Omnipure via Nancy Tate, 4 oktober

Wakeup_top_msg

Omnipure, 4 oktober 2016
via Nancy Tate

Det kommer en tid i denna värld, när allt kommer att vara i en ordning som är i harmoni med allt liv på jorden. I detta område av tiden kommer det att finnas frihet att lätta upp till det liv man önskar, och för aktiveringen av det som är en tribut till de kommande tiderna med pengaflödet över hela världen. De figurer som kommer att vara i rörelse fram till dess är de som just nu går igenom, vad de är de är avsedda att göra med medlen, och hur man ska sätta igång åtgärderna.

Det är en förståelse som de har vid denna tid som delvis är på plats. Det ska komma den tid då allt släpps fritt genom de olika källorna av pengar, då de kommer att kunna få tillgång till ytterligare information som kommer att leda dem till förutbestämda ageranden som de kommer att göra. Fram till dess är det klokt av er alla att njuta av livets flöde som är på gång, och även att ni ser hur ni kan röra er steg för steg för att ta in glädje och fred i världen på ett sätt som är lätt för er.

När ni börjar resan som ni skapade för er tid i öppnandet av nya dörrar, kommer ni att märka att de många hinder som fanns, inte längre kommer att vara där. De rörelser som ni alla kommer att göra, kommer att flöda fritt och vara trevliga, inte bara för er, men även för de andra inblandade. Det kommer att finnas andra som kommer att träda in med er och bära sin del av det ni kommer att göra, på ett sätt som kommer att vara i ständig harmoni för allt liv på jorden.

Medan jag talar ser jag hur utvecklingen av denna värld får vägledning av galaktiska varelser som redan finns på planeten. De är här bland er på ett sätt som kan verka konstigt ibland, och vid andra tillfällen vara helt på samma plats där ni dansar. De är en del av det ni kommer att göra, och de ger ut sina hjärtans glädje till de som de ser och känner att de finns inom deras räckvidd. De skickar er all sin Kärlek. De vet att ni som är i samklang med dem kommer vid något tillfälle att vara där vid deras sida, höra energin tala till dem, om vad ni kommer att göra med dem.

Jag är med er i dag för att ge er den här uppdateringen om vad som sker i de yttre delarna av rymden, och de inre vidderna hos alla på denna planet. Allt är i harmoni som aldrig förr, för i processen av färden genom jordelivets densitet, har det varit mycket förberedelse för dessa tider som pågår just nu. Vi är alla mitt i förberedelserna för de åtgärder som redan pågår som kommer att föra ner applåder runt er alla i energin av Kärlek, sång och dans av fredlig Kärlek som väntar på att den slutliga ridån ska stiga. Vi är alla helt med er i era nästa steg, och vi är redo att ge er all den Kärlek som finns vid nästa dörr som kommer öppnas för evigt.

Jag är Ohmnipure, och jag skickar än en gång min Kärlek till allt liv på den vackra planeten Jorden, som är så mycket i förändringens energi, i Kärlek och engagemang för allt liv.

Tack så mycket kära Ohmnipure,

Mycket Kärlek,

Nancy Tate

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...