Ärkeängeln Zadkiel via Linda Robinson, 1:e mars 2017

Ärkeängeln Zadkiel via Linda Robinson, 1:e mars 2017

MEDDELANDE FRÅN ÄRKEÄNGELN ZADKIEL ~ mars 2017

ÖVERFÖRD GENOM LINDA ROBINSON

NUET

 

Hälsningar älskade Ni,

Detta är Ärkeängel Zadkiel, tillsammans med Archeia, den Heliga Ametisten, och vi hälsar er med Kärlek och Ljus. Idag vill vi tala om gåvorna i nuet.

Det förekommer mycket energirörelse på er planet just nu Och det är också energetisk förändring i alla dimensioner. En ny tid av upplysning har kommit, och med detta kommer mycket skiften av det som finns idag. Med det energetiska skiftet i bakgrunden, är det viktigt att vara fokuserad på nuet, när ni rör er framåt på er väg.

Att vara fokuserad på nuet, tar fram många gåvor. En sådan gåva, är ett ökat tillstånd av medvetenhet.

Varje ögonblick är unikt, precis som att varje snöflinga är unik. När ni fokuserar på nuet, positionerar ni er själva, så att ni kan ta emot gåvorna av det speciella ögonblicket.

Eftersom allt sker i helig timing, kan ni ta emot dessa speciella insikter i det rätta ögonblicket, och kan förbättra er uppstigningsväg.

När ni inte är fokuserade på nuet, kan många viktiga signaler undgå er. Om ni arbetar med en uppgift, men tankarna finns på vad som hände förra veckan, eller vad ni ska göra i morgon, kan subtila viskningar med information från de högre nivåerna, gå helt förbi er.

Därför är det mycket viktigt att vara fokuserad på nuet. När ni är fokuserad på uppgiften, är ni helt uppe i det ni gör. Till exempel, om ni arbetar i er blomsterträdgård, lägger ni märke till färgerna och dofterna från blommorna. Ni ser växternas struktur och den omgivande marken. Ni kan känna en lätt bris eller höra fågelkvitter. Ni är helt uppe det ni gör då.

Om ni förblir uppslukade av uppgiften, kan ni uppleva det som om ni hamnar i ett expanderat tillstånd av inre stillhet. Ni kan uppleva en känsla av frid och avkoppling. Det är ett tillstånd av inre harmoni, och en känsla av enighet med allt som är.

När ni upplever detta tillstånd av avslappning och stillhet, kan det leda till en expansion av medvetandet. Ni får då en större känsla av enighet med allt som är. Det är då ni får insikter och högre medvetenhet.
Dessa insikter kan anta många former. Ni kan få svar angående något ni är involverade i, eller får veta hur ni kan ta nästa steg, i projektet ni håller på med. Ni kan bli inspirerade till att uppleva något nytt, eller få en idé om ett nytt projekt eller en resa ni vill göra. Ni kanske börjar tänka på någon ni vill ta kontakt med. Eller så kan ni få en inblick i det högre medvetandet.

När dessa saker inträffar, är ni i flödet. Ni blir medvetna om hur livet flyter på, från enkla uppgifter till en ökad medvetenhet om den universella samhörigheten. Genom fokusering på nuet, sker detta flöde utan ansträngning. Det är helt enkelt bara att flytta från ett tillstånd till ett annat.

Denna process är användbar, oavsett om ni bara fokuserar på medvetenhet eller låter det leda till stillhet, eller längre in i det expanderade medvetandet.

Oavsett om ni upplever ett enkelt tillstånd av att njuta av ögonblicket eller tar emot insikter, så rör ni er genom dagen, med en öppenhet som kan ge er större glädje och frid.
Ju mer ni fokuserar på nuet, desto vanligare blir det för er, och ni kommer att uppleva det per automatik.

Ert liv kommer att bli ett ständigt flöde från nuvarande till nästa, med ökad medvetenhet och inre stillhet, och detta leder till en expanderad medvetenhet.

Älskade ni, vi är glada att ni fokuserar på nuet, vilket tillåter gåvorna att manifesteras i ert liv.

Vet att ni är mycket älskade.

VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel och Archeia, den Heliga Ametisten

… och vi omger er med Kärlek.

Och så är det.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

Copyright © 2017 Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com. All Rights Reserved. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

This information may be published in journals, magazines or public print only with written permission. Email: Linda@PersonalPathwaysOfLight.com

 

You may also like...