Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 3 december

Unknown

Linda Robinson – ÄÄ Zadkiel – er gudomliga Gnista av Ljus

MEDDELANDE FRÅN ÄRKEÄNGEL ZADKIEL *DECEMBER 2016

FRAMFÖRT GENOM LINDA ROBINSON

ER GUDOMLIGA GNISTA AV LJUS

 

Hälsningar Älskade Ni,

VI ÄR Ärkeängel Zadkiel och Heliga Ametist, med en Värd av Änglarnas Rike av Ljus, och vi välkomnar er med Kärlek. Idag, vill vi diskutera er Gudomliga Gnista av Ljus.

Ni är en vacker Varelse av Ljus. Ni är en reflektion av Skaparen/Universellt Ljus, och ni är en del av ett vidsträckt nätverk av Gudomliga Gnistor av Ljus. Ni håller en unik plats i detta nätverk för ni har en speciell uppsättning kvaliteter och attribut som ni har utvecklat under eonerna av tid, och ni har ett unikt uppdrag i denna inkarnation. Därför är det särskilt viktigt att förbli inställd till er Gudomliga Gnista i denna tid av ökande Ljus.

Er Gudomliga Gnista av Ljus är den del av er som har förbindelse med Skaparen. Det är den delen av er som brister ut under skapandet. Det är den delen av er som är ert individualiserade själv och ert individuella uttryck av Ljuset.

Er Gudomliga Gnista finns i ert hjärtcentrum. Eteriskt framstår den som en skinande, klar kristall av strålande Ljus som utstrålar Kärlek. Det kallar er att komma ihåg vem ni är som en Varelse av Ljus. När ni fokuserar på er egen Gudomliga Gnista, är ni i kontakt med det Universella Ljuset. Ni har lyft ert fokus, och ni är i ett högre tillstånd av medvetande. Ni inser att ni är en del a Allt Som Är. Med denna insikt, kan ni stiga till högre nivåer och gå framåt på er uppstigningsväg. När ni inser, på en Själsnivå, att ni är en del av något mycket större än ni själva, släpper ni vad som inte längre tjänar er. Ni släpper allt som inte vibrerar med Kärlek.

Ni går till en punkt där ni vill det högsta och bästa för alla. Varje andetag, tanke, eller handling ni gör är genomsyrad av Kärlek. Ni utstrålar ett stort fält av Kärlek runt er. Alla som ni kommer i kontakt med skördar fördelarna av denna Kärlek. Det kan göra det hårdaste hjärta mjukt eller trösta dem som behöver det mest. Er blotta närvaro kan vara en positiv kraft för det goda när ni förblir i kontakt med er Gudomliga Gnista och är medvetna om er roll i det större planen för Skaparens Ljus.

En fortsatt medvetenhet om er Gudomliga Gnista kan stärka denna process. Ju mer ni fokuserar på er Gudomliga Gnista, desto mer klart skiner den.

Vi skulle uppmuntra er att fokusera på er Gudomliga Gnista flera gånger under er dag. Ta en liten stund och pausa. Vänd er uppmärksamhet till ert hjärtcentrum och fokusera på er Gudomliga Gnista. Känn de vackra vibrationerna av Kärlek som finns där. Låt er medvetenhet inse förbindelsen mellan er Gudomliga Gnista och Skaparens Ljus. När ni gör detta, blir denna medvetenheten en del av ert medvetande, och det kan guida era intentioner, tankar och handlingar. Det blir en del av ert standardmönster för att vara, precis som en standarduppsättning av inställningar på en dator. Att leva och handla från ett högre perspektiv är automatiskt. Ni måste inte tänka på det. Ni lever bara och går framåt från ett högre tillstånd av varande. När ert medvetande om den Gudomliga Gnistan och Skaparen är främst i ert medvetande, är ni centrerade i Gudomligt Ljus. Ni går genom era dagliga liv med en känsla av lätthet och behag, för ni vet vem ni är. Ni vet att ni är en stor Varelse av Ljus och att ni är en del av det Universella Nätverket av Ljus.

Detta tillåter er att göra ert dagliga arbete med en känsla av frid och medkänsla, för det är mindre sannolikt att ni blir störda av yttre influenser. Ni fungerar utifrån Kärlek och Ljus. Älskade, ni är mer kraftfulla än ni kan föreställa er när ni fokuserar på er Gudomliga Gnista och Kärleken den innehåller. När ni fokuserar på er Gudomliga Gnista och låter den växa, genom konstant medvetenhet och uppmärksamhet expanderar den tills den genomsyrar hela er Varelse. Kärlek är den största kraften som finns. Ljuset ni bär och Kärleken ni delar är positiva krafter till nytta för hela mänskligheten, er planet, och Universum. Ju mer ni fokuserar på er Gudomliga Gnista och dess Gudomliga Kärlek och Ljus, desto starkare kommer ert Ljus att skina i det vidsträckta nätverket av Gudomligt Ljus.

Vi i de Högre Rikena av Ljus applåderar er och hyllar er för den kraftfulla Varelse av Ljus som ni är, när ni fortsätter att fokusera på er Gudomliga Gnista av Ljus. Vi glädjer oss när vi arbetar tillsammans för att öka Ljuset för det högsta bästa.

Vet att ni är högt älskade.

VI ÄR Ärkeängel Zadkiel och Heliga Ametist, med en Värd av Änglarnas Rike av Ljus…

och vi omger er med Kärlek.

Och så är det.

All rights reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given.  Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

This information may be published in journals, magazines or public print only with written permission.  Email:  Linda@PersonalPathwaysOfLight.com

Website:  www.PersonalPathwaysOfLight.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...