Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 3 oktober

Unknown

MEDDELANDE FRÅN ÄRKEÄNGEL ZADKIEL* OKTOBER 2016

SÄNT GENOM LINDA ROBINSON

STIGA TILL HÖGRE MEDVETANDE

Hälsningar Älskade Ni,

Detta är Ärkeängel Zadkiel med Heliga Lady Ametist, och vi hälsar er i Kärlek och Ljus. Idag vill vi diskutera att stiga till högre medvetande.

Ni lever i en tid där det finns många möjligheter att stiga till högre medvetande. Det är energi med mycket högre vibrationsenergi som når er planet i en kontant ström. Denna högre vibrationsenergi bjuder in er att omfamna den och införliva den i ert personliga energifält. Den ber er att undersöka ert nuvarande sätt att vara så att ni lättare kan låta denna förfinade energi kombineras med er nuvarande energi. När ni omfamnar denna energi stiger ert medvetande till en högre nivå.

Denna högre vibrationsenergi innehåller ett meddelande att de nuvarande kläderna som ni har på er i denna inkarnation är en möjlighet att få särskilda lärdomar och att tjäna på ert speciella sätt. Men den nuvarande inkarnationen är bara ett ögonblick. När man ser det från ett högre perspektiv är det en möjlighet att gå framåt. När ni inser att en högre ordning arbetar i ert liv kan ni lättare se lärdomarna som ni kom för att lära er eller sätt ni kan tjäna. Ni kan pausa innan ni reagerar eller fundera över ert nästa steg.

Det finns många sätt att underlätta införlivandet av denna högre energi. Ett sätt är att förbli i nuet.

När ni är uppe i att åter igen leva i det förgångna eller oroa er över framtiden är ni inte i nuet. Er uppmärksamhet är inte placerad på vad ni gör nu eller vad som sker runt er. Signalerna som ackompanjerar den högre vibrationsenergin kan vara mycket subtil. De kan nå er som en mild bris eller en fjärils fladdrande. Dessa signaler kräver att ni är helt närvarande.

Den gamla energins signaler kändes ofta hårda. Detta pga att de behövde vara starkare för att få er uppmärksamhet. Nu behövs inte denna hårdheten om ni förblir helt närvarande så att ni kan ta emot de milda signalerna när de sker.

Ni kan vara helt närvarande när ni är fokuserade på vad som sker i stunden. Till exempel, om ni äter, kan ni vara medvetna om smaken, texturen, aromen, och hur maten ser ut. Ni kan ta tid att vara medvena om varje bit av maten och vara tacksamma för vad ni får. Ni behöver inte tänka på vad ni ska göra imorgon, nästa vecka, eller nästa år eller vad som hände igår. Var fokuserad i stunden.

Varje gång ni håller ert fokus i stunden, är ni öppna för att ta emot signalerna av den inkommande energin. Ni kan märka de subtila förändringarna och promtingen ni får för att göra ta vissa steg. Till exempel, kan kanske får en promt att ringa någon eller att slutföra en uppgift som ni skjutit upp.

Ju mer ni läger märke till promtingen ni får i stunden, desto mer kommer den att ske. Ni kommer att märka att ni går genom dagen på ett lugnare sätt för ni är intonade med den inkommande energin.

Att inte vara fäst vid något hjälper också att ta emot den inkommande energin. Om ni kan släppa förväntningarna från det förflutna, kommer energin från de högre vibrationerna assimileras lättare in i ert energifält. En ovillighet att släppa vad som inte längre tjänar er skapar en barriär. Det är som att en stenmur är där för att förhindra att något lämnar eller kommer in. När detta sker, förblir ni i en stagnerad position och är oförmögna att ta emot energin från de högre vibrationerna.

Men, när ni är villiga att se på en situation eller en sak som den presenteras i den nya energin, kanske ni märker att ni har ett nytt perspektiv. Ni kanske ser att ni inte längre vill behålla en sak eller hålla fast vid ert gamla sätt att tänka. Den nya energin kommer att hjälpa er att utvärdera varje händelse när ni förblir öppna för vad som behövs i den stunden.

Detta låter er ta emot de inkommande energierna och införliva dem in i ert eget energifält för ni är i stunden och ni har släppt behovet att saker ska vara i en rigid position. När detta sker, tar ni lugnt emot den nya energin och låter den hjälpa er att stiga upp till ett högre medvetande och sätt att vara.

Älskade, vi är glada att ni är helt närvarande i stunden och är öppna för nya möjligheter. Vi är med er när ni fortsätter med denna underbara möjlighet.

Vet att ni är mycket älskade.

VI ÄR Ärkeängel Zadkiel och Heliga Lady Ametist

… och vi omger er med Kärlek.

Och så är det.

All rights reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given.  Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

This information may be published in journals, magazines or public print only with written permission.  Email:  Linda@PersonalPathwaysOfLight.com

Website:  www.PersonalPathwaysOfLight.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...