öppen för nya möjligheter på olika dimensionella nivåer, då kan ni erhålla en lösning som närmar sig problemet på ett annat sätt och kanske gagnar alla inblandade. Det är en skillnad i perspektiv och vibration.

Att vara medveten om dessa olika nivåer betyder inte att ni automatiskt väljer dem före vad ni för närvarande har. De kan visa sig för er så att ni kan öppna er medvetenhet och välja om ni vill stå kvar vid ert nuvarande synsätt eller om ni vill ändra det på lämpligt sätt för denna del av er väg mot uppstigning. De visar sig för er för att ni ska veta att det finns många alternativ och att ni inte står vid en fast eller oföränderlig energipunkt.

I ett annat exempel kanske ni har viss uppfattning i ett speciellt ämne. Ni har haft denna uppfattning i många år. Sedan får ni en dag en glimt av ett annat synsätt på det ämnet. Det kan komma från något ni hört eller läst, eller det kanske bara flyter in i er medvetenhet. Ni kan stå kvar vid er ursprungliga uppfattning, eller ni kan kvarstå öppen för att se det i ett annat ljus och modifiera er uppfattning.

Ni formar er verklighet med era tankar, känslor och avsikter. Detta är en del av ert varande på jordplanet på en planet av fri vilja.

När andra möjligheter dyker upp, förser de er med val så att ni kan välja vad som förefaller vara det lämpligaste i stunden. Om ni sedan kommer till en punkt där ni vill göra en förändring, då har ni redan fått en medvetenhet om att andra dimensionella verkligheter existerar.

Ni kan utvärdera en ny möjlighet genom att först se hur den känns i ert hjärt-center. Har den nya möjligheten en kärleksfull känsla? Är den för det högsta och största bästa för alla? I de högre dimensionerna är en kärleksfull vibration och en önskan om det högsta bästa nödvändigt för att kunna arbeta med energi av högre frekvenser. Då kan ni avgöra om det är görligt och passar er bra. Det kan vara bara en glimt av en möjlig framtid, men det betyder inte att ni måste omfamna den eller frambringa energin så att den kan bli verklighet.

När ni öppnar er själva för att se nya möjligheter blir ni mindre fixerade vid ett visst sätt att tänka. Ni blir medvetna om att det finns olika sätt att uppfatta samma situation. Detta öppnar er för att ta emot högre dimensionell information och energi så att ni kan införliva den i ert fält, om det är er önskan. När ni omger ert energifält med en vibration av Kärlek och en önskan om det högsta bästa, då kan ni stiga till högre tillstånd av varande.

Älskade ni, vi är glada för att ni öppnar er för nya möjligheter medan ni håller en önskan om det högsta bästa.

Vet att ni är mycket älskade.

VI ÄR Ärkeänglarna Zadkiel och Lady Ametist

… och VI omsluter er med Kärlek.

Och så är det.

Copyright © 2019 Linda M. Robinson,

PersonalPathwaysOfLight.com.

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...